of 65378 LinkedIn

Congres Omgevingswet - the Next Level - presentaties

Congres Omgevingswet - The next level


Met de komst van de Omgevingswet wordt de leefomgeving het nieuwe, belangrijke vakgebied van de toekomst. Het gaat daarin over méér dan bestemmingen en milieunormen. Integraliteit, burgerparticipatie en duurzaamheid worden leidend; the next level in de leefomgeving.

 

Het Omgevingswetcongres van Binnenlands Bestuur biedt de kans om kennis en vaardigheden op te doen en vooral uit te wisselen. Betrokkenheid van burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties staat centraal in de workshops. Bijvoorbeeld als het gaat over het vormgeven van “de nieuwe afdeling leefomgeving”, de vaardigheden die medewerkers nodig hebben en burgerparticipatie binnen toezicht, handhaving en vergunningverlening.

 

Binnenlands Bestuur organiseert samen met Antea Group, JS Consultancy en Mariënburggroep het congres Omgevingswet - The Next Level. We zien u graag op 16 juni in Driebergen!

 

Afbeelding        Afbeelding


Afbeelding       Afbeelding 

Verstuur dit artikel naar Google+

Programma Congres Omgevingswet

09:30  Ontvangst en inschrijven deelsessies

10:00  Opening door Saskia Buitelaar - redacteur Omgevingswet Binnenlands Bestuur en Elisabeth van den Hoogen - dagvoorzitter

10:15  Plenaire sessie - Ineke van der Hee, directeur programma Aan de slag met de Omgevingswet

10:45  Plenaire sessie - Aart Jan Klijnjan, programmadirecteur Omgevingswet van het Kadaster

11:15  Koffiepauze

11:45  Deelsessies - 1e ronde (zie hieronder)

13:00  Lunch

14:00  Deelsessies - 2e ronde

15:15  Plenaire sessie - Nynke Schaaf, Co-creator van ConComCow (Connecting Communities in Coworking) en Nederland Kantelt

15:45  Prikkelende afsluiting - geurarchitect Tanja Schell

16:00  Borrel

 

 

Sprekers Congres Omgevingswet

 

AfbeeldingIneke van der Hee

Directeur van het programma Aan de slag met de Omgevingswet; brengt het laatste nieuws over het implementatieprogramma. Onder andere over de handreiking participatie, die op verzoek van veel gemeenten wordt gemaakt. Maar ook: Hoe ziet de veranderopgave voor decentrale overheden eruit? Welke invoeringsondersteuning kunnen zij verwachten? Hoe staat het met het digitaal stelsel Omgevingswet? 

 

 

  

AfbeeldingAart Jan Klijnjan

Programmadirecteur Omgevingswet van het Kadaster; geeft een virtuele rondleiding door de digitale informatiehuizen Ruimte en Bouw. Hoe kunnen inwoners, ondernemers en  ambtenaren straks hun weg vinden in het digitale stelsel van de  Omgevingswet? Een sneak preview.

 

 

 

 

 

AfbeeldingNynke Schaaf

Co-creator van ConComCow (Connecting Communities in Coworking) en Nederland Kantelt. Ex-ambtenaar (gemeente Rotterdam; regeldruk verminderen).

Hoe kan de Omgevingswet bijdragen aan de "kanteling" naar een samenleving waarin participatie en duurzaamheid centraal staan?

 

 

 

 

 

 

 AfbeeldingTanja Schell

Geurarchitect. Smell in te city of: Hoe beïnvloedt geur de manier waarop mensen hun leefomgeving ervaren? Wat kunnen gemeenten met wetenschappelijke kennis over geur en het brein? En hoe ruikt mijn eigen leefomgeving eigenlijk? De afsluiting van het Omgevingswet is een zintuigenprikkelende presentatie. Natuurlijk valt er wat te ruiken.

 

 

 

 AfbeeldingElisabeth van den Hoogen

Fris, scherp en sfeervol. Dat zijn de uitgangspunten van de bijeenkomsten die ze begeleidt. 

 

 

 

 

 

 

 AfbeeldingSaskia Buitelaar

Redacteur Binnenlands Bestuur. Als expert Omgevingswet verantwoordelijk voor de inhoudelijke invulling van het congres.

 


Deelsessies Congres Omgevingswet

Er zijn tijdens het dagprogramma twee rondes met deelsessies, waarin veel ruimte is voor uitwisseling en interactie. Op de dag zelf kunt u kiezen aan welke sessie u wilt deelnemen. Hieronder de verschillende sessies:
 


1: Vraagt de stelselwijziging om een nieuwe afdeling Leefomgeving?

De Omgevingswet implementeren is een behoorlijke opgave, zo blijkt ook uit het onderzoek dat Antea Group samen met Binnenlands bestuur heeft uitgevoerd. Wie gaat deze opdracht uitvoeren en geven de opgaven aanleiding voor een organieke wijziging? Op een interactieve en leerzame bijeenkomst krijgt u inzicht in waar u (nu) staat ten opzichte van andere organisaties, qua inhoud en proces en ziet u waar de opgaven zitten. Ligt er een rol voor de gemeentesecretaris? We eindigen met een beeldend voorbeeld van het motto, ‘als we willen kan het!’


