of 65378 LinkedIn

Afspraken over berichtenverkeer jeugdzorg en Wmo

Reageer

Centric en andere softwareleveranciers hebben eind september nieuwe werkafspraken vastgelegd over standaarden voor het elektronisch berichtenverkeer rond de decentralisaties in het sociaal domein. De afspraken zijn een aanvulling op het KING-convenant uit 2012.

Het gaat om de Jeugdwet-standaard (iJW) en de Wmo-standaard (iWmo), landelijke afspraken over de uitwisseling van gegevens tussen gemeenten en zorgaanbieders. De standaarden beschrijven toewijzings- en declaratieberichten en de bijbehorende retourberichten.

 

Wettelijke eisen

De afspraken rondom het berichtenverkeer helpen gemeenten hun dienstverlening in het sociaal domein te verbeteren en ondersteunen hen bij het voldoen aan de wettelijke eisen rond de decentralisaties. De berichtspecificaties zijn samen opgesteld door gemeenten, zorgaanbieders en softwareleveranciers. Behalve betere dienstverlening draagt het gebruik van de standaarden bij aan efficiëntere informatie-uitwisseling en de kwaliteit van de gegevens in de landelijke basisregistraties.

 

KING-convenant

De twee addenda zijn een uitbreiding op de overkoepelende overeenkomst uit 2012. KING, diverse samenwerkingsverbanden, gebruikersverenigingen en ICT-leveranciers maakten daarin afspraken over het gebruik van standaarden voor proces- en ICT-integratie, met als doel om de onderlinge samenwerking te verbeteren.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

 

 

Antwerpseweg 8, 2803 PB Gouda 

0182 - 34 57 01 

pss.marketing@centric.eu

www.centric.eu/overheid

Meer nieuws

Bloggers

Whitepapers