digitaal / Partnerbijdrage

Slimmer inkoopproces door Lean-IT

Slimmer inkoopproces door Lean-IT. Een efficiëntere manier van werken: meer met minder doen!

26 november 2015
Een efficiëntere manier van werken: meer met minder doen!

Een gedigitaliseerd en rechtmatig inkoopproces. Dit zijn slechts enkele signalen die PinkRoccade Local Government uit de markt ontvangt en die hebben geleid tot het starten van een onderzoek naar de status van het huidige inkoopproces bij gemeenten.

Hoe kan dit proces simpeler, efficiënter en gebruiksvriendelijker? 

PinkRoccade heeft de expertise ingeroepen van Olaf van Grinsven (als externe Lean specialist) en UNC Plus Delta. Lean bevat principes die zich richten op een efficiëntere inrichting van processen en het creëren van flow. De achterliggende gedachte hierbij is het toevoegen van klantwaarde: alleen die dingen doen, die in de ogen van de klant ook écht waarde toevoegen! 

 

Samen met een aantal gemeenten is het huidige inkoopproces in kaart gebracht. Gebleken is dat 30-40% van de activiteiten niet-waardetoevoegend zijn.?Dit komt voornamelijk door de vele controleslagen binnen het proces. Ondanks deze controleslagen vinden er toch met regelmaat diverse herstelacties van bestellingen en facturen plaats. Deze herstelacties oftewel 'verspillingen' veroorzaken onnodige kosten voor een organisatie. Door het hoge percentage niet-waardetoevoegende activiteiten en de verspillingen is er meer dan genoeg verbeterpotentieel aanwezig.

 

Met dit verbeterpotentieel is men als team aan de slag gegaan en is er een toekomstig inkoopproces geschetst met een nieuwe financiële oplossing van PinkRoccade. Als gevolg van een LEAN workflow (digitalisering) voorzien van een heldere beslisboom (rechtmatigheid) is het proces aanzienlijk slimmer gemaakt door de inzet van Lean-IT. Kans op fouten is beperkt, het aantal processtappen is gehalveerd en de behandeltijd van facturen is met circa 65% gereduceerd. In het toekomstige proces is er tevens sprake van volledige integratie tussen aanvraag, inkoopcontract, bestelling en factuur. Dit zorgt niet alleen voor een efficiënt, maar vooral ook een kwalitatief hoogstaand proces.

 

Meer informatie

Wilt u ook het aantal processtappen en de behandeltijd van facturen reduceren? En hiermee een kostenbesparing realiseren en vragen van de accountant direct kunnen beantwoorden? Of wilt u ook andere processen binnen uw gemeente met LEAN optimaliseren? Neem dan contact op met Harriët van Gent

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.