digitaal / Partnerbijdrage

Data Governance tijdens de Data Summer Weeks!

Leer alles over de samenhang tussen verschillende termen

22 juli 2022
Data Summer Weeks

Data governance

Datamanagement, data governance, data architectuur, datakwaliteit... er komen veel termen voorbij de laatste jaren en het worden er alleen maar meer. In de Data Summer Weeks nemen we jou mee in de praktische samenhang tussen deze termen. Want het is wel zeker leerzaam om de theorie te kennen, maar het is pas echt waardevol als je weet hoe je het kan gebruiken. En over het algemeen leert het ook net iets lekkerder vanuit een praktijkvoorbeeld dan een droog boek.

Data governance & datageletterdheid 

78% van data professionals zegt dat een datageletterde organisatie cruciaal is om niet alleen succesvol te zijn met data, maar ook met de gehele organisatie (Computing, Research paper, 2019). Wij zien een focus op datageletterdheid daarom graag terugkomen in de manier waarop een organisatie datamanagement toepast. En andersom ook: kennis van datamanagement is belangrijk voor een individu om datageletterder te worden!

Datamanagement speelt een grote rol bij organisaties om datagedreven te werken. Het staat bij veel organisaties al hoog op de agenda. Ook wij merken dat er in de praktijk steeds meer behoefte is aan een goede organisatie van de data, mensen en processen. Data worden gezien als asset, dus als waardevol onderdeel van de organisatie. 

Met de introductie van de AVG worden er in 2018 ook wettelijk eisen gesteld aan het managen van de data. Uit vele onderzoeken blijkt dat er echter weinig vertrouwen is in de eigen datakwaliteit. Dit resulteert erin dat organisaties in onvoldoende mate hun data gebruiken om daar operationele en strategische beslissingen op te baseren. Werkelijk datagedreven werken wordt dus in de weg gezeten en dat is zonde. Om de datakwaliteit op een hoger niveau te krijgen, is goed management nodig. 

Data governance en management

In het hart van data management ligt de data governance. Data governance is onder andere bepalend voor de data strategie, het beleid, de te gebruiken standaarden en de projecten en issues die opgepakt worden. Een cruciaal onderdeel van data governance is het bepalen van de rollen en verantwoordelijkheden in de processen die in ieder van de kennisgebieden plaatsvinden: het is de verbindende schakel tussen de kennisgebieden. Shared Decision making is dan ook hèt kenmerk van data governance. In de Data Summer Weeks zal je dat ook zien terugkomen.

Stapsgewijze aanpak

In de ideale wereld gaat data governance in op de dagelijkse gang van zaken. Iedereen in een organisatie begrijpt zijn of haar rol in relatie tot data, weet hoe er mee om gegaan dient te worden en signaleert problemen wanneer deze ontstaan. Dit is in veel gevallen nog niet de situatie. Daarom raden wij aan om rollen en verantwoordelijkheden binnen data governance te beleggen en toe te kennen aan functies. Zo wordt er gezorgd dat data actief worden gemanaged. De ervaring leert dat de beste aanpak een stapsgewijze aanpak is, waarbij klein wordt begonnen. In de Data Summer Weeks informeren wij daarom over de minimale rollen die nodig zijn om data governance op te zetten: wat is de rol, wat houdt deze in, wat is de verantwoordelijkheid, waar wordt deze rol idealiter gepositioneerd en hoe komen deze samen. 

Data governance in kleinere organisaties

In kleinere organisaties zal het niet mogelijk (en nodig) zijn om een hele data governance structuur op te zetten. Taken rondom data moeten dan belegd worden bij medewerkers. Een data steward kan bijvoorbeeld een administratief medewerker zijn. Deze mensen houden zich bezig met het vullen van registratiesystemen en kunnen vaak uitstekend vertellen hoe deze data eruit zien, wat de mogelijkheden zijn en wat de kwaliteit ervan is. Hoe we aanraden dat verder vorm te geven, zullen we ook laten langskomen bij de Data Summer Weeks.

Schrijf je vrijblijvend in voor de Data Summer Weeks


Kom naar onze Data Summer Weeks special: Data Governance op 21 juli en 22 augustus en leer er alles over! Schrijf je hier gratis in en we zien je daar!

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.