/ Blog

Gemeenten belangrijke rol in dekkend netwerk snelladers

Gemeenten belangrijke rol in dekkend netwerk snelladers.

15 december 2020

Er wordt hard gewerkt aan een dekkend laadnetwerk voor elektrische auto’s in Nederland. De aandacht ligt hierbij nog voornamelijk op het realiseren van ‘reguliere’ laadpalen. Om de transitie naar elektrisch vervoer optimaal te ondersteunen, moeten gemeenten ook met snelladers aan de slag, vindt onze EV-adviseur Willem Knol. Hij legt uit waarom snelladers belangrijk zijn en wat gemeenten hierin kunnen betekenen. Analyseer, maak een visie en denk vooruit om te komen tot een dekkend netwerk van snelladers in jouw gemeente.

Reguliere laadpalen zijn er voornamelijk om thuis of op bestemming je elektrische auto te kunnen laden. De laadsnelheid van deze reguliere laadpalen is relatief laag. Dit is ideaal voor mensen die lang geparkeerd staan, zoals een auto die gebruikt wordt voor woon-werkverkeer. Maar om op grote schaal de stap naar elektrisch te kunnen maken en alle e-rijders te bedienen, is een fijnmazig netwerk van laadinfrastructuur nodig. Dit bestaat uit reguliere laadpalen én snelladers.

 

Snelladers zijn van belang voor elektrische automobilisten die lange afstanden willen afleggen. Met nieuwe modellen gaat dit al steeds beter omdat ze een grotere actieradius hebben, maar vooral voor automobilisten die veel onderweg zijn is snelladen nodig. Dit zijn bijvoorbeeld taxi’s en (stads)logistiek, die we ook wel ‘veelrijders’ noemen. Om de transitie naar elektrisch vervoer mogelijk te maken, moeten snelladers op grotere schaal en op de juiste locaties worden gerealiseerd. Een enkele snellader bij bijvoorbeeld een supermarkt is dan niet voldoende.

Waarom spelen gemeenten een belangrijke rol?

Nu zie je vooral snelladers langs snelwegen, maar snelladers zijn ook nodig binnen de bebouwde kom. Een snellader langs de snelweg bedient doorgaand elektrisch verkeer dat een lange afstand aflegt en even snel moet ‘bijtanken’. Voor veelrijders, zoals taxi’s of pakketbezorgers, die dagelijks lange afstanden binnen de stad afleggen, zijn snelladers binnen de bebouwde kom essentieel om tussen de ritten door te kunnen laden. Voor de realisatie van snelladers zijn goede locaties nodig en hierin is een belangrijke rol voor gemeenten weggelegd. Als gemeente heb je bijvoorbeeld vanuit grondeigendom meer regie op de randvoorwaarden, marktselectie en uitgifteprijs.


Wat kun je als gemeente doen om een dekkend netwerk van snelladers te ontwikkelen?

Begin met een analyse; wat zijn de huidige en toekomstige gebruikersgroepen van elektrisch vervoer in en rondom jouw gemeente? Ga in gesprek met de markt om de gebruikers en hun behoeften in kaart te brengen en ga bij de locatiekeuze voor snelladers uit van de gebruiker. Kijk naar de verkeersstromen en waar snelladen van meerwaarde kan zijn. Geschikte locaties zijn locaties waar men niet genoeg tijd doorbrengt om het voertuig bij een reguliere laadpaal op te laden, maar wel genoeg tijd om te snelladen. Denk naast verzorgingsplaatsen bijvoorbeeld aan vergader- of eetgelegenheden en winkellocaties of taxistandplaatsen. Ook (voormalige) tankstations kunnen vanwege hun strategische ligging langs verkeersstromen goede locaties zijn, maar dit is niet altijd het geval.


Maak daarnaast als gemeente een visie op laadvormen. Dit valt onder de integrale visie op laadinfrastructuur die volgens de NAL-afspraken moeten worden opgesteld. Hierin maak je als gemeente keuzes hoe je elektrische rijders in hun laadbehoefte gaat voorzien en hier valt ook snelladen onder. Wat voor rol neem je hierbij aan als gemeente? Als gemeente kun je wachten op marktinitiatief, maar als je regie wilt hebben ga je actief aan de slag door snellaadlocaties aan te bieden via een aanbesteding of ze zelf te realiseren.

 

Dit betekent vooruitdenken. Denk bijvoorbeeld aan de lopende concessies voor tankstations. Breng in beeld wat de concessietermijnen zijn en welke voorwaarden in de contracten zijn opgenomen. Begin dus tijdig met het nadenken over de transitie van tankstation naar laadstation. De snellaadvraag is er misschien momenteel nog niet, maar in de toekomst is deze vraag er gegarandeerd. De concessies gaan vaak over een lange termijnen, dus als je als gemeente tijdens de concessie iets wilt veranderen, is dat vaak te laat. Kortom, gemeenten moeten nu al aan de slag.

Lees hier hoe wij met een stappenplan de provincie Gelderland hielpen bij de realisatie van snelladers en snellaadstations. Zij stelden deze handvatten beschikbaar aan hun gemeenten en geven daarmee de elektrificatie van het vervoer in de provincie een boost.

Hoe kies je een snellaadlocatie? Je leest het hier en ook deze oude blog over verschillende types laadinfrastructuur is nog steeds relevant.

Wil je meer weten of kun je deskundige hulp gebruiken bij het kiezen van de juiste laadoplossingen in jouw gemeente? Neem dan contact op met Willem Knol.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.