of 59345 LinkedIn

School als krachtbron

Jeugdpreventieaanpak gemeente Delft

 

De gemeente Delft gelooft in een duurzame, procesmatige aanpak als het gaat om jeugdpreventie. Kern van deze aanpak is de focus op het positieve in plaats van op problemen. Wethouder Hatte van der Woude: ‘Wij geloven in de kracht van de school en de kracht van het kind.’


Sinds een tijdje waait er een Zweedse wind in de gemeente Delft. In plaats van zich te richten op de problematiek van risicokinderen en -jongeren, gaat de aandacht van de gemeente bij jeugdpreventie vooral uit naar het positieve, vertelt wethouder Onderwijs, Jeugd en Integratie Hatte van der Woude. ‘We zijn samen met het Nederlands Jeugdinstituut (red. zie kader) naar Zweden geweest om meer te weten te komen over de aanpak daar. In Zweden werken ze al jaren succesvol met een methode waarbij ze risicofactoren voor afglijden of mishandeling bij kinderen inventariseren en daar beschermingsfactoren tegenover zetten. Denk aan ouderbetrokkenheid, schoolmotivatie en duidelijke normen en waarden voor positief gedrag.’

 

Successen creëren

De school speelt hier een centrale rol in, stelt Van der Woude. ‘Een school is meer dan een plek waar kinderen samenkomen. Het is een plek waar sociale banden worden gesmeed, waar het kind erkenning en waardering krijgt, waar cognitieve vaardigheden worden ontwikkeld en persoonlijke effectiviteit wordt vergroot. Door de focus op dit soort beschermingsfactoren te leggen en het leren op school voorop te stellen, creëer je successen en krijgt het kind positieve ervaringen.’

 

Duurzaam

De Zweedse kijk op jeugdpreventie is sterk procesmatig ingestoken. Van der Woude: ‘De Zweden geloven heilig in de kracht van kennis, in de kracht van kinderen en de kracht van preventie. Daarbij hanteren ze een sterke normering: tegen kinderen gebruik je geen geweld en ieder kind is een volwaardig individu. Deze overtuigingen nemen wij mee in ons beleid. In plaats van een projectmatige, op snelle resultaten gerichte aanpak hanteren we een procesmatige, duurzame aanpak waarbij alle preventieve inzet ondersteunend is aan het welbevinden en het behalen van resultaten op school. De school zelf is de eigenaar van de aanpak, wij als gemeente faciliteren met kennis, kunde en procesbegeleiding. De school en de preventiepartners denken samen een plan van aanpak uit.’

 

Proef

De gemeente start vanuit deze visie in één wijk van Delft de proef ‘Kansen voor Jeugd’. De gemeente heeft de aanwezigheid van risicofactoren die de kans op kindermishandeling vergroten, in beeld gebracht aan de hand van onderzoek door Marga Bakker van de Raad voor de Kinderbescherming. Daar heeft de gemeente vervolgens de 10 beschermende factoren van het NJI (zie kader) tegenovergesteld. ‘We faciliteren een proces waarin de preventiepartners deze beschermende factoren vertalen naar een plan van aanpak’, aldus Van der Woude. ‘Een voorloper op deze aanpak is de Delftse Community school, waar de beschermende factor “schoolsucces” het hoofddoel is geworden van alle preventieve inzet van school en preventiepartners. Concreet heeft dit onder andere geleid tot een ouderkamer, waar thema’s over opvoeden en gezondheid aan bod komen, een gezamenlijk taalprogramma voor ouder en kind en een bibliotheek in de school.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Afbeelding

 

Leren van elkaar

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) onderschrijft het belang van investeren in de positieve ontwikkeling van kinderen en ondersteunt gemeenten hierbij. ‘Inspiratie uit het buitenland is zeer waardevol. Ook in ons eigen land gebeuren leerzame dingen. Wij stimuleren die uitwisseling van kennis en ervaring’, zegt Marielle Balledux, senior adviseur bij het NJi. ‘Preventief jeugdbeleid is het meest succesvol als het samen met alle betrokkenen in de gemeente wordt gemaakt, uitgevoerd en doorlopend wordt gemonitord en verbeterd. Het NJi helpt gemeenten daarbij. Met onder andere de top tien beschermende factoren.

https://www.nji.nl/nl/Producten-en-diensten/Publicaties/NJi-Publicaties/Top-tien

 

Afbeelding