of 59082 LinkedIn

Hefpunt stapt over op Centric-oplossing voor basisgegevens

Reageer

De Groningse belastingsamenwerking Hefpunt gaat haar bedrijfsvoering verbeteren met de Centric-oplossing voor basisgegevens, Key2Informatie.

AfbeeldingHefpunt is een belastingkantoor dat de belastingheffing en –inning verzorgt voor de aangesloten waterschappen en gemeenten in Noord-Nederland. Naast de belastingapplicatie van Centric gaat Hefpunt nu ook oplossingen van Centric gebruiken om gegevens af te nemen van Landelijke Voorzieningen, waaronder de Basisregistratie Personen (BRP), het Nieuw Handelsregister (NHR) en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), en die gegevens op een laagdrempelige manier beschikbaar te stellen aan haar medewerkers.

 

Eén portaal voor alle informatie

Het belastingkantoor zet daarvoor de oplossing Key2Informatie in, een centraal gegevensportaal waar basisinformatie, zaak- en procesgegevens en documenten samenkomen, via standaard berichtenverkeer uit lokale systemen of direct via Landelijke Voorzieningen.

 

Voor de berichtenuitwisseling met ketenpartners zet Hefpunt de Conductor in. De Conductor fungeert als een servicebus en koppelt het frontoffice, zoals de website, aan de zaaksystemen in de backoffice. De Conductor legt verbindingen met ketenpartners en communiceert volledig automatisch met diensten zoals het Omgevingsloket Online (OLO), MijnOverheid en de Landelijke Voorziening WOZ.

 

Gegevens in samenhang beschikbaar

Key2Informatie en de Conductor bieden de belastingsamenwerking een manier om verschillende lokale gegevensmagazijnen te synchroniseren en de gegevens op laagdrempelige wijze in samenhang aan medewerkers beschikbaar te stellen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

 

 

Antwerpseweg 8, 2803 PB Gouda 

0182 - 34 57 01 

info.pss@centric.eu

www.centric.eu/overheid

Meer nieuws

Bloggers

Whitepapers