digitaal / Partnerbijdrage

Data en kunstmatige intelligentie in Europa

Responsible AI by Design. Een nieuw tijdperk.

22 maart 2022
Kunstmatige intelligentie in Europa

Er zal wetgeving komen voor het verantwoord gebruik en de ontwikkeling van Artificial Intelligence in Europa en, zeer waarschijnlijk, ook daarbuiten. Ontdek hier waarom.

Europa is bezig met een nieuwe beleidsstrategie om een wettelijk kader in te voeren voor de toegang, het delen, de opslag en het beheer van data; en de ontwikkeling en het gebruik van Artificial Intelligence (AI). Deze strategie omvat verschillende nieuwe wetten die onlangs zijn gepresenteerd of de komende maanden worden verwacht.

Nieuw wetsvoorstel voor kunstmatige intelligentie

Op 21 april 2021 heeft de Europese Commissie een nieuw wetsvoorstel gepresenteerd voor kunstmatige intelligentie (AI), dat wereldwijd het nieuws haalde. De voorgestelde AI-regels verbieden sommige AI-toepassingen, zoals social scoring door overheden. Het voorstel bevat ook eisen en verplichtingen voor ontwikkelaars en gebruikers van "risicovolle" AI. Hieronder vallen bijvoorbeeld AI-systemen die worden gebruikt om studenten in het onderwijs te beoordelen, bij werving en selectie, bij sommige rechtshandhavingsactiviteiten, of om te bepalen of iemand in aanmerking komt voor een uitkering of dienst van de overheid. De voorgestelde wetgeving vereist bovendien een ex-ante conformiteitsbeoordeling voordat een AI-systeem met een hoog risico op de markt wordt gebracht én voorziet in een nieuw handhavingssysteem, met inbegrip van nieuwe nationale toezichthoudende autoriteiten.

Dit nieuwe wetsvoorstel is erop gericht het vertrouwen in en de acceptatie van AI te bevorderen. Het doel is om burgers en consumenten meer zekerheid en uniformiteit op Europees niveau te bieden wanneer AI-systemen falen en schade of letsel veroorzaken.

Europa's bredere data-strategie

De ontwerp AI-regels vormen een van de kernelementen van Europa's bredere data-strategie. Daartoe behoren ook de eind 2020 voorgestelde Data Governance Act en de op 23 februari van dit jaar gepubliceerde Data Act. Deze laatste verordening heeft tot doel een eerlijke digitale omgeving te creëren, een concurrerende datamarkt te stimuleren, datagestuurde innovatie mogelijk te maken en die data voor iedereen toegankelijk te maken.

Daarnaast hebben we nog de Europese cloudstrategie, die is opgesteld om de verandering in de manier waarop overheden data gebruiken en beheren te ondersteunen. Zij omvat de cloudinfrastructuur en -diensten die specifiek voor overheidsgebruik zijn bestemd. Ook ondersteunt deze cloudstratgie bij de oprichting van datapools, voorziet in mechanismen voor samenwerking met het bedrijfsleven en biedt inzicht in het van toepassing zijnde beleid en rechtskader om zekerheid en vertrouwen te bevorderen.

Holistische datastrategie voor organisaties

Het nieuwe EU-regelgevingskader inzake AI en het uitwisselen van data vereist dat organisaties holistische datastrategieën ontwerpen en implementeren. De eerste stappen op het gebied van het verwerken van data en dataprivacy zijn de afgelopen jaren al gezet met de General Data Protection Regulation (GDPR/ AVG). In de toekomst zullen organisaties verdere stappen moeten zetten om de kwaliteit en nauwkeurigheid van data in hun huidige datasilo's te waarborgen. Ze zullen een data governance-beleid moeten implementeren om het beheer van AI-modellen te ondersteunen voor een verantwoord, transparant en eerlijk gebruik van AI. Lees ook de blog van Olivier Penel, Head of Global Advisory bij SAS, over hoe je Responsible AI in de praktijk brengt.

Responsible AI by Design

Nu Europa op weg is naar een datagedreven economie, zullen organisaties die AI-systemen ontwikkelen of gebruiken moeten streven naar de invoering van Responsible AI by Design. Net zoals Privacy by Design een standaard werd na de goedkeuring van de GDPR. Voor Responsible AI by Design is het nodig om de gebruikte AI-technologie te beoordelen, de juiste vaardigheden en training in de organisatie in te zetten, beleid en procedures in te voeren voor alle activiteiten die eerlijke, transparante en verantwoorde systemen en beslissingen garanderen, om te kunnen voldoen aan het nieuwe wetgevingskader dat over ongeveer vijf jaar wordt aangenomen.

Het verantwoord gebruik en de ontwikkeling van Artificial Intelligence zal in Europa een wettelijke verplichting worden. En zeer waarschijnlijk ook daarbuiten, gezien het domino-effect die nieuwe wetten - zoals bijvoorbeeld de GDPR - in de rest van wereld hebben. Belangrijk is dat consumenten en burgers in Europa nadenken over hoe het ethische aspect van AI eruit zou moeten zien. Het is daarom een strategische keuze om ervoor te zorgen dat Responsible AI vanaf het ontwerp wordt geïntegreerd in een product of dienst, d.w.z. by Design. Dit biedt concurrentievoordeel, een solide basis voor de naleving van de wetgeving en een goede ethische uitgangspositie voor toekomstgerichte organisaties.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.