of 64740 LinkedIn

Kompas voor 2015

Afbeelding

Richting geven aan een veranderende gemeente

Gemeenten staan grootscheepse veranderingen te wachten. Met ingang van 2015 wordt hun takenpakket bijna verdubbeld door de decentralisaties op het gebied van jeugd, werk en zorg.


Ook buiten het sociaal domein krijgen gemeenten te maken met tal van uitdagingen: nieuwe regionale samenwerkingen, andere financieringsstromen en bijzondere maatschappelijke initiatieven. Dat vergt aanpassing van de organisatie, nieuwe competenties van de medewerkers en hun leidinggevenden. Hoe iedereen te motiveren de bakens te verzetten? En, niet onbelangrijk, sluit de huidige inrichting van ons politiek en bestuurlijk bestel eigenlijk wel aan op de eisen die deze netwerksamenleving stelt?


Tijdens het Binnenlands Bestuur-nieuwjaarsevenement ‘Kompas voor 2015’ geven deskundige sprekers hun visie op de rol van de lokale bestuurder en ambtenaar in een snel veranderende samenleving.


Ook wordt de Beste Lokale Bestuurder van het Jaar bekendgemaakt.


   Afbeelding      Afbeelding

Verstuur dit artikel naar Google+

BB Kompas 2015 - Foto's Serge Ligtenberg

BB kompas 2015