digitaal / Partnerbijdrage

Datagedreven werken

Hoe krijg jij jouw collega's zo ver? Vier tips.

15 september 2022
Datagedreven werken

In de ideale wereld gaat datagedreven werken op in de dagelijkse gang van zaken. Iedereen in een organisatie begrijpt zijn of haar rol in relatie tot data, weet hoe er mee om gegaan dient te worden en signaleert problemen wanneer deze ontstaan. Dit is in veel gevallen nog niet de situatie. Omdat mensen vaak niet goed genoeg geïnformeerd en getraind zijn, kunnen (of willen) zij niet volledig datagedreven werken. Echte ‘inbedding’ is een uitdaging met een menselijk aspect. De zogenaamde ‘soft skills’ of ‘human skills’ zijn daarom van cruciaal belang om echt datagedreven te werken. In een goed draaiende datagedreven organisatie draagt de hele organisatie een steentje bij om de doelen te bereiken. Maar hoe krijg je hen zo ver? In deze blog geven wij 4 tips.

Tip 1: Communicatie, communicatie, communicatie 

Aangezien werken met data om mensen gaat, is het erg belangrijk dat je de collega’s meeneemt op de reis om een datagedreven organisatie te worden. Maar hoe? Want cultuurverandering is erg lastig. Volgens ons begint het met communicatie. Het komt erop neer dat je veel, vaak en goed moet communiceren met de belanghebbenden. Voor elke groep is het weer anders hoe je dat aanpakt. Voor sommigen is dat duidelijkheid scheppen over hun rol in de implementatie van datagedreven werken, voor anderen is het zorgen dat er een goede training is wat er voor hen gaat veranderen. Het is niet gemakkelijk, communicatie is een vak apart. Maar als je deze soft skill goed onder de knie hebt, is het een van de grootste bondgenoten om jouw doelen te behalen.

Tip 2: Business in de lead

Als wij met organisaties in contact komen, zien wij vaak dat IT het initiatief voor data leidt. Dit is altijd met de beste bedoelingen. Hoewel IT niet de eigenaar is van de gegevens, begrijpen zij de implicaties van slecht beheerde data, en daarom zijn ze vaak de eersten in een organisatie die beseffen dat er een goede data governance nodig is. In onze ervaring zijn door IT geleide initiatieven echter te veel gericht op tools en technologie, niet op het behalen van de organisatiedoelstellingen of het creëren van waarde. Het probleem is dat je daarmee het geheel aan datagedreven werken nooit geïmplementeerd krijgt, omdat de rest van de collega’s zich er niet verantwoordelijk voor en verbonden mee voelt. Het voelen, nemen en uiten van verantwoordelijkheid door de business is een belangrijke soft skill die datagedreven werken zal laten vliegen. Laat een gemotiveerde medewerker uit de business de lead nemen.

Tip 3: Pas de plannen en snelheid aan op de organisatievolwassenheid

Het komt neer op de basisvraag: is de organisatie klaar voor datagedreven werken? Soms is een organisatie er niet klaar voor, of nog niet volwassen genoeg en kan het slechts in kleine stapjes aan de slag. Totdat de organisatie in staat is om op de juiste manier over data na te denken, zal een grootschalig initiatief voor datagedreven werken waarschijnlijk mislukken omdat de communicatie verwarrend of aan dovemansoren gericht is. Gedegen kennis van de volwassenheid van de organisatie is het juiste vertrekpunt voor goede prioritering van de te nemen stappen binnen de transformatie naar datagedreven werken.

Tip 4: Afstemming op de visie en strategie van de organisatie

De strategische doelstellingen van de organisatie zullen de dagelijkse aansturing ervan bepalen. Tenzij belanghebbenden zien hoe data hen zal helpen hun strategische doelstellingen te bereiken, is het onwaarschijnlijk dat het van enige relevantie is als het gaat om het verkrijgen van hun buy-in en uiteindelijk om hun invloed te gebruiken om cultuurverandering te stimuleren. Als je niet kunt laten zien hoe data de organisatie gaat helpen haar algemene strategie te realiseren, loop je het risico dat jouw stakeholders het als tijdverspilling beschouwen. Als dit gebeurt, zullen ze waarschijnlijk doen wat ze kunnen om het initiatief te laten annuleren of opzij te zetten. Ze zullen altijd hun aandacht richten op zaken die zij belangrijk vinden voor het behalen van hun strategische doelstellingen, en zullen zich verzetten tegen alles wat zij als irrelevant beschouwen. Wanneer de “what’s in it for me” duidelijk is, draagt dit bij aan een positieve houding ten opzichte van data en geeft dit veel extra daadkracht mee aan de transformatie naar een datagedreven organisatie.

Conclusie 

Het belang van data wordt door steeds meer organisaties ingezien. De vaardigheden om dit tot een succes te maken, blijven echter nog wel eens achter. Er is niet altijd genoeg kennis van data en er wordt niet altijd effectief gecommuniceerd en gemotiveerd. Verantwoordelijkheid beleggen is één ding, maar om een datagedreven werken ingebed te krijgen in de organisatie is een tweede. Door te investeren in kennis en soft skills van alle mensen in een organisatie die hier mee te maken krijgen, kan er op het gebied van cultuurverandering een grote inhaalslag gemaakt worden. Zo krijgt een organisatie meer grip op de transformatie naar datagedreven werken en de toepassing ervan om de organisatiedoelen te behalen. Datacompetent ontwikkelt hiervoor opleidingsmateriaal. We vinden dat we niet kunnen wachten tot dit door de overheid zelf gedaan wordt en nemen daarom een leiderschapspositie in om kennis vrijblijvend te delen met en te faciliteren voor organisaties en individuen. Meer weten? Wij helpen je graag! Neem contact met ons op via hallo@datacompetent.eu.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.