of 64740 LinkedIn

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Nederland gaat in 2018 naar de stembus om nieuwe gemeenteraadsleden te kiezen. Op weg naar 21 maart besteedt Binnenlands Bestuur aandacht aan een groot aantal aspecten die verband houden met deze verkiezingen.

Nederland gaat op 21 maart 2018 naar de stembus om nieuwe gemeenteraadsleden te kiezen. Op weg naar de verkiezingen besteedt Binnenlands Bestuur aandacht aan een groot aantal aspecten die verband houden met deze verkiezingen.

  Nieuws  Nieuws

  • De opmars van lokale partijen zet door, laten de gemeenteraadsverkiezingen zien. Dat kan gevolgen hebben voor de politieke weerbaarheid van nieuw gekozen raden.

   ‘Lokale partijen zijn niet méér beïnvloedbaar’

   De opmars van lokale partijen zet door, laten de gemeenteraadsverkiezingen zien. Dat kan gevolgen hebben voor de politieke weerbaarheid van nieuw gekozen raden. Lokale partijen zouden niet zo goed weerwerk aan lobbyende projectontwikkelaars bieden als hun collega’s van landelijke partijen? ‘Deze verdachtmakerij is nergens op gebaseerd.’

  • Veel mensen die na de gemeenteraadsverkiezingen zijn ingeschakeld als informateur, zijn zelf ook actief in de landelijke of plaatselijke politiek. Anderen zijn politiek actief geweest en nu in ruste. De meesten staan buiten de politiek van de gemeente waar hun hulp is ingeroepen.

   Informateurs: afstand met inleving

   Reageer

   Veel mensen die na de gemeenteraadsverkiezingen zijn ingeschakeld als informateur, zijn zelf ook actief in de landelijke of plaatselijke politiek. Anderen zijn politiek actief geweest en nu in ruste. De meesten staan buiten de politiek van de gemeente waar hun hulp is ingeroepen. Ze hebben afstand, maar toch ook weer niet te veel, want ze moeten zich wel kunnen inleven in de gemeente.

  • Het belang van ‘lijntjes’ met ‘Den Haag’ wordt overschat, vinden de Emmense wethouder René van der Weide en de Haagse lijsttrekker Richard de Mos (Groep de Mos). De Weertse wethouder Geert Gabriëls (Weert Lokaal) onderschat en overschat ze niet.

   Belang ‘Haagse lijntjes’ wordt overschat

   Lokaal opererende landelijke partijen kunnen bij hun Haagse collega’s problemen aankaarten bij bijvoorbeeld de uitvoering van landelijke wet- en regelgeving. Lokale partijen hebben die lijntjes niet. Nu de lokale partijen 32,8 procent van de stemmen haalden, en daarmee van grotere betekenis in het politieke landschap worden, gaat zich dat wellicht wreken.

  • De winnaar van de verkiezingen in Tiel, de Partij voor de Burgers, heeft de informatieronde opengegooid. Dit om gehoor te geven aan de ‘wens van veel inwoners om meer transparantie in de lokale politiek’.

   Tiel doet informatieronde openbaar

   De informatieronde in Tiel gebeurt in alle openheid. Het is een initiatief van de winnaar van de verkiezingen: de Partij voor de Burgers. Het is nog niet bekend of ook het formatieproces in de openbaarheid zal plaatsvinden.

  • De verdere opmars van lokale partijen en de versnippering van het lokale bestuur hebben gevolgen voor onder andere de duur van de coalitievorming en de kweekvijver voor ‘Den Haag’. Binnenlands Bestuur licht er een aantal (vermeende) problemen en (vermeende) oplossingen uit.

   Opereren op nieuw lokaal politiek speelveld

   De versnippering van het lokale bestuur en de verdere opmars van de lokale partijen hebben gevolgen voor onder meer de duur van de coalitievorming, de omvang van het college en de kweekvijver voor ‘Den Haag’. Binnenlands Bestuur licht er een aantal (vermeende) problemen en (vermeende) oplossingen uit.

  • De Lelystadse raad heeft ingestemd met de komst van formateur Paul Luijten (VVD). Het voormalig lid van de Eerste Kamer moet een meerderheidscoalitie gaan smeden. Die ziet er misschien anders uit dan informateur Wouter Kolff had geadviseerd.

   Pre-formatieronde nodig in Lelystad

   De Lelystadse raad heeft ingestemd met de benoeming van formateur Paul Luijten (VVD). De oud-senator moet een meerderheidscoalitie gaan smeden. Die ziet er mogelijk wel anders uit dan de informateur had geadviseerd. De handen voor een zakencollege in Lelystad gaan vooralsnog niet op elkaar.

  • De vijf politieke partijen van de gemeente Cranendonck hebben de inwoners van de opgeroepen om mee te denken over het raadsprogramma. Voordat het raadsprogramma door de raad wordt vastgesteld, wordt een concept-raadsprogramma bovendien aan de Cranendonckers voorgelegd.

   Cranendonckers betrokken bij raadsprogramma

   De vijf politieke partijen van de gemeente Cranendonck hebben de inwoners opgeroepen om mee te denken over het raadsprogramma. Ze kunnen aangeven wat ze misten in de verkiezingsprogramma’s van de vijf partijen, maar wel willen terugzien in een raadsprogramma. Voordat het raadsprogramma door de raad wordt vastgesteld, kunnen de Cranendonckers hun zegje doen over het concept-raadsprogramma.

  • Een nieuwe coalitie in Lelystad moet worden gevormd door VVD, InwonersPartij Lelystad, PvdA, ChristenUnie, D66 en SP. Als dat niet lukt, dan moet er een zakencollege worden geïnstalleerd. Dat stelt informateur Wouter Kolff in zijn adviesrapport.

   Lelystad: zespartijen coalitie of zakencollege

   Een nieuwe coalitie in Lelystad moet worden gevormd door zes partijen. Het gaat om de VVD, InwonersPartij Lelystad, PvdA, ChristenUnie, D66 en SP. Als het deze partijen niet lukt een college te vormen dan luidt het advies - gezien de complexiteit en de versnippering - een raadsbreed akkoord te sluiten en een zakencollege te installeren.

  • Burgemeester zijn voor 15 minuten, voormalig raadslid Gert-Jan Boels heeft het meegemaakt. Het voormalige raadslid van de gemeente Stadskanaal was donderdag ‘flitsburgemeester’ als een oplossing voor de installatie van nieuwe raadsleden. Of hij daarmee de kortstzittende burgemeester is, is niet bekend.

   Burgemeester voor 15 minuten

   Burgemeester zijn voor 15 minuten: Gert-Jan Boels heeft het meegemaakt. Het voormalige raadslid van de gemeente Stadskanaal was donderdag ‘flitsburgemeester’ en zo een oplossing voor de installatie van nieuwe raadsleden. Of hij met 15 minuten de kortst zittende burgemeester is, is niet bekend. 

  • Heeze-Leende is, na Hulst, de tweede Nederlandse gemeente waar een nieuw college is gesmeed. In beide gemeenten kwam een lokale partij als winnaar uit de bus.

   Heeze-Leende tweede met nieuwe coalitie

   Nadat in de gemeente Hulst al op 24 maart de coalitie rond was, is Heeze-Leende de tweede Nederlandse gemeente waar een nieuw college is gesmeed. In beide gemeenten kwam een lokale partij als winnaar uit de bus die het voortouw nam bij de vorming van een nieuw college. In Hoorn, waar de VVD de grootste partij werd, ging vrijdag de kogel door de kerk.  

