of 59345 LinkedIn

Digitalisering van parkeren: een weg bezaaid met voetangels en klemmen

Na lang wikken en wegen gaat gemeente X ‘digitaal’ met parkeren. De beleidsafdeling zorgt voor een nieuwe verordening. Men overlegt en komt tot een fraai resultaat. Nu het op papier staat moet het ook precies zo werken. Wanneer? Zodra de verordening van kracht wordt natuurlijk. Tegelijkertijd gaat ook gemeente Y digitaal. De beleidsstaf heeft een deadline voor invoering in gedachten en communiceert die naar de organisatie. Binnen de organisatie zijn met maar één afdeling afspraken gemaakt over het ‘live’ gaan. Wat als er meer afdelingen bij betrokken zijn? Die richten zich dan maar naar die ene afdeling.

Wat hebben gemeenten X en Y met elkaar gemeen? Tijdens het opstellen van de nieuwe verordening overlegt de afdeling Beleid niet of nauwelijks met partners in de keten. Eventuele technische of organisatorische implicaties worden over het hoofd gezien. De gedachte is immers simpel? Digitaliseer het parkeerproces en de rest gaat vanzelf: handhaving en vergunningverlening worden efficiënter, de burger krijgt selfservice en de kosten gaan naar beneden.

 

Weerbarstige praktijk

Helaas komt de praktijk niet altijd overeen met de vooraf uitgesproken verwachtingen: er is weerstand bij burgers, technisch is niet alles te realiseren, tussenoplossingen kosten meer personeel dan voorzien, enzovoort. De weg naar een uiteindelijke oplossing is bezaaid met voetangels en klemmen. En de weg kan – zeker als er weinig of geen overleg plaatsvindt met alle betrokken afdelingen – erg lang zijn.

Wat gebeurt er als de handhaving klaar is, terwijl de vergunningen nog niet digitaal zijn? Hoe reageren burgers op parkeren zonder vignet? Is het wel zo’n goed idee om in afwachting van een bezoekerssysteem kraskaarten in te voeren? Allemaal vragen die op voorhand niet zo eenvoudig te beantwoorden zijn!

 

Lessons learned

Bij een goede voorbereiding van een digitaliseringstraject wordt rekening gehouden met dit soort vragen en worden stakeholders tijdig en juist geïnformeerd en betrokken. En misschien nog belangrijker: wat kunnen we leren van onze voorgangers? Dit lijkt een open deur, maar soms is men voornamelijk naar binnen gericht, terwijl er wel degelijk gemeenten zijn die hun kennis en ervaring graag delen. Zo was er begin vorig jaar een lunchbijeenkomst van de Vexpan, het platform voor parkeren in Nederland, waarop twee gemeenten hun ervaringen met het digitaliseren van parkeren deelden.

 

Themamiddag over het digitaliseren van parkeren

Omdat ook dit jaar de digitalisering binnen het vakgebied Parkeren doorzet en er inmiddels steeds meer gemeenten ervaring mee hebben, organiseert Centric een themamiddag voor medewerkers van gemeenten die voor hun werk betrokken zijn bij parkeren. Diverse boeiende sprekers, waaronder van de gemeente Utrecht en de RDW, belichten diverse aspecten van het digitaliseren van parkeerprocessen. Tevens kunnen gemeenten op deze speciale middag ervaringen en informatie met elkaar uitwisselen en in discussie gaan met de sprekers.

 

Meld u aan voor de themamiddag!

Wilt u de themamiddag op 20 april in stadion Het Kasteel in Rotterdam graag bijwonen? Stuur dan een mail naar Dennis Koot (Business Manager Parkeren) en u ontvangt een uitnodiging. Graag tot dan!

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

 

 

Antwerpseweg 8, 2803 PB Gouda 

0182 - 34 57 01 

info.pss@centric.eu

www.centric.eu/overheid

Meer nieuws

Bloggers

Whitepapers