digitaal / Partnerbijdrage

Data-bewustzijn als basis voor datagedreven werken

Vijf tips.

27 oktober 2022
Databewustzijn

Data-bewustzijn; wat is het en waarom is het belangrijk?

Data-bewustzijn is onderdeel van het Data Soft Skill model. Eén van de vaardigheden om goed met data om te gaan en klaar te zijn voor de digitale toekomst, is een positieve data-attitude. Er zijn steeds meer data binnen organisaties. Sommige organisaties veranderen zelfs volledig naar een datagedreven organisatie. Waar de ene groep medewerkers voorop loopt bij alle ontwikkelingen, is de andere groep niet goed op de hoogte. Deze disbalans kan zorgen voor moeilijkheden op het gebied van samenwerking, onderling begrip en adoptie van innovaties. Denk bijvoorbeeld aan het belang van goede registratie. Verkeerde telefoonnummers, dubbele klanten, een 0'tje te veel op de factuur... Meestal gaat dit niet opzettelijk mis. 'Onbewust onbekwaam' is de wellicht bekende term die slaat op deze groep mensen. Om hen bekwaam te krijgen, dienen we te werken aan bewustwording. 

Tip 1: Bepaal waarvoor bewustzijn gecreëerd moet worden

Bij datagedreven werken ligt de nadruk duidelijk op de vaardigheden van de medewerkers. Verantwoordelijke en betrokken medewerkers moeten en willen weten wat er van hen verwacht wordt. Waar hebben zij kennis van nodig, wanneer wordt een specifieke actie van hen verwacht en hoe wordt er bepaald wat goed en niet goed is? Bepaal deze onderwerpen voor het huidige data-bewustzijn. En deel deze onderwerpen via interne communicatielijnen met bijvoorbeeld een data-bewustzijn training.

Tip 2: Meet het huidige bewustzijn

Meet wat de huidige houding, kennis en het draagvlak is ten aanzien van data binnen de organisatie. Hoe staan zij tegenover werken met data? Welke rol spelen data in hun huidige werkzaamheden? Kunnen zij inschatten wat de impact van datagedreven werken is op processen, diensten en middelen? Welke aanpassingen zijn nodig om veilig, maar ook nog steeds efficiënt te kunnen werken? Wanneer in kaart is wat het huidige bewustzijn is, is er een vertrekpunt voor ontwikkeling. Je kunt een start maken met het meten van het data-bewustzijn via het gratis assessment op www.datageletterdheid.nl

Tip 3: Bepaal het gewenste effect van bewustzijn

Weet wat het doel is van data bewustzijn voor de verschillende doelgroepen. Denk hierbij aan 'What's in it for me?' als je vanuit hun perspectief bekijkt. Wanneer managementkeuzes gemaakt moeten worden, bijvoorbeeld over de te besteden middelen, zal het management op deze elementen aangesproken moeten worden. Wanneer het doel juist is om medewerking te krijgen van afdelingshoofden zal bewustzijn aan hun praktijk aangepast moeten worden.

Tip 4: Zet een bewustwordingscampagne op

Met een campagne bedoelen we een interne marketingcampagne waarbij mensen worden aangesproken en geprikkeld, alsmede een inhoudelijke component om te informeren en instrueren. Het is dus een combinatie van stakeholdermanagement en inhoudelijke kennisoverdracht. Door middel van aantrekkelijke communicatie, interactieve e-learningsmodules, klassikale trainingen en on-the-job opdrachten kan data bewustwording gecreëerd worden.

Tip 5: Meet het nieuwe bewustzijn

Na verloop van tijd meet je opnieuw het data-bewustzijn om het resultaat van de inspanningen in kaart te brengen. Tevens kunnen de resultaten inzicht geven waar verdieping of verbreding van de interventies nodig is als bijvoorbeeld onderdeel van een langdurig data-bewustzijnsproject.

Advies bij het starten met data-bewustzijn

De implementatie van datagedreven werken vraagt veel van de beschikbare mensen en middelen. Begin er daarom op tijd mee en wees transparant over de activiteiten. Datacompetent is specialist op onder andere het gebied van data-bewustzijn en kan adviseren over de methoden hier mee aan de slag te gaan. Wij hebben speciaal een Training Data-Bewustzijn ontwikkeld om de collega's te enthousiasmeren, motiveren en activeren. Kijk hier voor meer informatie.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.