of 60264 LinkedIn

Achtergrond

 • De schroom valt weg. Waar gemeenten voorheen af en toe eens keken naar wat digitalisering te bieden had, is de bereidheid tot vernieuwing nu veel groter. Aan de digitale kant zijn er enorme kansen, aan de fysieke kant vallen onderdelen weg.

  Virus versnelt digitalisering

  De corona-crisis zorgt voor een stroomversnelling in de digitalisering van gemeenten. Wat merken vier grote dienstverleners na de eerste paar weken? ‘Een van de positieve ontwikkelingen in deze crisis is de grotere bereidheid om online te leren.’

 • Nieuwe technologieën zullen het werk voor de gemeenteambtenaar ingrijpend veranderen. Hoe bereid je als gemeente je personeel daarop voor? Een nieuwe studie van A&O fonds Gemeenten brengt de danger zones in kaart.

  Één op elke tien banen verdwijnt

  Nieuwe technologieën zullen het werk voor de gemeenteambtenaar ingrijpend veranderen. Hoe bereid je als gemeente je personeel daarop voor? Een nieuwe studie van A&O fonds Gemeenten brengt de danger zones in kaart.

 • AI, artificial intelligence, wordt gezien als een technologische ontwikkeling die niet lijkt te stoppen. Hoewel AI een onvermijdelijk proces lijkt, is het wel gebaseerd op keuzes. Daarom is het bij AI mogelijk het mede vorm te geven, accenten aan te leggen, voorwaarden te scheppen en grenzen te bewaken. De overheid – en ook de gemeente – heeft daarin twee gote verantwoordelijkheden, stelt Caroline Nevejan. Enerzijds het ondersteunen van wetenschappers en het geven van ruimte aan ‘startups’ en ‘scale-ups’ om mee te spelen in deze nieuwe global industry. Anderzijds is het van groot belang als overheid de rechtsstaat te borgen.

  Combi cultuur en AI cruciaal

  Reageer


  AI, artificial intelligence, wordt gezien als een technologische ontwikkeling die niet lijkt te stoppen. Hoewel AI een onvermijdelijk proces lijkt, is het wel gebaseerd op keuzes. Daarom is het bij AI mogelijk het mede vorm te geven, accenten aan te leggen, voorwaarden te scheppen en grenzen te bewaken. De overheid – en ook de gemeente – heeft daarin twee gote verantwoordelijkheden, stelt Caroline Nevejan. Enerzijds het ondersteunen van wetenschappers en het geven van ruimte aan ‘startups’ en ‘scale-ups’ om mee te spelen in deze nieuwe global industry. Anderzijds is het van groot belang als overheid de rechtsstaat te borgen.

 • Het supersnelle netwerk 5G moet Nederland klaarmaken voor smart traffic en andere technologische innovaties. Maar burgers zijn bezorgd over de gezondheidsrisico’s en gemeenten vrezen de kosten en verrommeling van de openbare ruimte. Hoe krijg je 5G tot stand?

  ‘Maak voordelen van 5g concreet’

  Het supersnelle netwerk 5G moet Nederland klaarmaken voor smart traffic en andere technologische innovaties. Maar burgers zijn bezorgd over de gezondheidsrisico’s en gemeenten vrezen de kosten en verrommeling van de openbare ruimte. Hoe krijg je 5G tot stand?

 • In 2021 moeten voerheden beginnen met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). In de regio IJsselland hebben overheden het afgelopen jaar al botsproeven gedaan en casussen uitgevoerd om te zien wat ervoor nodig is om het DSO straks klaar te krijgen. Het is veel werk, zien de deelnemers, maar het levert ook wat op. ‘Het concreet aan de gang gaan, geeft veel energie.’

  ‘DSO is meer dan techniek’

  In 2021 moeten voerheden beginnen met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). In de regio IJsselland hebben overheden het afgelopen jaar al botsproeven gedaan en casussen uitgevoerd om te zien wat ervoor nodig is om het DSO straks klaar te krijgen. Het is veel werk, zien de deelnemers, maar het levert ook wat op. ‘Het concreet aan de gang gaan, geeft veel energie.’

 • De Nederlandse ict-infrastructuur is kwetsbaar. Boze hackers, kwaadwillende organisaties of vijandig landen kunnen enorme schade veroorzaken. Een boze puber kan al makkelijk websites saboteren. En de kwetsbaarheid neemt toe. 

  Open huis voor hackers

  De Nederlandse ict-infrastructuur is kwetsbaar. Boze hackers, kwaadwillende organisaties of vijandig landen kunnen enorme schade veroorzaken. Een boze puber kan al makkelijk websites saboteren. En de kwetsbaarheid neemt toe. 

 • Essay: Klare data

  Reageer

  Slim gebruik van data maakt beter beleid mogelijk. Maar tegelijkertijd willen we niet dat de overheid - of particuliere bedrijven - de burger zonder begrenzing in de gaten houden. Volgens Bert Kroese strekt de manier van werken in Estland tot voorbeeld. Daar is goed geregeld wie toegang heeft tot welke persoonsdata en burgers hebben daar zelf een grote stem in. Ze kunnen achteraf zelfs altijd nakijken wie hun data heeft ingezien en waarom.

 • Kunstmatige intelligentie (AI) kan grote waarde hebben voor gemeenten. Maar de technologie wordt nog vaak gebruikt omdat het kán en niet omdat het moet. ‘De dienstverlening zal slimmer en sneller kunnen worden, de handhaving en opsporing ook.’

  Oplossingen genoeg, nu de problemen nog

  Kunstmatige intelligentie (AI) kan grote waarde hebben voor gemeenten. Maar de technologie wordt nog vaak gebruikt omdat het kán en niet omdat het moet. ‘De dienstverlening zal slimmer en sneller kunnen worden, de handhaving en opsporing ook.’

 • Essay: de blinde vlek van de NOVI

  Reageer

  Op 20 juni presenteerde minister Ollongren het ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Deze heeft een grote blinde vlek: zij gaat vrijwel geheel voorbij aan de digitale revolutie. Terwijl juist deze revolutie de fysieke leefomgeving op zijn kop kan zetten. Een mooie kluif voor de nieuwe parlementaire onderzoekscommissie digitalisering, vindt Paul Strijp, adviseur nieuwe technologie en data bij de provincie Noord-Holland*. 

 • © Shutterstock

  Nieuwe techniek, nieuwe kansen

  De dataficering van de samenleving vraagt nieuwe skills van de ambtenaar bij een gemeente. Als die al niet door een robot wordt vervangen. Hoe kunnen de gemeentelijke organisatie en individuele werknemers zich voorbereiden op de veranderingen?