  • Van de 12.432 Rotterdamse 16- en 17-jarigen die vorige week mochten stemmen voor een gebiedscommissie of wijkraad, heeft een kwart zijn stem uitgebracht.

   Jongeren niet massaal naar stembus

   Een kwart van de 16- en 17-jarigen jongeren dat in Rotterdam mocht stemmen voor een gebiedscommissie of wijkraad, heeft vorige week zijn stem uitgebracht. Van de twaalf jongeren die zich kandidaat hadden gesteld, is er één gekozen tot lid van een gebiedscommissie.

  • In herindelingsgemeenten is vaker tegen de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) gestemd dan in gemeenten met gecombineerde verkiezingen. Dat concludeert Jan R. Lunsing, bestuurskundig onderzoeker verbonden aan StiBaBo.

   Combi raad-referendum goed voor opkomst

   De combinatie van raadsverkiezingen met het referendum heeft de opkomst voor het referendum verhoogd. In de 45 (herindelings)gemeenten waar de stembussen alleen opengingen voor het referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) was de opkomst met 30 procent beduidend lager dan het landelijk gemiddelde opkomstpercentage van 51,5 procent. In deze (herindelings)gemeenten was het ‘nee’-kamp groter dan in gemeenten met gecombineerde verkiezingen.

  • Het gemiddeld aantal partijen in de gemeenteraad ligt nu op 7,6. Dit is gemiddeld een halve partij meer dan na de raadsverkiezingen van 2014. Dat blijkt uit de inventarisatie van Simon Otjes, wetenschappelijk medewerker van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP), die hij voor het Montesquieu Instituut heeft gemaakt.

   Gemiddeld 7,6 partijen in gemeenteraad

   Het gemiddeld aantal partijen in de gemeenteraad ligt na 21 maart op 7,6; variërend van drie (Schiermonnikoog) tot vijftien (Den Haag). Dit is gemiddeld een halve partij meer dan na de raadsverkiezingen in 2014.

  • Van de partijen die in het hele land meededen, had GroenLinks het grootste aandeel vrouwen op de lijsten staan: 41 procent. Alleen de Partij voor de Dieren had met 55 procent meer vrouwen dan mannen op de kieslijst, maar die partij deed maar in achttien gemeenten mee.

   Door voorkeursstemmen meer vrouwen in de raad

   Reageer

   De opmars van vrouwen in de lokale politiek zet door. In de zeventig grootste Nederlandse gemeenten is het aandeel vrouwen in de gemeenteraad toegenomen van 28 procent tot 34 procent, constateert dagblad Trouw op basis van een eigen inventarisatie. Volgens de krant hebben zeker 75 vrouwen in de onderzochte gemeenten hun raadszetel te danken aan voorkeursstemmen.

  • Raadszaal stadhuis Leiden

   Nieuwe raadsleden worden geïnstalleerd

   Reageer

   'Dat verklaar en beloof ik' en 'zo waarlijk helpe mij God Almachtig.' Die twee zinnen klinken donderdag bijna 8000 keer in heel het land, als de nieuwe gemeenteraadsleden aan hun werk beginnen. Ze leggen de eed of belofte af en worden daarmee officieel raadslid.

  • Een meerderheid van een zittende gemeenteraad van Eindhoven heeft dinsdag, voordat hij werd ontbonden, besloten niet tot hertelling van de stemmen over te gaan. Dit betekent definitief dat de Brede Beweging Linksom (BBL) niet in de Eindhovense raad komt.

   Raad Eindhoven stemt tegen hertelling

   Een zittende gemeenteraad van Eindhoven heeft dinsdag, voordat hij werd ontbonden, met 24 stemmen tegen en 21 voor besloten niet tot hertelling van de stemmen over te gaan. Dit betekent definitief dat de Brede Beweging Linksom (BBL) niet in de Eindhovense raad (terug)komt.

  • Hertellingen in Bergen op Zoom, Venray en Amersfoort hebben geleid tot een andere zetelverdeling in de gemeenteraden. In Bergen op Zoom leverde de hertelling op een stembureau een verschil van 27 stemmen op.

   Hertellingen leiden tot verschuivingen zetelverdeling

   Hertellingen in Bergen op Zoom, Venray en Amersfoort hebben geleid tot een andere zetelverdeling in de gemeenteraden. In Bergen op Zoom leverde de hertelling op een  stembureau een verschil van 27 stemmen op. Daardoor gaat een restzetel alsnog naar het CDA en dat gaat ten koste van verkiezingswinnaar GBWP.

  • Als lijsttrekker van de grootste partij voerde Heleen de Boer in de afgelopen dagen eerste verkennende gesprekken met alle partijen in de Domstad. Volgens De Boer is er nog geen ‘unaniem beeld’ over welke partijen met elkaar gaan praten, maar zij ziet wel ‘aanknopingspunten om een stabiele coalitie te vormen’.

   Utrecht vraagt Andrée van Es als verkenner

   2 reacties

   In Utrecht heeft GroenLinks Andrée van Es gevraagd als verkenner op te treden in de formatie, zo is maandag bekendgemaakt. Omdat GroenLinks bij de verkiezingen als grootste uit de bus kwam, neemt deze partij het initiatief voor het vormen van de coalitie.

  • Ambtenaren krijgen straks veelal met nieuwe wethouders te maken. In het recent verschenen boek Politieke sensitiviteit voor ambtenaren. Het geheime handboek wordt uitgelegd hoe het beste om te gaan met het politieke dier, de vakbestuurder, de superambtenaar, de non-conformist en de beroepsbestuurder.

   Omgaan met nieuwe wethouders

   Zodra de nieuwe colleges zijn gevormd, krijgen ambtenaren veelal met nieuwe wethouders te maken. Vijf types vaak voorkomende bestuurders zijn te onderscheiden, die elke op een andere manier benaderd moeten worden om als ambtenaar effectief te kunnen zijn. In het recent verschenen boek Politieke sensitiviteit voor ambtenaren. Het geheime handboek wordt uitgelegd hoe het beste om te gaan met het politieke dier, de vakbestuurder, de superambtenaar, de non-conformist en de beroepsbestuurder.

  • De politieke partij Groep de Mos heeft Hans Wiegel aangesteld als verkenner in Den Haag. De partij van fractievoorzitter Richard de Mos won woensdag de verkiezingen voor de gemeenteraad in de hofstad.

   Groep de Mos stelt Wiegel aan als verkenner

   Reageer

   De politieke partij Groep de Mos heeft Hans Wiegel aangesteld als verkenner in Den Haag. De partij van fractievoorzitter Richard de Mos won woensdag de verkiezingen voor de gemeenteraad in de hofstad. 

  • De huidige coalitie in Roermond gaat ook de komende vier jaar de stad besturen. Een voorstel van de partij van Jos van Rey, de Liberale Volkspartij Roermond (LVR), om samen met GroenLinks een compact college te vormen, was aan dovemansoren gericht.

   Partij Van Rey opnieuw tot oppositie veroordeeld

   5 reacties

   De huidige coalitie in Roermond gaat ook de komende vier jaar de stad besturen. Een voorstel van de partij van Jos van Rey, de Liberale Volkspartij Roermond (LVR), om samen met GroenLinks een compact college te vormen, was aan dovemansoren gericht.

  • Zeker drie zeventienjarigen hebben genoeg voorkeursstemmen gekregen om in een gemeenteraad te komen: Linde van Dijk (Gemeente Belang Kampen), Tom de Nooijer (SGP Oldebroek) en Thirsa van der Meer (CDA Aalsmeer). Vanwege hun leeftijd mogen ze echter nog niet in de raad. Pas op hun achttiende verjaardag komen ze in aanmerking.

