of 58952 LinkedIn

Gezond ouder worden in het groen met steun van de fiscus

Eilard Berkhemer, Joop Kluft en Coen Maas Reageer

Vergrijzing en vergroening zijn actuele thema’s die op het eerste gezicht weinig met elkaar te maken hebben. Toch bestaat er minstens één belangrijk raakvlak tussen beide onderwerpen: natuurgebieden bieden voor de groeiende groep senioren een prachtige gelegenheid om in een groene omgeving gezond ouder te worden. 

Een strategische alliantie van overheden, zorginstellingen, grondbezitters en particuliere beleggers zou aan deze gedachte gestalte kunnen geven. En via de reeds lang bestaande mogelijkheden die de belastingwet voor landgoederen biedt (en hopelijk blijft bieden) kan ook de fiscus een duit in het zakje doen.

 

Een combinatie van zorg en natuurbeheer, waarbij ouderen verpleging en verzorging krijgen in de rustgevende omgeving van een natuurgebied, is in de eerste plaats aantrekkelijk voor provincies en gemeenten. De provincies worden namelijk per 1 januari 2014 financieel verantwoordelijk voor het aanleggen en onderhouden van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), het netwerk van verbonden natuurgebieden. Veel provincies zijn hier inmiddels mee aan de slag gegaan (denk aan het ‘Groen Ontwikkelfonds Brabant’ van de provincie Noord-Brabant).

Ondertussen krijgen gemeenten door de overheveling van taken van de AWBZ naar de Wmo vanaf 1 januari 2015 steeds meer zorgtaken, waaronder (een deel van) de extramurale ouderenzorg. Door ouderen een alternatief te bieden voor traditionele verzorgings- of verpleeghuizen in de luwte van een natuurgebied kunnen overheden hun zorg- en natuurbeheertaken op een creatieve en effectieve wijze combineren.

 

Ook voor particulieren kan het interessant zijn om te participeren in zo’n natuur- en zorgproject door grond ter beschikking te stellen of vermogen in te brengen. Zij kunnen op deze wijze actief betrokken raken bij een kwalitatief hoogstaande manier om onze ouderen te verzorgen (en daar uiteindelijk ook zelf van profiteren).

Behalve dit maatschappelijke rendement kan de verhuur van een natuurgebied dat is toegerust voor ouderenzorg tevens financieel rendement opleveren. Dit rendement wordt verhoogd als het natuurgebied kan worden gerangschikt als een landgoed onder de Natuurschoonwet 1928. Uit onze adviespraktijk kennen wij meerdere voorbeelden waarin een zorginstelling een dergelijke rangschikking heeft verkregen. Bij een juiste vormgeving hoeven de investeerders dan geen box 3-belasting te betalen over hun investering. Daarnaast zijn onder voorwaarden vrijstellingen van vennootschaps-, overdrachts-, schenk- en / of erfbelasting beschikbaar.

 

Nodeloos te zeggen dat aanbieders van ouderenzorg eveneens bij het opzetten van dergelijke groene verpleeg- en verzorgingshuizen gebaat zijn. Uiteraard is het aantrekkelijk voor medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers om op een dergelijke locatie actief te zijn. Maar ons idee stelt de instellingen ook in staat om hoogwaardige diensten te verlenen zonder een groot kapitaalbeslag. Dit financieringsvoordeel geldt overigens evenzeer voor de provincies.

 

Het initiatief voor verpleeg- of verzorgingshuizen in een natuurgebied hoort wat ons betreft te komen van de stakeholders voor wie ouderenzorg core business is: de zorginstellingen. Zij kunnen de behoeften aanvoelen en beschikken over de expertise om technische randvoorwaarden te stellen. Vervolgens kunnen zij andere belanghebbenden zoals provincies en gemeenten benaderen. De zorginstellingen hoeven uiteraard niet noodzakelijkerwijs ook de regie te voeren. Hiervoor kan misschien zelfs beter een partij worden gezocht die een bemiddelende rol kan spelen tussen de verschillende deelnemers.

 

Particulieren, lagere overheden en zorginstellingen kunnen dus op de hierboven beschreven wijze samen optrekken om een nieuwe zorg- en natuurvisie te realiseren. Voor alle partijen valt hierbij iets te winnen: particulieren kunnen rekenen op een hoog maatschappelijk en financieel rendement, overheden kunnen hun taken op het gebied van natuurbeheer en zorg met verve vervullen en zorginstellingen kunnen hoogwaardige diensten leveren in een oase van rust. En dat alles op een fiscaal aantrekkelijke manier. Een prachtig voorbeeld van wederkerigheid waarbij particuliere en maatschappelijke partijen de schouders zetten onder twee van de belangrijkste uitdagingen van deze tijd: vergrijzing en vergroening.

 

Eilard Berkhemer, Joop Kluft en Coen Maas

 

Eilard Berkhemer is verbonden aan Berkhemer Landgoed en Rijksmonument Advies. Joop Kluft en Coen Maas zijn als belastingadviseurs verbonden aan PwC.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.