Door Robert Forkink en Edwin Oude Weernink, senior adviseurs Antea Group


2: Hoe kun je burgerparticipatie vormgeven in toezicht, handhaving en vergunningverlening? 

De Landelijke Handhavingsstrategie biedt ruimte voor lokale afweging en daar kun je inwoners bij betrekken. Bijvoorbeeld als het gaat over de inhoud van lokale verordeningen: wat wil je verbieden in jouw gemeente? Of strafbaarstelling: wat mag een overtreding kosten? Met burgers en ondernemers kun je prima in discussie over de prijs van hondenpoep en parkeren. 


Door Harry Ploeg en Marieke van Leeuwen, beide manager opleidingen MariënburgGroep.

 

3: Lessen voor de toekomst: op welke spoken van vroeger botst de geest van de Omgevingswet?

Wat ging er eerder fout rondom rechtszekerheid en flexibiliteit en wat kun je daarvan leren voor de toekomst? Het veranderen van de factoren 'mens' en 'organisatie' regel je niet in een wet. En hoe stap je uit de comfortzone die het verleden ook bood, als de toekomst nog onzeker is?

 

Door Trees van der Schoot, Bureau voor Ruimtelijke Ordening en Duurzaamheid, ex-ambtenaar en auteur van het Handboek RO en Bouw en RO voor raadsleden en bestuurders.


4: Je bent jong en je wilt wat met de Omgevingswet. Welke skills heb jij nodig voor het vakgebied van de toekomst? Speel mee!

De participatiesamenleving en de regierol van de gemeente vragen ook andere vaardigheden van ambtenaren. Wat zijn die vaardigheden precies en wil je deze zelf ervaren? Kun jij je goed inleven in de rol van projectontwikkelaar of kritische omwonende? Speel dan mee met de serious game waarin we samen met alle belanghebbenden werken aan een fictieve case, de herontwikkeling van het voormalig CHV-terrein in Veghel. De jonge generatie wacht niet en gaat nu al aan de slag in de geest van de Omgevingswet. Doe je mee? Dienstdoende wethouder ontvangt u graag.

 

Door Juul Osinga, Martha Bleeker, Robbin Knuivers van Netwerk Jong Leefomgeving en Barbara Gerritsen, programmamanager Opleidingen bij JS Consultancy


5: Best Practice Utrecht - De omgevingsvisie maken we samen! 

De omgevingsvisie is geen doel, maar een middel om initiatieven uit de stad te faciliteren, stelt koplopergemeente Utrecht. De eerste omgevingsvisie voor de wijk Vleuten-De Meern moet een visie worden waarin bewoners, ondernemers en gemeente elkaar vinden in een gezamenlijke koers. Hoe pak je dat aan? Niet met minder regels alleen, maar met meer overzicht en het goede gesprek over het gezamenlijke belang van een gezonde leefomgeving. Dat vraagt om een intensief participatieproces en sturen op essenties.

 

Door Pieter van Sluijs (projectleider Omgevingsvisie Vleuten-De Meern) en Wim van Gelder (jurist gemeente Utrecht) 

 

6: Best Practice Boekel - Het omgevingsplan, een juridisch ratjetoe aan wetten, regels, verordeningen. Hoe pak je dat aan?

“Op z’n Boekels, gewoon beginnen”. Een goed evenwicht vinden tussen loslaten en regie nemen is best een uitdaging, merkte de gemeenten die als eerste een omgevingsplan voor inspraak vrijgaf. Tips over dat proces – en wat de inspraakreacties Boekel leert over participatie.

 

Door Ted van de Loo, wethouder grondgebiedzaken gemeente Boekel en Martijn Kegler, projectleider buitengebied en ruimte bij Rho | adviseurs voor leefruimte.


Aanmelden Congres Omgevingswet

Wanneer: donderdag 16 juni 2016

Waar: Antropia, Driebergen

Tijd: vanaf 09.30
Prijs*: 
€ 225,- voor abonnees Binnenlands Bestuur

€ 295,- voor niet-abonnees Binnenlands Bestuur

* genoemde prijzen zijn excl. BTW

 

Vroegboekkorting
Als u zich inschrijft voor 1 mei 2016 krijgt u 15% vroegboekkorting. U betaalt dan slechts:
€ 191,25 voor abonnees Binnenlands Bestuur
€ 250,75 voor niet-abonnees Binnenlands BestuurWie: Binnenlands Bestuur
Info: José Salhi (020) 573 36 62
         jsalhi@binnenlandsbestuur.nl

 

Afbeelding

 

 

Afbeelding

 

Afbeelding

 

Afbeelding

 

Afbeelding