digitaal / Partnerbijdrage

Data over datageletterdheid

Interessante feiten en inzichten.

23 september 2022
Werkveld

De opkomst van nieuwe banen

Volgens het World Economic Forum staan we aan de vooravond van een ‘Reskilling Revolution’. Werken met intelligente machines, big data en algoritmen vragen om een andere reeks vaardigheden van mensen. 

Forbes publiceert daarbij een analyse van LinkedIn data waarin duidelijk wordt dat de snelst groeiende functiegroepen gericht zijn op deze vaardigheden:

  • specialist op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI)
  • robotica-ingenieur
  • datawetenschapper
  • ontwikkelaar

Wat hebben al deze banen gemeen? Ze vereisen allemaal een sterke technologische vaardigheden, maar daarnaast zien we een verschuiving in de context van deze competenties. Van een goed begrip van data en IT naar communicatieve vaardigheden, goed gevoel voor samenwerken en een hoge mate van verantwoordelijkheid nemen. 

Allemaal een 'databaan'; zijn we daar al?

Als we het aan de directie van sommige bedrijven vragen, wel. Onderzoek van Qlik en Accenture heeft aangetoond dat sommige bedrijfsleiders de capaciteiten van hun personeel en hun bereidheid om met data te werken overschat. Driekwart is van mening dat alle of de meeste van hun werknemers het vermogen hebben om vakkundig met data te werken. 
 

75% van de directie is van mening dat hun werknemers datageletterd zijn.
 

Daarbij is het goed op te merken dat de leiders van een bedrijf uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor het aanmoedigen en ondersteunen van datageletterdheid. Slechts 24% van hen noemt zichzelf datavaardig. Dit percentage is trouwens nog lager als kijken we naar de gehele beroepsbevolking. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat slechts 21% vertrouwen heeft in hun datageletterdheid. Hierdoor blijft een groot percentage van de werknemers data niet ten volle benutten. Dit onderstreept de enorme uitdaging waarmee bedrijven worden geconfronteerd.

Werkveld2

Bijna de helft van het personeel vertrouwt liever op hun gevoel dan op de data

Slechts 32% van de leidinggevenden geeft aan waarde te halen uit data. Degenen die zich niet met data bezighouden, worden daarbij tevens belemmerd in het verkrijgen van inzichten die kunnen leiden tot innovatie of hun productiviteit kunnen verbeteren. 

Werkveld3

Wanneer ongeveer de helft van het personeel liever op hun gevoel vertrouwt dan op datagedreven inzichten, wordt de transitie naar een digitale organisatie en datagedreven werken vermoeilijkt. Er is wel een lichtpuntje te vinden! 37% van alle werknemers gelooft dat een opleiding in datageletterdheid hen zou helpen productiever zijn en 22% gelooft dat het stress zou verminderen. 

Werkgevers weten vaak niet hoe ze hun werknemers moeten ondersteunen bij hun ontwikkeling de competenties die nodig zijn voor het adopteren van nieuwe technologieën, wat heeft bijgedragen stress op de moderne werkplek. Maar we bevinden ons nu op een kantelpunt met data, waar we begrijpen hoe we een datageletterd personeelsbestand kunnen versterken, en bedrijfsleiders moeten dit in hun eigen organisaties realiseren.

Dr. David Miller, Senior Manager, Accenture en PhD in klinische psychologie.

Conclusie: tijd om te trainen!

Volgens het Global Data Literacy Report is 78% van de werknemers wel geïnteresseerd in het verbeteren van hun datavaardigheden. Met slechts een vijfde van de wereldwijde beroepsbevolking die aangeeft vertrouwen te hebben in hun datageletterdheid, moeten leiders nadenken over hoe data-upskilling kan helpen bij het verbeteren van het gebruik van data door hun werknemers. Een dergelijke training moet zich niet alleen richten op de harde, technische vaardigheden die nodig zijn voor dataprocessen. Ze moeten ook gericht zijn op de soft skills die mensen helpen de volledige waarde van data te realiseren, zoals samenwerking, nieuwsgierigheid, kritisch denken en verhalen vertellen. 

Datageletterdheidstraining kan vele vormen aannemen—sommige bedrijven integreren het in bestaande vaardigheidsinitiatieven, bieden stand-alone e-learning cursussen of bieden gespecialiseerde klassikale training. Er zijn ook gratis e-learningcursussen en middelen die beschikbaar zijn als onderdeel van de dienstverlening van Datacompetent, inclusief een eerste beoordeling die gebruikers helpt bij het identificeren van hun huidige datageletterdheidsprofiel.

Gezien het feit dat meer dan een derde van alle werknemers gelooft dat een opleiding in datageletterdheid hen zou helpen productiever zijn, is het duidelijk dat er een grote 'honger' is onder medewerkers om hun datageletterdheid te verbeteren. Deze honger naar ontwikkeling biedt een geweldige kans voor organisaties, gezien de belangrijke rol die datageletterdheid speelt bij toekomstbestendigheid organisaties in een datageletterde wereld.

Door Janita Sluurman

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.