of 65378 LinkedIn

Personalia

Heeft u of uw collega een nieuwe baan, een benoeming of gaat iemand met pensioen? Meld personalia en carrièreswitches aan Binnenlands Bestuur.

Geef personalia door

Personalia

 • Op 1 januari 2022 is Henry Meijdam toegetreden tot adviesbureau NieuwBeeld. In zijn nieuwe functie zal hij zich voornamelijk toeleggen op vraagstukken op het snijvlak tussen bedrijfsleven en openbaar bestuur.
Meijdam is een ervaren bestuurder. Hij was recent o.a. directeur van het Interprovinciaal Overleg (IPO) en waarnemend burgemeester van Lelystad. 
Oprichter van NieuwBeeld, Rob Schouten: “Met de komst van Henry verruimen en verdiepen we onze expertise. Zijn bestuurlijke kennis en ervaring op het gebied van o.a. Governance, politiek bestuur, complexe samenwerkingsverbanden en brancheorganisaties vormen een perfecte aanvulling op de expertise en ervaring van NieuwBeeld.”
Naast Schouten en Meijdam zijn ook Mark Waaijenberg en Ward de Meulemeester partner van NieuwBeeld. 
NieuwBeeld is een compact en slagvaardig bureau met een kring van geassocieerde topprofessionals. Adviseurs die het openbaar bestuur en hun dagelijkse context kennen en doorgronden. Met bestuurlijke en organisatorische sensitiviteit werken we, via een zorgvuldig proces, gericht op het gezamenlijk ontwikkelen van een strategie en het smeden van het juiste consortium van partners om de beoogde doelen te realiseren.
Meijdam heeft een uitgebreide ervaring. Zo was hij, vele jaren adviseur van een groot aantal organisaties en overheden die actief zijn in de fysieke leefomgeving, was hij directeur van het opleidingsbedrijf ESPEQ, van CURNET (kennisnetwerk voor de fysieke leefomgeving), het Interprovinciaal Overleg en voorzitter van o.a. de VROM-Raad/RLI. Meijdam bekleedt op dit moment diverse commissariaten, onder meer bij de stichting KOMO en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

  Henry Meijdam

  Nieuwe functie: partner

  Nieuwe werkgever: NieuwBeeld

  Datum in dienst treding: 01 jan 2022

  Oude functie: o.a. burgemeester Lelystad, directeur IPO

  Oude werkgever: o.a. gemeente Lelystad, IPO, etc.

 • Vanaf 10 januari 2022 is Peter de Boer raadsgriffier in Lochem. Hij wordt de opvolger van Miranda Veenbergen die griffier is geworden in Bronckhorst. De Boer was hiervoor raadsadviseur / plaatsvervangend griffier in dezelfde gemeente.

  Peter de Boer

  Nieuwe functie: Griffier

  Nieuwe werkgever: Gemeente Lochem

  Datum in dienst treding: 10 jan 2022

  Oude functie: Raadsadviseur / plaatsvervangend griffier

  Oude werkgever: Gemeente Lochem

 • Christine Visser

  Christine Visser

  Nieuwe functie: Loco-griffier raadsgriffie Almere

  Nieuwe werkgever: Raad van Almere

  Datum in dienst treding: 01 jan 2022

  Oude functie: Strategisch adviseur

  Oude werkgever: Gemeente Almere

 • Jelmer Mulder is met ingang van 1 januari 2022 benoemd tot gemeentesecretaris van Hoogeveen. Hij is nu nog gemeentesecretaris van Smallingerland.

  Jelmer Mulder

  Nieuwe functie: gemeentesecretaris

  Nieuwe werkgever: Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen

  Datum in dienst treding: 01 jan 2022

  Oude functie: gemeentesecretaris/ algemeen directeur

  Oude werkgever: gemeente Smallingerland

 • Opvolger wethouder Ankie van Tatenhove - BMC

  Titia Cnossen

  Nieuwe functie: Wethouder

  Nieuwe werkgever: Gemeente Lansingerland

  Datum in dienst treding: 01 nov 2021

  Oude functie: Burgemeester

  Oude werkgever: Woudenberg

 • Boudewijn Steur wordt met ingang van 1 november 2021 directeur Kennis, Internationaal, Europa en Macro-economie (KIEM) bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De directeur KIEM vervult zowel intern als extern een belangrijke spilfunctie bij de realisatie van de bestuurlijke en maatschappelijke opgaven waar BZK voor staat.

Daarbij wordt van de directeur gevraagd om voor de beleidsterreinen van het ministerie van BZK voor zowel de korte als langere termijn (meerdere) bestuurlijke perspectieven te ontwikkelen en deze verder te brengen

  Boudewijn Steur

  Nieuwe functie: Directeur Kennis, Internationaal, Europa, Macro-economie (KIEM)

  Nieuwe werkgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Datum in dienst treding: 01 nov 2021

  Oude functie: Programmadirecteur Strategie en Kennis Covid-19

  Oude werkgever: Ministerie van Justitie en Veiligheid

 • Debbie Bruijn-van den Berg begint op 1 oktober 2021 als gemeentesecretaris in Westerveld. Ze werkt nu nog in Meppel als manager sociaal domein. Eerder werkte ze onder meer bij de politie. Ook werkte ze als programmaregisseur Veiligheid in Hoogeveen, als regiocoördinator risicojeugd en jeugdgroepen bij het ministerie van Veiligheid en Justitie en als locosecretaris in Wierden. Van 2018 tot 2020 was ze raadslid in Hoogeveen namens de VVD.

  Debbie Bruijn-van den Berg

  Nieuwe functie: gemeentesecretaris / algemeen directeur

  Nieuwe werkgever: Westerveld

  Datum in dienst treding: 01 okt 2021

  Oude functie: manager Sociaal domein

  Oude werkgever: Meppel

 • Jordan Daane (49) is op 19 juli 2021 door de algemene vergadering benoemd als nieuwe secretaris-directeur van waterschap Scheldestromen. Deze functie was vacant geworden na het vertrek van Wies Vonck. De heer Daane was sinds oktober 2017 werkzaam bij de gemeente Terneuzen als directeur organisatie/adjunct-secretaris. Daarvoor was hij in diverse functies werkzaam bij de Provincie Zeeland. De datum van in dienst treding bij het waterschap is 15 september a.s.

  Jordan Daane

  Nieuwe functie: secretaris-directeur

  Nieuwe werkgever: waterschap Scheldestromen

  Datum in dienst treding: 15 sep 2021

  Oude functie: directeur organisatie/ adjunct-secretaris

  Oude werkgever: gemeente Terneuzen