of 60220 LinkedIn

Gebruik de ruimte die de Omgevingswet u nu al biedt

Wordt u weleens gevraagd of u al aan de slag bent met de Omgevingswet? Vooruitlopend op het moment dat de wet in werking treedt in het voorjaar van 2019 kan dat al op een aantal manieren. Verschillende gemeenten hebben de afgelopen tijd mooie voorbeelden laten zien van Omgevingsvisies en Omgevingsplannen. Ook zijn er diverse manieren voorbijgekomen om belanghebbenden nog meer te betrekken bij initiatieven in de fysieke leefomgeving.

Is het belangrijk dat ook uw gemeente of uitvoeringsdienst nu al aan de slag gaat? Of kunt u juist beter wachten tot er meer duidelijkheid is over de verdere uitwerking van normen, standaarden en het Digitale Stelsel Omgevingswet? Dat ligt eraan of u op dit moment te maken hebt met belangrijke initiatieven in de leefomgeving die maar niet van de grond willen komen, zoals dat oude industrieterreintje waar u misschien al jaren wat mee wilt.

 

Een Omgevingsvisie opstellen is altijd een goed begin. De vorm is vrij: het is een antwoord op de vraag hoe u de fysieke leefomgeving gaat ontwikkelen en beschermen. Het biedt een goed uitgangspunt voor uw verdere activiteiten in het kader van de Omgevingswet, zoals het maken van een Omgevingsplan. Iemand die u hierover meer kan vertellen is bijvoorbeeld Robert Forkink van Antea Group.

 

Uw eigen plan trekken

Met de komst van de Crisis- en herstelwet kregen gemeenten al ruimere mogelijkheden. Met de Omgevingswet in het vooruitzicht kunt u uw lokale afwegingsruimte nog beter benutten. In een Omgevingsplan geeft u functies aan een bepaald gebied, zoals wonen of bedrijvigheid. Voor het Omgevingsplan gaan uiteraard uiteindelijk wel standaarden gelden. Gelet op de ervaringen van andere gemeenten lijkt het bij initiatieven die daarom vragen zinvol om de ontstane ruimte nu al te pakken en niet te wachten totdat er meer helderheid is over de standaarden.

 

Als u ervoor kiest in uw plan uit te gaan van een globale beschrijving met randvoorwaarden, dan kunnen initiatiefnemers binnen die mogelijkheden en functies plannen indienen (uitnodigingsplanologie). Per functie moet u beoordelen welke normen u wilt toepassen. U kunt eigen afwegingen maken en daar regels voor opstellen. Afwijken van bijvoorbeeld geluidsnormen is mogelijk binnen een bepaalde bandbreedte. Het is belangrijk dat u bij uw afwegingen de belanghebbenden in het gebied betrekt.

 

Belanghebbenden betrekken met e-participatie

Vroegtijdige participatie is een belangrijk uitgangspunt van de Omgevingswet. Daar kunt u bovendien direct mee beginnen. Welke partijen spelen een rol in het gebied? Hoe betrekt u die bedrijven, belangengroepen en burgers bij het proces? U kunt dat bijvoorbeeld doen met werkgroepen, informatiebijeenkomsten en inloopsessies. Ondersteunend daaraan (of als mooi alternatief) kunt u ook gaan voor e-participatie, bijvoorbeeld via het online discussieplatform van Civocracy.

 

Met Civocracy verzamelt u snel input van belanghebbenden en faciliteert u eenvoudig rechtstreekse interactie met beleidsmakers. Dat e-participatie werkt, heeft bijvoorbeeld de provincie Noord-Holland onlangs ervaren. Meer dan 100 constructieve reacties verschenen binnen zes weken rondom onderwerpen als verbetering van de biodiversiteit en de aanpak van leegstand. Leonie Kok-Tiddens van Civocracy vertelt u er graag meer over.

 

Meer weten over de oplossingen die Centric met haar partners ontwikkelt in het kader van de Omgevingswet? Laat het me weten!

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

 

 

Antwerpseweg 8, 2803 PB Gouda 

0182 - 34 57 01 

info.pss@centric.eu

www.centric.eu/overheid

Meer nieuws

Bloggers

Whitepapers