of 58952 LinkedIn

Bericht van een ‘zonnekoning’

In Binnenlands Bestuur suggereerde Kees Vendrik onlangs dat Centric behoort tot de zonnekoningen in de ICT wereld. Een vreemde suggestie in een artikel over open source en open standaarden.

Het lijkt op het eerste gezicht aantrekkelijk om te worden vergeleken met een Microsoft, Oracle of SAP. Maar de positie van Centric is toch van een andere aard en inhoud. Centric is al jaren een toonaangevende Nederlandse leverancier van specifieke toepassingen voor de lokale overheid zoals de GBA, de GSD, de Leerplicht of gemeentelijke Belastingen.

 

Deze software toepassingen worden voor eigen rekening en risico door Centric in Nederland ontwikkeld, onderhouden en aangepast aan de continue veranderende Nederlandse wet- en regelgeving. Hierdoor kunnen lokale overheden optimaal worden ondersteund in de uitvoering van deze specifieke werkzaamheden. Als toonaangevende leverancier levert Centric met deze heel specifiek Nederlandse toepassingen weliswaar belangrijke maar desondanks slechts enkele componenten in de totale ICT huishouding van de lokale overheid.

 

Het financiële risico van het ontwikkelen van deze specifieke software toepassingen draagt Centric in zijn geheel. Centric investeert als het ware voor. De lokale overheid koopt het product pas wanneer het is uitontwikkeld, getest en door de klant akkoord bevonden voor gebruik. De pure ontwikkeling van sec deze software kost de ‘lokale’ overheid dus niets. Wel het gebruik daarvan.

 

Door deze investeringen levert Centric een substantiële bijdrage aan de Nederlandse kenniseconomie en langzaam maar zeker ook aan de Europese kenniseconomie. Denk bijvoorbeeld aan het creëren van Nederlandse werkgelegenheid, het faciliteren van stageplaatsen en het overdragen van opgedane kennis en ervaring. Hierdoor profiteert de samenleving als geheel van ontwikkelingen die door Centric voor de ’lokale’ overheid worden gerealiseerd.

 

Bijzonder aan de opmerking van Vendrik is dat deze wordt gemaakt in een artikel waarin hij zelf constateert dat sinds de aanname van zijn motie in 2002 de landelijke overheid weinig voortgang heeft gemaakt in de ontwikkeling en toepassing van open standaarden binnen de overheid.

 

Desondanks krijgen marktpartijen als Centric het verwijt dat zij op dit vlak niet snel genoeg gaan. Terwijl men in datzelfde artikel constateert dat Centric juist zwaar investeert in de koppelbaarheid van de pakketten voor de lokale overheid. Praten we dan nog wel op hetzelfde niveau over hetzelfde onderwerp?

 

Weten landelijke politici wat Nederlandse bedrijven zoals Centric realiseren en investeren? Het zou wellicht eens interessant kunnen zijn voor de opbouw en behoud van een Nederlandse kenniseconomie om te praten over verschillen in de ICT sector. Toegespitst op verschillen tussen Nederlandse en buitenlandse bedrijven, tussen maatwerksoftware en standaardpakketten en uiteraard ook tussen open source en open standaarden.

Centric is altijd een uitgesproken voorstander geweest van open standaarden binnen de overheid en stelt daar waar gevraagd de aanwezige kennis en kunde beschikbaar om de ontwikkeling hiervan mogelijk te maken. Over de noodzaak en het perspectief van open standaarden kom ik graag in een volgende blog terug.

 

Ben van Lier

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

 

 

Antwerpseweg 8, 2803 PB Gouda 

0182 - 34 57 01 

info.pss@centric.eu

www.centric.eu/overheid

Meer nieuws

Bloggers

Whitepapers