of 58952 LinkedIn

Hoe het ‘Internet of Things’ mijn huis binnenkomt

Afgelopen maand kocht een van mijn dochters een nieuwe televisie voor op haar kamer. Mooi apparaat, goed beeld en natuurlijk met 3D-mogelijkheden wat in deze tijd belangrijk is om met plezier televisie en films te bekijken. De keuze voor juist dit apparaat werd echter mede bepaald doordat de televisie beschikt over aansluitmogelijkheden voor het internet.

De televisie kon door mij met enige moeite door middel van WiFi, draadloos met het thuisnetwerk en daarmee het internet worden verbonden. Door middel van deze draadloze verbinding ontstaat de mogelijkheid om tijdens het ‘traditionele’ maar digitale televisie kijken tegelijkertijd sociale netwerken zoals Twitter, Facebook of Linkedin te onderhouden. De tv en de draadloze verbinding met het internet in combinatie met bijvoorbeeld web 2.0-toepassingen zoals social media, maken de uitspraak van Pierre Janssens van 25 jaar geleden tijdens het televisieprogramma Zomergasten voor mij tot een bijzondere betekenis. Hij zei: "TV is uitgevonden om de wereld te vergroten, niet om ze te verfrommelen tot hoe wij ze kennen en ondergaan". Het object televisie met zijn verbindingsmogelijkheden brengt zo ook het ‘Internet of Things’ ongemerkt dichterbij en brengt dit concept binnen in ons huis en ons privéleven, zonder dat ergens een verband naar dit concept is of wordt aangebracht.

 

On demand

 

De nieuwe mogelijkheden die de combinatie televisie met internet biedt, heeft ook zijn keerzijde. In een bericht in de Volkskrant van medio juli kunnen we lezen dat de ontwikkeling van de combinatie tv met internet ten koste gaat van de toekomst van de dvd. De omzet van dvd’s in Nederland loopt dit jaar terug van 227 miljoen naar 165 miljoen euro. En volgend jaar wordt de omzet geschat op slechts 74 miljoen euro. De dvd lijkt daarmee een soortgelijk roemloos einde tegemoet te gaan als de vhs-video enige jaren geleden. Tegenover deze daling aan dvd’s staat de stormachtige opkomst van video ‘on demand’ waarbij kijkers gratis televisieprogramma’s of betaalde films en tv-series via het internet kunnen bestellen of downloaden om deze vervolgens te kunnen bekijken waar en wanneer het hem of haar uitkomt, zo schrijft de Volkskrant.

 

Home media hub

 

De ontwikkeling van de combinatie van traditionele televisie met het internet lijkt daarmee uit te draaien op een zogenaamde ‘disruptive technology’ voor bestaande technologie en zijn marktsituatie zoals Bower en Christensen in 1995 al schrijven. Deze ‘disruptive technology ’ zorgt op zijn beurt echter ook weer voor nieuwe economische mogelijkheden en creëert, door het slim combineren van bestaande en nieuwe technologische mogelijkheden, nieuwe en misschien nu nog ongekende mogelijkheden. De nieuwe combinatie van bestaande en nieuwe technologische mogelijkheden komt zo overeen met innovatie als ‘economic development’ zoals dit oorspronkelijk in 1934 is beschreven door Joseph Schumpeter in zijn ‘theory of economic development’.

 

Innovatie als ‘economic development’ legt op zijn beurt weer de basis voor het ontstaan van nieuwe combinaties en toepassingen waarbij de televisie als apparaat langzaam maar zeker evolueert naar een vorm van ‘home media hub’. Een netwerk-hub die mij in staat stelt bijna alle mogelijke vormen van content via dit ‘home media device’ op elk ander draadloos aangesloten apparaat te zien op de tijd en plaats die ik wil.

 

Network based knowledge economy

 

Om al deze content ongestoord te gebruiken en downloaden is veel bandbreedte voor het internet noodzakelijk. De aanleg van breedband internet is dan ook een van de speerpunten van de Europese Digitale Agenda. Met behulp van het breedband internet kan volgens de visie Europa 2020 een basis worden gelegd voor een toekomstige nieuwe en integrale Europese economie, die zoals de digitale agenda stelt, kan worden gekenmerkt als een: ‘network-based knowledge economy with the internet at it's centre’.

 

Mens en technologie: een intieme relatie

 

Het voorbeeld van de televisie die verbonden is met het internet, maakt duidelijk dat de mens en zijn leefwereld steeds meer verstrengeld raakt met technologie en technologische toepassingen. Deze verstrengeling groeit ook steeds sneller en op steeds meer terreinen tegelijkertijd en het einde van deze groei is nog lang niet in zicht. Deze onderlinge verbondenheid bepaalt steeds meer de wijze waarop de mens zijn omgeving waarneemt, de rol die hij als actor in deze omgeving speelt, de betekenis die hij als actor toekent aan dat wat hij waarneemt en tenslotte de actie die hij onderneemt op basis van de door hem toegekende betekenis. Het individu en zijn omgeving worden zo steeds meer met elkaar verbonden tot een complex geheel of - zoals Robert Cooper (2005) stelt - tot een: ‘field of dynamic interchanges in which locatable terms lose themselves in a dense interspace of relations.’ Langzaam maar zeker moeten we technologie en technologische toepassingen die aanwezig zijn in onze alledaagse wereld in ontologische termen gaan herinterpreteren, zo stelt Cooper vast. Bij deze herinterpretatie gaat het naar zijn mening niet langer om technologie te zien als ondersteunend middel voor onze dagelijkse activiteiten. Technologie en technologische toepassingen moeten meer en meer worden gezien als een essentieel onderdeel van ons primaire systeem dat door mensen wordt gebruikt voor het observeren, produceren en vormgeven van (alledaagse) activiteiten.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

 

 

Antwerpseweg 8, 2803 PB Gouda 

0182 - 34 57 01 

info.pss@centric.eu

www.centric.eu/overheid

Meer nieuws

Bloggers

Whitepapers