of 59130 LinkedIn

Decentralisaties vragen om een overheid die loslaat

Decentralisaties vragen om een overheid die loslaat
Reageer

Aan het Actualiteitendiner bespraken diverse prominenten uit het sociaal domein de status quo van de gedecentraliseerde zorgtaken. Deze keer op het menu: sociale allianties.

Om de fundamenten van een informatie-gedreven overheid te verkennen, organiseert Blommestein Groep in samenwerking met Centric de Actualiteitendiners: een serie kleinschalige, inhoudelijke dinerdialogen met een bijzondere mix van stakeholders uit de lokale overheid, van burgemeesters, wethouders en gemeentesecretarissen tot bestuurders en professionals van maatschappelijke organisaties.

 

Samenwerkingsverbanden

Een jaar na de decentralisaties zijn er verschillende nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan, met partners in uiteenlopende domeinen. Een nieuw ecosysteem van allianties die elkaar soms lijken te overlappen. Het plaatst gemeenten voor een nieuwe uitdaging: een integrale benadering van de burger over al deze samenwerkingsverbanden heen. Daarover spraken bestuurders en beslissers vorige maand tijdens het Actualiteitendiner Sociale Allianties op 9 mei.

 

Loslaten

De overheveling van Wmo, participatie en jeugdzorg naar gemeenten brengt bij verschillende overheden een proces van loslaten op gang. Het Rijk zal in de toekomst minder verantwoording vragen over de gemeentelijke budgetten. Het Rijk gaat zich richten op de succesverhalen: zo worden binnenkort gesprekken gevoerd met meer dan vijftig gemeenten over de stand van zaken op het zorg- en ondersteuningsdossier.

 

Geef burgers de regie

Maar ook bij gemeenten valt er het nodige los te laten, bleek tijdens het Actualiteitendiner. Vertegenwoordigers uit verschillende bestuurslagen spraken daar over de invoering van de decentralisaties, nu anderhalf jaar geleden. In feite moeten gemeenten burgers de regie geven. Die kunnen het beste zelf bepalen welke hulp en ondersteuning naast het eigen netwerk nodig is. Voorheen bepaalde de gemeente op welke ondersteuning deze burgers recht hadden.

 

Burgerinitiatieven

De nieuwe aanpak werpt nu al zijn vruchten af: in verschillende steden ontstaan spontaan burgerinitiatieven van zelfvoorzienende netwerken die ondersteuning kunnen bieden. Ook gemeenten merken dat de nieuwe werkwijze, door afdelingen heen en met inzet van creativiteit, betere ondersteuning oplevert. Ambtenaren moeten leren loslaten: zij mogen in hoge mate zelf besluiten of ze de door burgers gevraagde zorg willen leveren en welke ondersteuning het meest effectief zal zijn. Zo transformeert de zorg langzaam van het medisch claimmodel naar preventie en welzijnsbevordering.

 

Omzien naar elkaar? Dat spreekt vanzelf!

De website voor informele zorg WeHelpen gaat in dit proces nog een stap verder: hier wordt uitgegaan van wederkerige zorg tussen burgers onderling. Uit de contacten tussen de inmiddels 30.000 vrijwilligers van WeHelpen ontstaan vaak duurzame vriendschappen. Omzien naar elkaar wordt in de gedecentraliseerde samenleving weer vanzelfsprekend, zo is het idee. Gemeentelijke ondersteuning zal faciliterend en aanvullend worden en aansluiten bij de individuele zorgbehoefte.

 

Contact

Silvia Thape, Communicatieadviseur
06 10 93 57 21 / silvia.thape@centric.eu
Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

 

 

Antwerpseweg 8, 2803 PB Gouda 

0182 - 34 57 01 

info.pss@centric.eu

www.centric.eu/overheid

Meer nieuws

Bloggers

Whitepapers