   Drie zeventienjarigen in raad gekozen

   1 reactie

   Zeker drie zeventienjarigen hebben genoeg voorkeursstemmen gekregen om in een gemeenteraad te komen: Linde van Dijk (Gemeente Belang Kampen), Tom de Nooijer (SGP Oldebroek) en Thirsa van der Meer (CDA Aalsmeer). Vanwege hun leeftijd mogen ze echter nog niet in de raad. Pas op hun achttiende verjaardag komen ze in aanmerking.

  • Zeker negen gemeenten, waaronder Amersfoort en Bergen op Zoom, tellen alle stemmen die zijn uitgebracht tijdens de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw. Bergen op Zoom begint vrijdagmiddag al opnieuw, Amersfoort hertelt maandag, maakten de burgemeesters vrijdag bekend.

   Hertellingen in negen gemeenten na klachten

   Reageer

   Zeker negen gemeenten, waaronder Amersfoort en Bergen op Zoom, tellen alle stemmen die zijn uitgebracht tijdens de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw. Bergen op Zoom begint vrijdagmiddag al opnieuw, Amersfoort hertelt maandag, maakten de burgemeesters vrijdag bekend.

  • Om er zeker van te zijn dat er geen fouten zijn gemaakt bij het tellen van de stemmen, met grote gevolgen voor de samenstelling van de gemeenteraad de komende vier jaar, hebben vijf gemeenten besloten tot hertellen van de stemmen. het gaat om Maastricht, Rijkswijk, Venray, Beek en Medemblik.

   Vijf gemeenten gaan stemmen hertellen

   1 reactie

   Om er zeker van te zijn dat er geen fouten zijn gemaakt bij het tellen van de stemmen, met grote gevolgen voor de samenstelling van de gemeenteraad de komende vier jaar, hebben vijf gemeenten besloten tot hertellen van de stemmen. het gaat om Maastricht, Rijswijk, Venray, Beek en Medemblik. 

  • GroenLinks is definitief de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. De partij krijgt, zoals eerder voorspeld, tien plekken in de raad. Forum voor Democratie (FVD) en DENK zijn de grote nieuwkomers, met ieder drie zetels.

   GroenLinks definitief de grootste in Amsterdam

   1 reactie

   GroenLinks is definitief de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. De partij krijgt, zoals eerder voorspeld, tien plekken in de raad. Forum voor Democratie (FVD) en DENK zijn de grote nieuwkomers, met ieder drie zetels.

  • Toch geen twee zetels in de Rotterdamse gemeenteraad voor de PVV. Bij de verdeling van restzetels bleek dat deze niet aan de partij van lijsttrekker Maurice Meeuwissen toekomt, maar aan DENK. Dat blijkt uit de definitieve verkiezingsuitslag die burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft bekendgemaakt.

   PVV Rotterdam verliest zetel aan DENK

   Toch geen twee zetels in de Rotterdamse gemeenteraad voor de PVV. Bij de verdeling van restzetels bleek dat deze niet aan de partij van lijsttrekker Maurice Meeuwissen toekomt, maar aan DENK. Dat blijkt uit de definitieve verkiezingsuitslag die burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft bekendgemaakt.

  • De Roermondse politicus Jos van Rey wil geen wethouder worden. Dat heeft hij donderdagavond bekend gemaakt. Op die manier hoopt zijn partij, de Liberale Volkspartij Roermond (LVR), een belangrijke belemmering voor coalitiebesprekingen met andere partijen weg te halen.

   Jos van Rey ziet af van wethouderschap

   1 reactie

   De Roermondse politicus Jos van Rey wil geen wethouder worden. Dat heeft hij donderdagavond bekend gemaakt. Op die manier hoopt zijn partij, de Liberale Volkspartij Roermond (LVR), een belangrijke belemmering voor coalitiebesprekingen met andere partijen weg te halen.

  • De lokale partijen hebben het opnieuw beter gedaan dan in 2014. 33 procent van de kiezers stemde gisteren op een lokale partij, vier jaar geleden was dat 28 procent.

   Opmars lokale partijen zet door

   De lokale partijen hebben het opnieuw beter gedaan dan in 2014. Lokale verkiezingen zijn lokaler geworden, zegt de een. Er is nog steeds sprake van nationalisering van de lokale verkiezingen, zegt de ander. Over de voors en tegens van vergaande versplintering zijn de meningen verdeeld.

  • Verschillende bestuurders uitten hun zorgen over de bestuurbaarheid. De versplintering, versnippering of fragmentatie van de gemeenteraden heeft zich voortgezet na deze gemeenteraadsverkiezingen. Maar bezorgdheid is niet altijd nodig. ‘Versnippering wordt pas problematisch als stabiel bestuur niet lukt.’

   Versplintering nog geen risico voor bestuurbaarheid

   De versplintering, versnippering of fragmentatie van de gemeenteraden heeft zich voortgezet na deze gemeenteraadsverkiezingen. Verschillende bestuurders uitten al hun zorgen over de bestuurbaarheid, maar dat is niet altijd nodig. ‘Versnippering wordt pas problematisch als stabiel bestuur niet lukt.’

  • Een kiesdrempel van twee zetels is het beste antwoord op versplintering van de gemeenteraad. Maatregelen om fractiesplitsing tegen te gaan, zullen alleen maar weer nieuwe problemen veroorzaken.

   Stel kiesdrempel in tegen versplintering

   Een kiesdrempel van twee zetels is het beste antwoord op versplintering van de gemeenteraad. Maatregelen om fractiesplitsing tegen te gaan, zullen alleen maar weer nieuwe problemen veroorzaken.

  • Eén van de succesvolste partijen van de gemeenteraadsverkiezingen is Denk. De partij komt in liefst 13 gemeenten in de raad, vaak met meteen met twee tot drie zetels. Het grootste succes werd geboekt in Schiedam. Daar werd de partij bij deze eerste deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen de tweede grootste partij. Denk kreeg er 11,7 procent van de stemmen, goed voor vier zetels in de raad.

   Partij Denk in 13 raden, nieuwkomers doen het goed

   Eén van de succesvolste partijen van de gemeenteraadsverkiezingen is Denk. De partij komt in liefst 13 gemeenten in de raad, vaak met meteen twee tot drie zetels. Het grootste succes werd geboekt in Schiedam. Daar werd de partij bij deze eerste deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen de tweede grootste partij. Denk kreeg er 11,7 procent van de stemmen, goed voor vier zetels in de raad.

  • Ex-wethouder Corine Sluiter: 'Je bent niet je werk of je functie'

   Struisvogelpolitiek bij potentiële ex- wethouders

   Niet alleen voor raadsleden maar ook voor bestuurders breekt er een spannende periode aan. Hebben ze nog wel een baan als het voorjaar plaatsmaakt voor de zomer? Dat is allerminst zeker, is het eerlijke antwoord. Naar schatting moeten er na de gemeenteraadsverkiezingen zo’n zevenhonderd wethouders hun bureau leeghalen om vervolgens op zoek te gaan naar ander werk. En dat valt bijna altijd tegen.

  • De proef met de inzet van blockchaintechnologie bij het tellen van stemmen is geslaagd. Dat meldt Bureau Berenschot in een persbericht. De gemeente Groningen had de primeur bij het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De opkomst was realtime te volgen en de stemmen werden na afloop automatisch vergeleken.

