of 59250 LinkedIn

Deventer zoekt niche in cultuur

De culturele sector in Deventer heeft zelf een plan gemaakt om aan de gemeentelijke bezuinigingsopgave van 600 duizend euro te kunnen voldoen.

‘Natuurlijk gaan er dingen sneuvelen’, verwacht voorzitter van het directeurenoverleg Mieke Conijn: ‘Minder tentoonstellingen, minder experimenten.’ Maar, zegt ze: ‘Door de integrale aanpak vallen er geen instellingen om en zijn er juist nieuwe initiatieven.’

Ook in Deventer hoopte de culturele sector ‘tegen beter weten in’, dat er nog wat weerwerk zou komen van de Tweede Kamer. Maar afgelopen maandag kreeg staatssecretaris Halbe Zijlstra zijn bezuinigingsvoorstellen er bijna ongeschonden door. In Deventer hekelen ze de inconsequente aanpak van de bestuurder: ‘Hij gaat voor de top, maar op deze manier kan er geen nieuwe top ontstaan. Hij wil dat we meer inkomsten uit de markt halen, maar verhoogt tegelijkertijd de btw.’

Toch zit aan de IJssel niemand bij de pakken neer. Vorige week stemde de raad in met een gezamenlijk bezuinigingsplan van twaalf culturele instellingen, varierend van schouwburg tot poppodium en bibliotheek. In Deventer geen kaalslag, maar de oprichting van een UIT-bureau, een nieuw cultureeleconomisch fonds en structurele financiering voor alle betrokkenen. De samenwerking was hierbij van doorslaggevend belang, zegt Conijn, zelf directeur van het Kunstenlab.

‘We hebben gekeken welke functie iedereen vervult in de creatieve keten: dan kun je beter keuzes maken om te bezuinigen.’ Voor haar eigen instelling betekent het bijvoorbeeld dat er minder tentoonstellingen zullen worden georganiseerd (daar zijn ook anderen voor) en dat de nadruk op het maken van producties komt te liggen. ‘We gaan een designwinkel opzetten om meer eigen inkomsten te krijgen, met werk van afgestudeerden van de Designacademy en ArtEZ. Dat is een niche hier in Deventer.’

OZB

Niet alle instellingen die deelnemen aan het directeurenoverleg werden volledig structureel gefinancierd. ‘We vinden dat moet anders, we willen niet dat instellingen deels met incidenteel geld worden gefinancierd en om kunnen vallen.’ Juist door die gezamenlijke aanpak, kwam het voor elkaar, zegt Conijn.

Een spannend nieuw onderdeel is een revolving fund waaruit nieuwe initiatieven zoals festivals moeten worden betaald. Conijn: ‘In de geest van Marlet, de stad is aantrekkelijk vanwege cultuur, moet dat fonds worden gevoed. De toeristenbelasting wordt weer ingevoerd, een deel van de ozb gaat erin, bedrijven betalen mee. Het is nog niet uitgewerkt, maar het idee is dat daar activiteiten uit kunnen worden gefinancierd die rechtstreeks van invloed zijn op de (economische) aantrekkelijkheid van Deventer.’

Het plan werd gemaakt in samenwerking met Cor Wijn van adviesbureau BMC en het zingt snel rond, merkt Conijn. ‘Ik heb al een uitgebreide presentatie gegeven in Arnhem en ik heb het op verzoek al naar diverse gemeenten gestuurd.’

Verstuur dit artikel naar Google+