of 65101 LinkedIn

Homo-emancipatiebeleid wordt vanzelfsprekend

Homo-emancipatiebeleid krijgt in steeds meer gemeenten voet aan de grond. Het project koplopers homo-emancipatiebeleid is daarmee succesvol.
Reageer

Homo-emancipatiebeleid krijgt in steeds meer gemeenten voet aan de grond. Het project koplopers homo-emancipatiebeleid is daarmee succesvol. 

Gouden Zaklantaarn
Het project koplopers homo-emancipatiebeleid begon in 2008 met 18 gemeenten. Dit jaar vindt een doorstart plaats met 41 gemeenten. Uit een tweejaarlijkse monitor van Movisie naar lokaal LHBT-beleid (homo, lesbisch, biseksueel en transgender) kwam Amsterdam in 2011 als beste uit de bus. Zij kregen de Lantaarnprijs. Eerder stonden Rotterdam, Utrecht en Nijmegen bovenaan de ranglijst. De beste kleine gemeente wint de Gouden Zaklantaarn. De laatste keer won de gemeente Hillegom, eerder won Heemskerk.

Advies
MOVISIE is als kenniscentrum emancipatiebeleid betrokken bij het ontwikkelen van beleidsnota’s of de uitvoering daarvan. ‘We zoeken zowel nationaal als internationaal goede voorbeelden, proberen ambtenaren te verbinden en geven advies op maat’, vertelt adviseur Juul van Hoof van MOVISIE. ‘We stellen onder meer voor om vragen over emancipatie in burgermonitors of stadspeilingen op te nemen of adviseren mensen met vragen door te verwijzen naar de koepelorganisatie. We leveren ook producten, zoals toolkits.’

Veiligheid
Elke gemeenten kiest zijn eigen speerpunten in het emancipatiebeleid. ‘Sommige richten zich op jongeren, anderen op ouderen of op Wmo-beleid.’ In de regio Haaglanden was veiligheid een speerpunt. ‘We adviseerden daar verbindingen te leggen tussen gemeente, COC’s en antidiscriminatiebureaus.’ Omdat emancipatiebeleid niet iedere burger raakt, bestaat het risico dat de aandacht verslapt. ‘Maar die aandacht moet blijven. Een veilige stad voor LHBT is een veilige stad voor iedereen.’

Aangifte
Gemeenten zijn nog bezig het beleid te verankeren in hun beleid. Ongeveer een derde van de gemeenten kiest voor specifiek beleid. ‘Dat zijn vaak gemeenten met een grote roze gemeenschap, anderen besteden er in beleidsnota’s op deelonderwerpen aandacht aan. Dat beklijft ook. Zo wordt het vanzelfsprekend.’ Volgens Van Hoof is het belangrijk dat gemeentebesturen zich committeren aan veiligheid van LHBT’s. ‘Je moet het op alle niveaus aandacht geven. Mensen zijn eerder bereid aangifte te doen, als de politie met het onderwerp bekend is.’

Onderwijs
Sommige gemeenten worstelen met emancipatiebeleid voor scholen, omdat het voor hen lastig is invloed uit te oefenen op het onderwijs. Een onderwijsproject in de gemeente Nijmegen is een voorbeeld van een succesvol project. ‘De GGD coördineert daar nu voorlichting op scholen. Het acceptatievermogen is toegenomen.’ Van Hoof wijst op een onderzoek naar homoacceptatie van het Sociaal Cultureel Planbureau van vorig jaar. ‘Daar was een lichte stijging te zien. De aandacht werpt dus zijn vruchten af.’ Van Hoof noemt Dordrecht en Amersfoort als gemeenten die echt een ontwikkeling hebben doorgemaakt.


Landelijk
Het streven is nu om het beleid landelijke dekking te geven. ‘We hebben daarvoor gemeenten uit de G50 benaderd. Alleen in Drenthe hebben we geen dekking. Dat kan met bezuinigingen te maken hebben. Soms zeggen gemeenten dat het bij hen niet speelt.’ Het nieuwe project loopt van 2012 tot en met 2014 en begint eind maart officieel met een bijeenkomst voor alle betrokken ambtenaren. ‘Ze kunnen daar met spelers in het veld spreken, bij de buren kijken en we laten de beste projecten zien.’

Meer informatie over Koplopers in het homo-emancipatiebeleid vindt u hier. 

Als u hier klikt, keert u terug naar de pagina van MOVISIE op Binnenlands Bestuur  

Verstuur dit artikel naar Google+

Vacatures

Dossier: coronavirus

Afbeelding

 

In dit dossier leest u alle artikelen van Binnenlands Bestuur over het coronavirus.