   Proef stemmen met blockchain geslaagd

   De Groningse proef met de inzet van blockchaintechnologie bij het tellen van stemmen is geslaagd. Dat meldt Bureau Berenschot in een persbericht. De gemeente Groningen had de primeur bij het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

  • Inwoners van Weesp mochten woensdag niet alleen een nieuwe gemeenteraad kiezen en hun mening geven over de nieuwe inlichtingenwet. Ze konden zich in een raadgevend referendum ook nog uitspreken over de toekomst van hun gemeente. Een duidelijke meerderheid (57,4 procent) koos voor aansluiting bij Amsterdam. De overige 42,6 procent gaf de voorkeur aan een fusie met de gemeente Gooise Meren.

   Meeste kiezers Weesp willen bij Amsterdam

   2 reacties

   Inwoners van Weesp mochten woensdag niet alleen een nieuwe gemeenteraad kiezen en hun mening geven over de nieuwe inlichtingenwet. Ze konden zich in een raadgevend referendum ook nog uitspreken over de toekomst van hun gemeente. Een duidelijke meerderheid (57,4 procent) koos voor aansluiting bij Amsterdam. De overige 42,6 procent gaf de voorkeur aan een fusie met de gemeente Gooise Meren.

  • De Liberale Volkspartij Roermond (LVR) van Jos van Rey is ondanks één zetel verlies nog altijd de grootste in Roermond. In Brunssum kraaide BBB/Lijst Palmen van de omstreden wethouder Jo Palmen victorie. Palmen won er zelfs één zetel bij.

   Omstreden partijen Limburg handhaven zich

   De Liberale Volkspartij Roermond (LVR) van Jos van Rey is ondanks één zetel verlies nog altijd de grootste in Roermond. In Brunssum kraaide BBB/Lijst Palmen van de omstreden wethouder Jo Palmen victorie. Palmen won er zelfs één zetel bij.

  • Adviseur lokaal bestuur Petra Habets stelt dat in een essay in Binnenlands Bestuur dat het bij de formatie uiteindelijk gaat om de mensen die het moeten doen. En dat wordt nogal eens vergeten.

   Bij formatie draait het om de poppetjes

   Onderling vertrouwen is bij de formatie van nieuwe colleges van B&W crucialer dan een grote mate van politiek-inhoudelijke overeenkomsten. Adviseur lokaal bestuur Petra Habets is ervan overtuigd dat een akkoord dat in de kroeg op bierviltjes tot stand is gekomen, langer standhoudt dan een akkoord dat in een vergaderkamertje is ontstaan.

  • De (nieuwe) raadsleden worden met speciale inwerkprogramma’s klaargestoomd voor de komende vier jaar. De inwerkprogramma's zijn intensiver dan voorheen, zo blijkt uit een rondgang langs griffiers.

   Raad eerst in het schoolbankje

   De (nieuwe) raadsleden worden met speciale inwerkprogramma’s klaargestoomd voor de komende vier jaar. Er is dit jaar nadrukkelijk aandacht voor integriteit, de Omgevingswet en regionalisering, zo blijkt uit een rondgang langs griffiers.

  • Uit onderzoek van De Collegetafel in opdracht van Binnenlands Bestuur blijkt dat na gemeenteraadsverkiezingen gemiddeld ruim 40 procent van de wethouders kan uitzien naar een andere betrekking. In 2006 ging het om 788 wethouders (48 procent), in 2010 om 730 (47 procent) en in 2014 om 671 wethouders (44 procent) voor wie na de formatie geen plek meer was in het nieuw gevormde dagelijks bestuur van de gemeente.

   Ruim 40 procent wethouders keert niet terug

   Bij de vorming van nieuwe colleges na de gemeenteraadsverkiezingen vindt de grote schoonmaak plaats onder wethouders. Na de formatie moet er rekening mee worden gehouden dat zo’n 600 à 700 wethouders niet meer terugkeren op hun post. 

  • GroenLinks wordt veruit de grootste partij in Amsterdam. Dat blijkt uit de exitpoll van Ipsos/NOS. De partij komt uit op elf zetels. Dat waren er zes.

   Fors verlies voor D66 Amsterdam

   3 reacties

   D66 was evenals in Utrecht de grote verliezer in de hoofdstad. De grootste partij in Amsterdam zakt van veertien naar negen zetels. Forum voor Democratie krijgt volgens de poll twee zetels.

  • GroenLinks wordt de grootste partij in Utrecht. Dat blijkt uit de exitpoll van de Ipsos/NOS. De partij krijgt twaalf zetels. Dat zijn er drie meer dan vier jaar geleden.

   GroenLinks in Utrecht de grootste

   Reageer

   GroenLinks wordt de grootste partij in Utrecht. Dat blijkt uit de exitpoll van de Ipsos/NOS. De partij krijgt twaalf zetels. Dat zijn er drie meer dan vier jaar geleden.

  • De meeste gemeenten denken dat ze ongeveer tot middernacht nodig hebben om de stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen te tellen. Tegen die tijd is vermoedelijk 56 procent van alle stemmen geteld en 59 procent van alle beschikbare zetels verdeeld.

   Stemmen tellen tot middernacht

   Reageer

   De meeste gemeenten denken dat ze ongeveer tot middernacht nodig hebben om de stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen te tellen. Tegen die tijd is vermoedelijk 56 procent van alle stemmen geteld en 59 procent van alle beschikbare zetels verdeeld.

  • Tussentijdse opkomstpercentages voor de gemeenteverkiezingen laten een wisselend beeld zien. In onder meer Maastricht en Enschede hebben tot nu minder mensen gestemd dan in 2014; in Eindhoven juist (iets) meer.

   Wisselende opkomst raadsverkiezingen

   De Wolden gaat voor een opkomst van 66 procent, maar het wordt spannend of dat percentage wel wordt gehaald. Uit een tussenstand van 14.30 uur blijken minder kiezers dan vier jaar geleden hun stem te hebben uitgebracht. Ook in Maastricht, waar veel aandacht aan opkomstbevordering is besteed, blijft het aantal kiezers achter. Enschede scoort iets beter dan in 2014. Een tussenstand.

  • Wethouder namens vier in hun standpunten normaliter sterk van elkaar verschillende partijen? Het kan, bewijst de Hellendoornse praktijk waar wethouders Thomas Walder en Anja van den Dolder in het college opereerden namens D66, ChristenUnie, VVD en PvdA (samen met twee wethouders van CDA-huize). ‘Een voor meer gemeenten bruikbaar antwoord op de verspintering’, blikt Walder terug.

   Regenboog-wethouder als antwoord op versplintering

   Wethouder namens vier in hun standpunten normaliter sterk van elkaar verschillende partijen? Het kan, bewijst de Hellendoornse praktijk waar wethouders Thomas Walder en Anja van den Dolder in het college opereerden namens D66, ChristenUnie, VVD en PvdA (samen met twee wethouders van CDA-huize). ‘Een voor meer gemeenten bruikbaar antwoord op de verspintering’, blikt Walder terug.

  • Op termijn moet de vergoeding van gemeenten vanaf 100.000 inwoners omlaag. Dat adviseert de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) aan de minister van Binnenlandse Zaken (BZK).

   Vergoeding raadsleden steden moet omlaag

   De vergoeding van raadsleden in kleine gemeenten (tot 24.000 inwoners) moet omhoog. Op termijn moet de vergoeding van gemeenten vanaf 100.000 inwoners juist, gefaseerd, omlaag. De vergoeding voor provinciale statenleden kan gelijk blijven. Dat adviseert de Raad voor het Openbaar Bestuur aan de minister van Binnenlandse Zaken (BZK).

