digitaal / Partnerbijdrage

AI: Verder vooruitkijken voor betere besluiten

AI: Verder vooruitkijken voor betere besluiten.

SAS
04 oktober 2021
SAS-afbeelding.jpg

We weten nog niet half wat er allemaal kan met artificiële intelligentie (AI). Maar dat AI potentie heeft voor overheden staat buiten kijf, zegt Heere Blokhuis, managing director van SAS BeNeLux. ‘We staan klaar om met gemeenten de volgende stap te zetten in het werken met data. Uiteraard doen we dat binnen het juiste ethische kader.’

Heere Blokhuis ziet bij gemeenten volop kansen voor meer proactieve besluitvorming. ‘En dat kan met behulp van AI. Wij geven de mogelijkheid om veel verder vooruit te kijken, waardoor je betere besluiten kunt nemen. Je kunt AI ook inzetten om je dienstverlening naar een hoger en persoonlijker niveau te tillen en er zijn grote efficiencyslagen mee te maken. Denk aan het berekenen van de buurten in je gemeente met de hoogste kans op incidenten. Daardoor weet je waar je extra moet investeren.’

 

De ambities van gemeenten passen bij een belangrijk principe van SAS: AI-toepassingen moeten de wereld een beetje beter maken. Niet voor niets luidt de subtitel van het online SAS-congres ‘Curiosity2day’ op 7 oktober: ‘Innoveren voor een betere en duurzamere wereld’. De dag is dan ook zeker bedoeld voor nieuwsgierige ambtenaren en bestuurders van overheden.

Blokhuis is trots op de line up, met Pieter van den Hoogenband, Ann Wauters, Jake Porway en sprekers van ING, Amsterdam UMC en het ministerie van Defensie. Zij laten zien wat AI vermag. In de sport, waar AI bewijst dat verbeteringen altijd mogelijk zijn, zelfs als je denkt dat de 100 meter sprint niet nog sneller kan. In de zorg, waar AI een chirurg kan helpen bij een betere en snellere evaluatie van tumoren. In de landbouw, waar AI per plant berekent hoeveel water en voeding nodig is. En in het buitenland, waar AI bijdraagt aan het wildbeheer in Afrika.

De mix van sprekers is bewust gekozen, vertelt Blokhuis. ‘Curiosity2day’ moet namelijk ook de start zijn van een platform voor kennisuitwisseling, met daarin juist klanten uit verschillende sectoren. ‘We willen ze in verbinding brengen om elkaar te inspireren en om de nieuwsgierigheid te prikkelen. Dat laatste vinden we erg belangrijk. Je kunt zoveel van elkaar leren, overheden en bedrijfstakken, binnenland en buitenland. En dat is ook nodig, want we zijn met AI nog lang niet uitontwikkeld.’

 

Terug naar de gemeente. Want meteen aan de slag gaan met AI, na een inspirerend online SAS event van maar 70 minuten, dat gaat zomaar niet. Zelfs niet met SAS aan je zijde. Blokhuis: ‘We voelen ons verantwoordelijk voor een goede invoering. Dus we starten altijd met een dialoog over de risico’s en over ethische vragen: Stel, de computer ‘says no’, wat doe je dan en wie beslist? En hoe werkt het algoritme? Alles moet inzichtelijk en begrijpelijk zijn voor de ambtenaar die het gaat gebruiken. En we hechten aan een voortdurende dialoog over privacy. Wat nu toegestaan is, kan morgen weer anders zijn. Transparantie is hier ook van groot belang. Iedereen moet weten waar het over gaat en iedereen moet mee kunnen praten.’

 

Afbeeldingsas.com/nl/curiosity2day

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.