digitaal / Partnerbijdrage

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) klaar voor aansluiting op Digilevering LV WOZ

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) klaar voor aansluiting op Digilevering LV WOZ

21 juli 2015

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) heeft samen met Centric een succesvolle ketentest uitgevoerd met de Digilevering LV WOZ, de berichtenservice voor wijzigingen in de Landelijke Voorziening WOZ .

Dit jaar moeten gemeenten en belastingsamenwerkingen hun WOZ-administratie aansluiten op de door het Kadaster beheerde Landelijke Voorziening WOZ, het centrale loket voor de WOZ-gegevens van alle gemeenten. Centric kan gemeenten bij de koppeling ondersteunen, zodat zij voldoen aan de verplichting om WOZ-gegevens te verstrekken aan geautoriseerde afnemers.

 

Actuele WOZ-gegevens
Via Digilevering informeert LV WOZ geabonneerde afnemers vervolgens over wijzigingen in deze gegevens. Overheidsinstanties die werken met gegevens uit de basisregistratie, zoals waterschappen, gemeenten, de Belastingdienst en het CBS, ontvangen automatisch bericht wanneer er iets verandert in de registratie van WOZ-objecten die voor hen van belang zijn. Daardoor beschikken zij altijd over actuele, betrouwbare gegevens.

 

Geslaagde ketentest
BSGR en Centric hebben samen met de LV WOZ en Logius een succesvolle ketentest uitgevoerd op de volledige berichtenstroom van de Digilevering-abonnementservice: van de LV WOZ naar Digilevering en van Digilevering naar de afnemers. Naast BSGR hebben ook het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en Waternet de ketentest doorlopen.

Aansluiten op LV WOZ
Centric biedt organisaties ondersteuning bij het aansluiten op de basisregistraties, zoals de Landelijke Voorziening WOZ. De daarvoor ontwikkelde Centric Digikoppeling-adapter is zowel vanuit de cloud als on-premise inzetbaar. De adapter is een bewezen oplossing voor koppeling met de verschillende Landelijke Voorzieningen.

Is uw gemeente klaar om aan te sluiten op de LV WOZ? Centric ondersteunt uw organisatie graag. Neem voor meer informatie contact op met accountmanager Robin Noldus of bel (0182) 34 57 01. 

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.