  • Diverse gemeenten tellen na de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag de uitslagen niet alleen met de computer bij elkaar op, maar ook handmatig. Dat is niet verplicht, maar wel een extra waarborg.

   Gemeenten tellen verkiezingsuitslagen na

   Reageer

   Diverse gemeenten tellen na de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag de uitslagen niet alleen met de computer bij elkaar op, maar ook handmatig. Dat is niet verplicht, maar wel een extra waarborg.

  • Raadsleden die hun termijn van vier jaar niet volmaken, doen dat vooral vanwege de werkdruk en de hoeveelheid tijd die het kost. Dat blijkt uit twee verschillende onderzoeken onder voortijdig afgehaakte raadsleden.

   Raadsleden haken af door werkdruk

   Raadsleden die hun termijn van vier jaar niet volmaken, doen dat vooral vanwege de werkdruk en de hoeveelheid tijd die het kost. Dat blijkt uit twee verschillende onderzoeken onder voortijdig afgehaakte raadsleden.

  • De Wolden hoopt morgen op een nog hogere opkomst bij de raadsverkiezingen. Schiedam opent meer stemlokalen om meer kiezers te verleiden te gaan stemmen.

   ‘Strijd’ om hoge opkomst

   De Wolden streeft bij de raadsverkiezingen van morgen naar een opkomst van 66 procent en heeft volop campagne gevoerd. Schiedam hoopt niet nog een keer de laagste opkomst van Nederland te noteren en opent meer stemlokalen. Rozendaal verklapt het geheim van het (bijna) hoogste opkomstpercentage van het land. Dat lag in 2014 op gemiddeld 54 procent, Rozendaal ‘scoorde’ met 84,8 procent net onder de 85,3 procent van koploper Schiermonnikoog.

  • Ewald Engelen is financieel geograaf, hoogleraar en lijstduwer van de Partij voor de Dieren bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. We bellen hem op de kop af tien jaar na het ontstaan van de wereldwijde financiële crisis, die voor het eerst openlijk zichtbaar werd door de paniekerige overname van de bijna-failliete Amerikaanse investeringsbank Bear Stearns door branchegenoot JP Morgan. Een goede gelegenheid om het mondiale met het lokale te verbinden.

   Lijstduwer Ewald Engelen, financieel geograaf en columnist

   Ewald Engelen is financieel geograaf, hoogleraar en lijstduwer van de Partij voor de Dieren bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. We bellen hem op de kop af tien jaar na het ontstaan van de wereldwijde financiële crisis, die voor het eerst openlijk zichtbaar werd door de paniekerige overname van de bijna-failliete Amerikaanse investeringsbank Bear Stearns door branchegenoot JP Morgan. Een goede gelegenheid om het mondiale met het lokale te verbinden.

  • Raadsleden worden niet verplicht een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te hebben. Wethouders wel. Er komt een basistoets integriteit. Dit heeft de ministerraad op voorstel van minister Ollongren (Binnenlandse Zaken).

   Geen VOG-verplichting voor raadsleden

   Raadsleden worden niet verplicht een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te hebben. Wethouders worden daartoe wel verplicht. Er komt een basistoets integriteit. Mogelijk wordt de screening van burgemeesters verscherpt. Dit zijn enkele maatregelen die minister Ollongren van Binnenlandse Zaken wil nemen om de lokale democratie te versterken en problemen bij (vermeende) integriteitsovertredingen tegen te gaan.

  • De Haagse partij Islam Democraten heeft zondag aangifte gedaan wegens het campagnespotje van de PVV omdat dat aanzet tot moslimhaat. 'Dit gaat veel te ver. Vervang moslims door jodendom en dan is de wereld te klein', vindt Hasan Kucuk van de Haagse politieke partij.

   Aangifte tegen campagnespotje PVV

   7 reacties

   De Haagse partij Islam Democraten heeft zondag aangifte gedaan wegens het campagnespotje van de PVV omdat dat aanzet tot moslimhaat. 'Dit gaat veel te ver. Vervang moslims door jodendom en dan is de wereld te klein', vindt Hasan Kucuk van de Haagse politieke partij.

  • Kopstukken van de PvdA hebben het opgenomen voor een kandidaat-raadslid van hun partij in Emmen. Ugbaad Kilincci werd tijdens het campagnevoeren in het centrum van de Drentse plaats in racistische bewoordingen uitgescholden.

   Top PvdA steunt beledigd kandidaat raadslid

   6 reacties

   Kopstukken van de PvdA hebben het opgenomen voor een kandidaat-raadslid van hun partij in Emmen. Ugbaad Kilincci werd tijdens het campagnevoeren in het centrum van de Drentse plaats in racistische bewoordingen uitgescholden.

  • Wie op 21 maart in een stembureau werkt, krijgt daarvoor een financiële vergoeding. Maar de hoogte ervan verschilt nogal. De stembureauvoorzitters, de leden en de tellers worden er beslist niet rijk van.

   Grote verschillen in beloning

   5 reacties

   Wie op 21 maart in een stembureau werkt, krijgt daarvoor een financiële vergoeding. Maar de hoogte ervan verschilt nogal. De stembureauvoorzitters, de leden en de tellers worden er beslist niet rijk van.

  • 16 procent van de kiezers weet nog niet waar op hij op 21 maart gaat stemmen en 52 procent twijfelt nog tussen een aantal partijen. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van I&O Research.

   Kiezers blijven twijfelen

   Slechts een op de drie kiezers weet al waarop hij woensdag gaat stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen.16 procent weet het nog helemaal niet en 52 procent twijfelt nog tussen een aantal partijen. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van I&O Research. Lokale partijen staan nog steeds op winst. De verwachte opkomst zal tussen de 47 en 51 procent liggen; lager dan in 2014 toen er een opkomstpercentage 54 procent werd genoteerd.

  • Gemeenten proberen met bijzondere stemlocaties, maar ook met verruimde openingstijden op bijvoorbeeld stations, op 21 maart zo veel mogelijk kiezers naar de stembus te lokken.

   Alles in de strijd voor veel kiezers

   Van een heus Drive-in stembureau tot stemmen in de kamer van de burgemeester of een varend stembureau. Gemeenten proberen met bijzondere stemlocaties, maar ook met verruimde openingstijden op bijvoorbeeld stations, zo veel mogelijk kiezers naar de stembus te lokken. De gemiddelde opkomst was vier jaar geleden 54 procent.

  • Rotterdam beleeft meerdere verkiezingsprimeurs op 21 maart. Er komt onder meer een experiment loting van wijkcomités. 16- en 17-jarigen mogen stemmen voor de gebiedscommissies of de wijkraden en hebben zich daar ook verkiesbaar voor kunnen stellen.

   16-jarigen naar de stembus in Rotterdam

   Rotterdam beleeft op 21 maart meerdere verkiezingsprimeurs. Veertien wijkraden komen in de plaats van twee gebiedscommissies. Daarnaast komt er een experiment met wijkcomités waarvan de leden worden geloot. 16- en 17-jarigen mogen stemmen voor de gebiedscommissies of de wijkraden en hebben zich daar ook verkiesbaar voor kunnen stellen. En last but not least is Rotterdam een van de 22 gemeenten in Nederland die mee doet aan het experiment met de zogeheten centrale stemopneming, waarbij in het geval van Rotterdam in Ahoy de dag na de verkiezingen alle stemmen op kandidaatniveau worden geteld.

