digitaal / Partnerbijdrage

Begroten kan anders

Begroten 2.0/ Begroten kan anders/ Wendbaar en flexibel begroten/ ……

28 september 2021
Trui-400.png

De overheid is van iedereen, voor iedereen, altijd, overal. De hoeveelheid taken die de overheid daarbij uitvoert is met geen enkele commerciële organisatie te vergelijken en wij burgers verlangen van de overheid niet alleen dat zij al deze taken zo goed mogelijk uitvoert, maar ook zo doelmatig mogelijk. Dit vraagt van de overheid goed inzicht in de relatie tussen beleid, de resultaten van dit beleid en de ingezette middelen. De digitaliserende samenleving, het klimaatvraagstuk, de woningnood, de huidige pandemie en de steeds mondiger geworden burger brengen ook nog eens met zich mee dat taken sneller dan ooit veranderen. Dit brengt de noodzaak om flexibel met beleid om te kunnen gaan en vooruit te kunnen kijken, immers ‘regeren is vooruitzien’. Van de overheid wordt verwacht dat zij wendbaar is en efficiënt, terwijl tegelijkertijd de menselijke maat niet uit het oog mag worden verloren, ga er maar aan staan!

Een goed begin voor de overheid om met de verandering in tijdperk om te gaan, is volgens Erik Gerritsen, Bestuursvoorzitter bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam: “Te kiezen om primair te sturen op kwesties vanuit de bedoeling.”, door je elke dag weer bij elke actie je af te vragen of waarde wordt toegevoegd in het licht waar de organisatie voor is bedoeld. Maar hoe kunnen overheden sturen op deze kwesties?

 

De ervaring leert dat overheden in hun begrotingscyclus veelal gebruik maken van spreadsheets, waardoor het begrotingsproces foutgevoelig en tijdrovend is. Gevolg is dat: 1) gedurende het begrotingsproces vooral wordt teruggekeken in plaats van vooruit, 2) medewerkers betrokken bij het begrotingsproces veel tijd en aandacht kwijt zijn aan de meer uitvoerende en analyserende taken van hun rol, waardoor te weinig tijd overblijft om de organisatie te adviseren en 3) gegenereerde stuurinformatie door het langdurig proces niet altijd meer relevant genoeg is om beleidsbeslissingen op te kunnen baseren. Daarbij hebben veel overheden te maken met een versnipperd (en vaak verouderd) systeemlandschap waardoor te weinig inzicht is in de prestatie-indicatoren die van belang zijn om het effect van beleid te kunnen meten.

 

In deze moderne tijd kan het echt anders. De markt biedt met Enterprise Performance Management (EPM) een oplossing die overheden helpt om te begrijpen hoe, wanneer en waar beleid moet worden aangepast in geval van interne organisatiewijzigingen of externe wijzigingen zoals een wijziging in wet- en regelgeving. Zo biedt EPM onder andere de mogelijkheid om:

1)   Operationele plannen op het gebied van bijvoorbeeld personeel en IT in relatie te brengen met de financiële planning;
2) 

Externe data te betrekken in de besluitvorming, zoals de ontwikkeling van de bevolkingssamenstelling om de verwachte uitgaven op jeugd-/ en ouderenzorg in de toekomst beter te kunnen begroten en beleid beter af te stemmen op de specifieke samenstelling;

3)

Een uniform afsluitproces te voeren waardoor informatie sneller beschikbaar is en beter te duiden;

4)

Besluitvorming te versnellen, zodat juiste informatie naar de juiste mensen gaat op het juiste moment;

5)

Prognoses te ondersteunen met behulp van statistische modellen en scenario’s, waardoor de effecten van beleid sneller beoordeeld kunnen worden en bijsturing tijdig kan plaatsvinden.

    

Bijkomend voordeel van een publieke cloudoplossing is dat de functionaliteit van een dergelijke applicatie continue wordt ontwikkeld met name op initiatie vanuit de markt zelf, waardoor nieuwe functionaliteit relevant is en veroudering van het systeem niet meer aan de orde is.

 

Zowel Technische Universiteit Eindhoven (TUe) als Hogeschool InHolland (InHolland) maken gebruik van de EPM Applicatie van Oracle. TUe geeft aan dat zij met de implementatie van EPM een grote tijdwinst hebben gerealiseerd, de kans op fouten hebben gereduceerd en er kan worden gewerkt vanuit één waarheid. Mooie quote van InHolland die ik jullie niet wil onthouden: “De rol van control verschuift van ‘politieagent’ naar business partner.” Wilt u meer weten over hoe TUe en InHolland hun bedrijfsprocessen hebben gemoderniseerd met behulp van Oracle EPM, gaat u dan naar https://www.finext.nl/begroten-in-het-onderwijs-moet-en-kan-beter/.

 

Deze blog is geschreven door Trui De Santis-Andrade.

trui.de.santis-andrade@oracle.com

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.