of 58952 LinkedIn

ICT-enthousiasme

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de Algemene Rekenkamer problemen met ICT-projecten bij de overheid onderzocht. Dit heeft het rapport ‘Lessen uit ICT-projecten bij de overheid’ opgeleverd. Hierin staan twee belangrijke aanbevelingen: ‘wees realistisch in uw ambitie en zorg ervoor dat u grip heeft op uw ICT-projecten’. Volgens de Algemene Rekenkamer worden ICT-projecten van de overheid namelijk vaak te ambitieus en complex door de combinatie van politieke, organisatorische en technische factoren.

De Rekenkamer noemt als een van de belangrijkste redenen voor het mislukken van ICT-projecten het zogenaamde ‘ICT-enthousiasme’ van ministers, topambtenaren, tweede kamerleden en de ICT-industrie. Naar aanleiding van dit enthousiasme constateert zij dat “de beslissers in het politieke veld geloven in ICT als ware het een wondermiddel voor het oplossen van allerlei beleidsvraagstukken”.

 

Twee weken na de publicatie van dit onderzoeksrapport behandelt de Tweede Kamer het actieplan ‘Nederland open in verbinding’ van staatssecretaris Heemskerk. Deze nota heeft als doelstelling het realiseren van interoperabiliteit binnen de overheid. Oftewel: het vermogen van informatiesystemen om op elektronische wijze gegevens uit te kunnen wisselen binnen en tussen organisaties.

 

Dit is een belangrijke ontwikkeling die noodzakelijk is voor de verbetering van informatie-uitwisseling bij rampen en crisisbeheersing, het signaleren van problemen bij kinderen, het tot stand komen van een elektronisch patiëntendossier of de elektronische aanvraag van een vergunning of uitkering. Maar ook in deze nota wordt het beeld opgeroepen dat beslissers in het politieke veld open standaarden en open source software zien als de wondermiddelen om interoperabiliteit te realiseren.

 

De Algemene Rekenkamer constateert in haar onderzoek dat ministers graag daadkracht tonen. Dit komt tot uitdrukking in ambitieuze projecten met het liefst concrete en nabij liggende deadlines. De vraag is dan of de staatssecretaris van Economische Zaken dit ook doet als hij aankondigt dat het kabinet het gebruik van open source software krachtig gaat stimuleren. Zeker als hij daarbij constateert dat, nadat deze keuze gemaakt is, een business case zal worden opgesteld om de kosten hiervan in kaart te brengen.

 

De staatssecretaris lijkt hiermee in ieder geval tegemoet te komen aan de neiging van de Tweede Kamer om richting te geven aan het handelen van de regering. Dit werd namelijk ook door de Rekenkamer gesignaleerd. Evenals de neiging van de Kamer om een complex probleem liefst zo snel mogelijk op te lossen.

 

Hoe en op welke wijze een voorkeur voor open source software of specifieke standaarden een bijdrage kan leveren aan de realisatie van interoperabiliteit binnen de overheid is niet op basis van gedegen onderzoek geconstateerd. Toch adviseert de staatssecretaris dat open source krachtig zal worden gestimuleerd en het ODF bestandsformaat in 2008 binnen de gehele overheid ingevoerd.

 

Voor de Tweede Kamer en de staatssecretaris spelen de constateringen van de Algemene Rekenkamer, dat dergelijke ambities nieuwe ICT bij voorbaat complexer en kostbaarder maken, dan blijkbaar geen rol. Of valt dit wellicht onder de constatering van de Rekenkamer dat “bestuurders vaak onvoldoende zicht hebben op de mogelijkheden, maar vooral ook de onmogelijkheden van ICT.”

 

De Algemene Rekenkamer signaleert daarnaast ook een mogelijkheid om de complexiteit van ICT-projecten bij de overheid te reduceren. In het rapport wordt geconstateerd dat met name de technische complexiteit kan worden verkleind door te kiezen voor ‘standaard software’. Dit wordt door de staatssecretaris in het actieplan bevestigd, waar hij vaststelt dat “het gebruik van open source software voordelen biedt in bepaalde situaties.

 

Daarnaast zijn er situaties waarbij dit niet het geval is, bijvoorbeeld bij de realisatie van een ICT-oplossing op basis van eigen rekening en risico van een leverancier ontwikkelde applicaties of componenten”.

 

Desondanks kiest de staatssecretaris toch, zonder nadere onderbouwing, voor het krachtig stimuleren van toepassingen gebaseerd op nog niet bestaande of bewezen open source software. Dat hij daarmee de kennis, kunde, innovatie en investeringskracht van honderden Nederlandse ICT-bedrijven buiten spel zet, is voor zowel de staatssecretaris als de Tweede Kamer, blijkbaar niet relevant. Deze streven in hun tomeloze en blinde ambitie naar een kenniseconomie, waarin voor dergelijke Nederlandse bedrijven blijkbaar geen rol is weggelegd.

 

Ben van Lier

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

 

 

Antwerpseweg 8, 2803 PB Gouda 

0182 - 34 57 01 

info.pss@centric.eu

www.centric.eu/overheid

Meer nieuws

Bloggers

Whitepapers