  • Burgemeester Nol Kleijngeld van Waalwijk wil dat de politie onderzoek gaat doen naar de illegale verkoop van stempassen op Marktplaats. Aanleiding is de ontdekking dat een inwoner van de gemeente zijn stempas voor de gemeenteraadsverkiezingen en voor het referendum over de sleepwet te koop heeft aangeboden op de verkoopsite.

   Waalwijk wil onderzoek naar verkoop stempassen

   5 reacties

   Burgemeester Nol Kleijngeld van Waalwijk wil dat de politie onderzoek gaat doen naar de illegale verkoop van stempassen op Marktplaats. Aanleiding is de ontdekking dat een inwoner van de gemeente zijn stempas voor de gemeenteraadsverkiezingen en voor het referendum over de sleepwet te koop heeft aangeboden op de verkoopsite.

  • Enschede weet zich bij de komende gemeenteraadsverkiezingen verzekerd van warme politieke belangstelling uit ‘Den Haag’. Op de kandidatenlijsten van de 14 partijen die in Enschede een gooi naar de 39 raadszetels doen, staan twee Tweede-Kamerleden als lijstduwer: Pieter Omzigt neemt bij het lokale CDA de 22e plaats in en Sharon Dijksma is met een 17e plek lijstduwer bij de PvdA.

   Lijstduwer Sharon Dijksma, Tweede-Kamerlid PvdA

   Enschede weet zich bij de komende gemeenteraadsverkiezingen verzekerd van warme politieke belangstelling uit ‘Den Haag’. Op de kandidatenlijsten van de 14 partijen die in Enschede een gooi naar de 39 raadszetels doen, staan twee Tweede-Kamerleden als lijstduwer: Pieter Omzigt neemt bij het lokale CDA de 22e plaats in en Sharon Dijksma is met een 17e plek lijstduwer bij de PvdA. Maar ze duwen niet alleen, voor Twente vormen zij belangrijke vooruitgeschoven posten in politiek Den Haag

  • Bij toekomstige verkiezingen voor gemeentelijke herindelingen mag mogelijk op zaterdag worden gestemd. Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) wil bekijken of een proef hiermee mogelijk is, heeft ze in de Tweede Kamer gezegd.

   Hogere opkomst door stemmen op zaterdag

   Reageer

   Bij toekomstige verkiezingen voor gemeentelijke herindelingen mag mogelijk op zaterdag worden gestemd. Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) wil bekijken of een proef hiermee mogelijk is, heeft ze in de Tweede Kamer gezegd. Ollongren reageerde op een voorstel van D66-Kamerlid Rob Jetten. Die denkt dat stemmen op zaterdag tot een hogere opkomst kan leiden.

  • Het Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden (Coelo) onderzocht gemeenteraadsverkiezingen in de periode 1990-2014. Voor de analyse werden gegevens gebruikt over het aantal raads- en wethouderszetels per gemeente voor de partijen CDA, PvdA, VVD, D66, ChristenUnie, SGP, SP en GroenLinks, omdat die partijen het leeuwendeel van de raadszetels voor hun rekening nemen

   Meebesturen kost vooral kleine collegepartij stemmen

   Partijen die deelnemen aan het gemeentebestuur verliezen bij gemeenteraadsverkiezingen gemiddeld vier tot acht procent van hun raadszetels. Voor partijen met weinig wethouders is dit verlies twee keer zo groot als voor partijen die de meeste wethouders leveren.

  • De meeste verkiezingsprogramma’s zijn al klaar als er afgelopen najaar een grote bestuurlijke crisis uitbreekt. Meerdere wethouders en topambtenaren verlaten – al dan niet gedwongen – de ambitieuze gemeente in de kop van Noord-Holland. Directe aanleiding is de zo’n 2,3 miljoen euro duurder uitgevallen verbouwing van twee gemeentekantoren. Hoe moet het verder na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart? Een analyse van de verkiezingsprogramma’s laat zien dat veel partijen de gemeentelijke innovaties prijzen. Tegelijkertijd vinden ze dat er de afgelopen jaren wel erg veel is veranderd in Hollands Kroon.

   Hollands Kroon een tikje minder trendsettend

   De gemeente Hollands Kroon liep de afgelopen jaren voorop met innovatieve projecten. Tot afgelopen najaar een bestuurlijke crisis uitbrak. Politieke partijen laten in hun verkiezingsprogramma’s doorschemeren iets minder trendsettend te willen zijn.

  • De gemeente Groningen houdt bij het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten een pilot met blockchaintechnologie. Bij vijf stembureaus is het mogelijk om via een nieuwe applicatie die gebruik maakt van blockchaintechnologie een stem uit te brengen.

   Stemmen tellen met blockchaintechnologie

   1 reactie

   De gemeente Groningen houdt bij het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten een pilot met blockchaintechnologie. Bij vijf stembureaus is het mogelijk om via een nieuwe applicatie die gebruik maakt van blockchaintechnologie een stem uit te brengen.

  • Vrouwen zijn nog altijd sterk ondervertegenwoordigd in de gemeentepolitiek. Dat blijkt uit een analyse van alle kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen door de NOS. Van alle kandidaten zijn slechts drie op de tien vrouw, concludeert de NOS.

   Vrouwen in minderheid op kandidatenlijsten

   Reageer

   Vrouwen zijn nog altijd sterk ondervertegenwoordigd in de gemeentepolitiek. Dat blijkt uit een analyse van alle kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen door de NOS. Van alle kandidaten zijn slechts drie op de tien vrouw, concludeert de NOS.

  • Hoe je van betrokken burger het tot lijstduwer schopt. Annemarie Pronk maakte zich druk om het parkeerbeleid in Scheveningen, waar inwoners niet om hun mening was gevraagd. Ze kwam daarover in contact met de lokale ChristenUnie, die zich actief roerde. Daarna werd ze al snel gevraagd als lijstduwer. Want als winnares van Heel Holland Bakt in 2016 hoort Annemarie Pronk nu bij de bekende Nederlanders. Ze staat bij de Haagse gemeenteraadsverkiezingen op plaats 50 van de kandidatenlijst CU/SGP (één zetel).

   Lijstduwer Annemarie Pronk, Heel Holland Bakt

   Hoe je van betrokken burger het tot lijstduwer schopt. Annemarie Pronk maakte zich druk om het parkeerbeleid in Scheveningen, waar inwoners niet om hun mening was gevraagd. Ze kwam daarover in contact met de lokale ChristenUnie, die zich actief roerde. Daarna werd ze al snel gevraagd als lijstduwer. Want als winnares van Heel Holland Bakt in 2016 hoort Annemarie Pronk nu bij de bekende Nederlanders. Ze staat bij de Haagse gemeenteraadsverkiezingen op plaats 50 van de kandidatenlijst CU/SGP (één zetel).

  • Stemmen tellen in 1913

   Raadsverkiezing megaklus in Amsterdam en Rotterdam

   2 reacties

   Op de stembureaus in Amsterdam en Rotterdam wordt het extra aanpoten op 21 maart. De bewoners stemmen die dag naast de gemeenteraad en het landelijk referendum over de Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten ook voor de stadsdeelcommissies (Amsterdam) en gebiedscommissies of wijkraad (Rotterdam). Beide gemeenten hebben hiervoor extra veel tellers aangetrokken, die de klus op deze avond en de dag erna moeten klaren.

