of 64740 LinkedIn

Mystery Burger: Smalle bruggen en brede tunnelvisie

Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen staat de raadsvergadering van het Friese Franekeradeel in het teken van het plan Kanaalzone. Met het plan wil de gemeente 20,2 miljoen euro investeren in een betere bereikbaarheid van het stadje Franeker. Ook moet dit werkgelegenheid en het watersporttoerisme bevorderen.

Na jaren van voorbereiden breekt vanavond het uur U aan: de raad moet beslissen over het grote plan Kanaalzone. Tot nu toe was alleen D66 tegen. De democraten stellen dat er nog gesleuteld kan worden aan de financiering. ‘We moeten voorkomen dat er een gat in onze begroting geslagen wordt. Voor ons is het te duur en daarom onaanvaardbaar’, zegt D66-voorman Theodoor Lap.

Met GroenLinks dient hij moties in om zaken aan te passen. Met een smallere brug en versoberde doorgangsweg wordt volgens hen bijna 2,5 miljoen euro bespaard. Ook moet de gemeente twee ton aan inkomsten uit aanbestedingen reserveren voor de Kanaalzone. Naast de twee ideeënpartijen heeft de VVD eveneens haar bezwaren.‘Jaarlijks staat er een belasting van 40.000 euro aan incidentele kosten. Die moeten ergens vandaan komen. Dit betekent straks extra bezuinigingen en daar zijn wij tegen,’ aldus raadslid Bart Goeman Borgesius.

 

De andere partijen zijn echter voor het plan, waardoor er vanavond een meerderheid lijkt te zijn. Toch zitten de bijdragen van de drie tegenstanders wethouder Joop Bekkema (Gemeentebelang) niet lekker. ‘Ik ben erg verbaasd. In de commissievergaderingen waren GroenLinks en de VVD voor en nu zijn ze ineens tegen’, zegt hij geërgerd. Volgens hem kan er niet meer aan het pakket gesleuteld kan worden. De gemeente is namelijk niet de enige speler in het programma Kanaalzone. ‘We hebben harde afspraken gemaakt. De provincie Fryslân betaalt maar één keer mee en met de subsidies van het Waddenfonds kunt u ook niet schuiven’, houdt Bekkema de raad voor. Volgens hem is het versmallen van de brug tevens geen optie, omdat de veiligheid dan in het geding komt. ‘U moet nú kiezen. Dit plan is een kans uit duizenden’.

 

In de tweede termijn voeren de drie hun tegengeluid op. D66’er Lap: ‘Het is belangrijk dat we in onze gemeente investeren, maar we werden en worden onder druk gezet, en dat is geen juiste manier van politiek bedrijven’. Hij krijgt bijval van GroenLinks. Maar de VVD heeft het hoogste woord. ‘Eerder waren er al bezuinigingen op de biljartvereniging en het Planetarium, en dan komen er straks nog meer. Wij willen en kunnen dit niet voor onze rekening nemen’, aldus Goeman Borgesius. Hij vraagt schorsing aan en dient daarna met D66 en GroenLinks een nieuwe motie in, waarin de raad wordt opgeroepen om toekomstige inkomsten uit aanbestedingen te reserveren voor de Kanaalzone. Wethouder Bekkema ontraadt de nieuwe motie: de raadsleden kunnen zich volgens hem immers niet rijk rekenen. Met drie morrende fracties stemt een meerderheid van de raad voor het plan.

 

In Franekeradeel is een inhoudelijk debat gevoerd over een belangrijk plan. De vraag is waarom de kritiek niet eerder – bijvoorbeeld in de commissie – aan bod is geweest. Het gevolg is dat de argumenten van de tegenpartijen niet goed genoeg zijn meegewogen. Ondanks dat het is aangenomen, zal de kritiek op de kosten nog lang niet zijn verstomd.

Kemal Rijken 

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Vacatures

Dossier: coronavirus

Afbeelding

 

In dit dossier leest u alle artikelen van Binnenlands Bestuur over het coronavirus.