  • In 335 gemeenten worden de raadsleden verkozen. Daarnaast zijn er 45 gemeenten waar op 21 maart alleen kan worden gestemd voor het referendum over de 'sleepwet'. Vanwege herindelingen zijn daar nu geen gemeenteraadsverkiezingen. Die gemeenten, waaronder Groningen, Leeuwarden en Haarlemmermeer, zijn niet meegerekend in het totaal.

   Veel stembureaus in Emmen, weinig in Tilburg

   Reageer

   Het gemiddelde stembureau in Nederland bedient ongeveer 1441 kiezers. Maar er zijn grote verschillen tussen gemeenten, blijkt uit gegevens die alle gemeenten hebben verstrekt aan de Verkiezingsdienst van het ANP. Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen zijn er in totaal 8637 vaste stembureaus voor 12,45 miljoen kiezers. Cijfers van voorgaande verkiezingen zijn er niet.

  • Woerden, de gemeente bij wie de blunder als eerste werd ontdekt, betreurt de fout, maar gaat ervan uit dat die geen nadelige gevolgen heeft voor de betrokkenen. De NOS zelf wees de gemeente erop en heeft de gegevens verwijderd. Volgens de NOS heeft ook de gemeente Leiderdorp de getroffen raadsleden geïnformeerd. De gemeente Deventer heeft ervoor gekozen om dat niet te doen. Alle kandidaten in Woerden hebben een brief gekregen over de kwestie, de zittende gemeenteraad is geïnformeerd en Woerden heeft een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

   Gemeenten blunderen met privégegevens kandidaten

   4 reacties

   De gemeenten Woerden, Deventer en Leiderdorp hebben per ongeluk privacygevoelige informatie van alle kandidaat-gemeenteraadsleden naar de NOS gestuurd. De omroep had om de kandidatenlijst gevraagd met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen die over twee weken zijn, maar ontving daarnaast ook allerlei privégegevens zoals burgerservicenummers en woonadressen.

  • Het document is gemaakt om de bestuurswisseling zo vloeiend mogelijk te laten verlopen. Alle leden uit de nieuwe gemeenteraad beschikken met het document op hetzelfde moment over dezelfde informatie.

   Den Helder informeert nieuwe raad

   Het college van burgemeester en wethouders van Den Helder heeft een online ‘overdrachtsdocument’ gelanceerd dat na de verkiezingen wordt aangeboden aan de leden van de nieuwe gemeenteraad. Met het document hebben de nieuwe bestuurders volgens het college alle relevante informatie in één document bij de hand om hun taak goed uit te kunnen voeren. 

  • De tegenprestatie van mensen met een bijstandsuitkering en cameratoezicht zijn belangrijke verkiezingsthema’s. Dat blijkt uit een analyse van de verkiezingsthema’s van 64 gemeenten door Citisens, die op verzoek van Binnenlands Bestuur is gemaakt.

   Tegenprestatie bijstand splijt politiek

   De campagnes voor de raadsverkiezingen zijn in volle gang in de 335 gemeenten waar op 21 maart verkiezingen worden gehouden. De tegenprestatie van mensen met een bijstandsuitkering en cameratoezicht zijn belangrijke verkiezingsthema’s. Ook duurzame energie, subsidies voor cultuur en parkeerbeleid zijn inzet van veel campagnes.

  • Ruim de helft van de kiezers heeft nog idee op welke partij hij op 21 maart gaat stemmen of twijfelt nog. Vier op de tien kiezers hebben al wel een keuze gemaakt. Dat blijkt uit een peiling van Citisens.

   Veel twijfelaars in het stemhokje

   Ruim de helft van de kiezers weet nog niet op welke partij hij op 21 maart gaat stemmen of twijfelt nog. Vier op de tien kiezers hebben al wel een keuze gemaakt. Dat blijkt uit een peiling van Citisens, in opdracht van Binnenlands Bestuur.

  • Wethouder Ans Hartnagel (Leefbaar Capelle) is voor de vierde keer lijsttrekker in Capelle aan den IJssel. Ze ergert zich mateloos aan de ‘arrogante’ Haagse kopstukken die door de gemeenteraadsverkiezingen denderen. Gelukkig niet in Capelle, ‘want dat durven ze niet’.

   ‘De Haagse arrogantie is weer stuitend’

   Wethouder Ans Hartnagel (Leefbaar Capelle) is voor de vierde keer lijsttrekker in Capelle aan den IJssel. Ze ergert zich mateloos aan de ‘arrogante’ Haagse kopstukken die door de gemeenteraadsverkiezingen denderen. Gelukkig niet in Capelle, ‘want dat durven ze niet’.

  • Kiezers in Amsterdam kunnen bij de raadsverkiezingen uit maar liefst 28 partijen kiezen. In 6 gemeenten kan er tussen slechts 3 partijen worden gekozen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de Universiteit Twente van alle partijen die op 21 maart aan de verkiezingen meedoen.

   Van 3 tot 28 partijen dingen om gunst kiezers

   Kiezers in Amsterdam krijgen het moeilijk op 21 maart. Zij kunnen bij de gemeenteraadsverkiezingen uit maar liefst 28 partijen kiezen. In 6 gemeenten kan er tussen slechts 3 partijen worden gekozen, waaronder Bunnik en Vlieland. Dat blijkt uit een inventarisatie van de Universiteit Twente van alle partijen die in 335 gemeenten aan de raadsverkiezingen meedoen.

  • Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen wordt weer een experiment gedaan met het anders tellen van de stemmen. Dat gebeurt in 22 gemeenten. Zodra de stembureaus dicht zijn, tellen de medewerkers van de kieslokalen alleen de stemmen per partij en nog niet per kandidaat. Dat leidt tot een voorlopige uitslag, die op de verkiezingsavond bekend wordt gemaakt.

   Experiment met tellen stemmen gemeenteraadsverkiezing

   5 reacties

   Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen wordt weer een experiment gedaan met het anders tellen van de stemmen. Dat gebeurt in 22 gemeenten. Zodra de stembureaus dicht zijn, tellen de medewerkers van de kieslokalen alleen de stemmen per partij en nog niet per kandidaat. Dat leidt tot een voorlopige uitslag, die op de verkiezingsavond bekend wordt gemaakt.

  • De gemeente Dalfsen heeft een app gelanceerd voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Met Dalfsen kiest! kunnen inwoners van de gemeente informatie over de verkiezingen vinden, reageren op politieke stellingen en zelfs op een ‘politieke date’ gaan met kandidaat-raadsleden.

   App voor ‘meer romantiek in de politiek’

   De gemeente Dalfsen heeft een app gelanceerd voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Met Dalfsen kiest! kunnen inwoners van de gemeente informatie over de verkiezingen vinden, reageren op politieke stellingen en zelfs op een ‘politieke date’ gaan met kandidaat-raadsleden.

  • Paul Cliteur is humanist en liberaal en verbonden als hoogleraar Encyclopedie van de Rechtswetenschap aan de faculteit der rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Hij staat vooral bekend als iemand die de verlichtingswaarden bepleit: vrijheid van meningsuiting, democratie, rechtsstaat, individualisme en de scheiding van religie en staat. Bestuurlijk maakte hij deel uit van de Teldersstichting, het wetenschappelijk bureau van de VVD, en was hij voorzitter van het Humanistisch Verbond.

   Lijstduwer Paul Cliteur, rechtsgeleerde en filosoof

   Na tien jaar lijstduwerschap voor de Partij voor de Dieren bij de Europese verkiezingen (2004-2014) is rechtsgeleerde en filosoof Paul Cliteur overgestapt naar Forum voor Democratie. De hoogleraar staat als lijstduwer op de kandidatenlijst van Thierry Baudets partij bij de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen. Is het dier in 2018 opeens minder belangrijk dan de burger?

  • Een krappe 54.000 kandidaten doen op 21 maart een gooi naar één van de 7.979 raadszetels. Gemiddeld zijn er 14,6 kandidaten per zetel beschikbaar. Dat blijkt uit een inventarisatie van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

   Voldoende te kiezen

   Bijna 54.000 kandidaten doen op 21 maart een gooi naar één van de 7.979 raadszetels. Per zetel zijn er bijna 7 kandidaten. Dat blijkt uit een inventarisatie van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

  • Dit blijkt uit onderzoek van de Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen, de Wethoudersvereniging, trainee- organisatie DisGover en Binnenlands Bestuur.

   GroenLinks wint bij gemeenteambtenaren

   Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen krijgt GroenLinks de meeste stemmen van gemeenteambtenaren. Dit is opvallend want decennialang was de PvdA bij hen de meest populaire partij

  • Op 21 maart kan in 335 gemeenten een nieuwe gemeenteraad worden gekozen. Er zijn 7.979 raadszetels te verdelen. Na de verkiezingen telt Nederland 8.863 raadsleden; 40 meer dan nu.

   Verkiezingen in 335 gemeenten

   Op 21 maart kan in 335 gemeenten een nieuwe gemeenteraad worden gekozen. In 45 andere gemeenten gaan wel de stemlokalen open, maar alleen vanwege het referendum over de ‘sleepwet’; de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv).

  • Begin zo vroeg mogelijk voor de raadsverkiezingen met de voorbereidingen van het bestuursakkoord. Dat scheelt tijd in het tot stand brengen van bestuursakkoorden nieuwe stijl. Deze en meer tips staan in de donderdag uitgebrachte bundel Nieuwe politiek, nieuwe akkoorden van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob).

   Tips om anders te formeren

   Begin zo vroeg mogelijk voor de raadsverkiezingen met de voorbereidingen van het bestuursakkoord. Dat scheelt tijd in het tot stand brengen van bestuursakkoorden nieuwe stijl. Benader niet alleen de usual suspects, maar ook de moeilijk bereikbare groepen en niet-georganiseerde bewoners. Laat het proces niet te lang duren.

  • George van Houts is zeker een van de meest maatschappelijk betrokken acteurs van Nederland. Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen staat hij als lijstduwer op de lijst van De Piratenpartij in Amsterdam.

   Lijstduwer George van Houts, acteur en Slimste Mens

   George van Houts is zeker een van de meest maatschappelijk betrokken acteurs van Nederland. Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen staat hij als lijstduwer op de lijst van De Piratenpartij in Amsterdam. ‘Deze partij zal in de komende jaren van levensbelang blijken voor ons allemaal. De Piratenpartij is erg bezig met behoud van digitale privacy en een vrij internet. Want we moeten ons goed beschermen tegen de informatiehonger van bedrijven en overheden.’

  • Expats in Nederland mogen onder bepaalde voorwaarden hun stem uitbrengen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. In Maastricht wordt deze groep buitenlandse werknemers zaterdag 3 maart in Centre Céramique voorgelicht over de verkiezingen, partijen en standpunten. De bijeenkomst is een uitzondering. De meeste gemeenten hebben geen plannen om de expats op deze manier te informeren.

   Expats nauwelijks geïnformeerd over verkiezingen

   3 reacties

   Expats in Nederland mogen onder bepaalde voorwaarden hun stem uitbrengen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. In Maastricht wordt deze groep buitenlandse werknemers zaterdag 3 maart in Centre Céramique voorgelicht over de verkiezingen, partijen en standpunten. De bijeenkomst is een uitzondering. De meeste gemeenten hebben geen plannen om de expats op deze manier te informeren.

  • Schoenmaker (71) was van 1965 tot 1982 profvoetballer, daarna werd hij trainer. Hij is vooral bekend van ADO, het latere FC Den Haag, maar heeft ook vier jaar bij Feyenoord gespeeld. Daar werd hij in 1974 Europees topscorer met tien treffers. In totaal scoorde hij in zijn voetballoopbaan 25 Europese doelpunten en 144 eredivisiegoals. Na zijn voetbalcarrière werd hij trainer, hoofdzakelijk bij FC Den Haag. Nu is hij clubambassadeur bij ADO Den Haag. En door zijn lijstduwerschap ook ambassadeur van het lokale CDA.

   Lijstduwer Lex Schoenmaker, voetbalicoon

   In de achterhoedes van de Haagse gemeentepolitiek is een felle strijd ontstaan om de fraaiste lijstduwer. Welke politieke partij treft bij de gemeenteraadsverkiezingen de kiezers met de meest Haagse Hagenees, onder aan de kandidatenlijst? Wint darter Raymond van Barneveld (Groep De Mos), wordt het winnares Annemarie Pronk van Heel Holland Bakt (CU/SGP)? Of juicht de echte Hagenaar het liefst voor Lex Schoenmaker, icoon van de plaatselijke voetbalwereld? Want Mister ADO duwt de lijst van het CDA.

  • Veiligheid is het belangrijkste thema bij de raadsverkiezingen. Vier op de tien kiezers bepalen hun keuze op basis van lokale thema’s. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research.

   Veiligheid belangrijkste thema verkiezingen

   Veiligheid, criminaliteit en openbare orde is het belangrijkste thema bij de raadsverkiezingen. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research. Vier op de tien kiezers bepalen hun keuze op basis van lokale thema’s; iets minder dan vier jaar geleden. Landelijke politiek bepaalt voor een kwart van de kiezers zijn partijkeuze bij raadsverkiezingen. Een derde van de kiezers weegt beiden evenveel mee. 

  • Een op de drie kiezers gaat bij de raadsverkiezingen van 21 maart op een lokale partij stemmen. Daarmee worden de lokale partijen (opnieuw) de grote winnaars van de raadsverkiezingen. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research.

   Lokale partijen meeste in trek bij kiezers

   Een op de drie kiezers gaat op 21 maart op een lokale partij stemmen. Daarmee worden de lokale partijen (opnieuw) de grote winnaars van de raadsverkiezingen. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research. In 2014 stemde nog 28 procent van de kiezers op een lokale partij, nu neigt 33 procent van de stemmers dat te gaan doen. 

  • Op 21 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. In 128 gemeenten kunnen de inwoners straks Kieskompas, StemWijzer of MijnStem invullen om hun keuze te bepalen. Hiermee wordt 66 procent van de Nederlanders bereikt, zeggen de drie stemhulpen.

   Alle stemhulpen samen op één website

   Reageer

   Stemgerechtigden kunnen vanaf 21 februari op één centrale plek bekijken of er voor hun gemeente een stemhulp is. Op die dag lanceren de aanbieders Kieskompas, StemWijzer en MijnStem een gezamenlijk platform waarop al deze stemhulpen beschikbaar zijn. Het platform is te vinden via de website gemeenteraad.nl.

  • Lijstduwers die niet in de gemeenteraad willen en partijen die dat prima vinden, lichten de kiezers op. Volgens de Leidse hoogleraar Joop van Holsteijn spelen alleen lijstduwers die ook in de raad willen gaan zitten, het spel eerlijk.

   Hoogleraar kraakt valse kandidatuur lijstduwers

   Lijstduwers die niet in de gemeenteraad willen en partijen die dat prima vinden, lichten de kiezers op. Volgens de Leidse hoogleraar Joop van Holsteijn spelen alleen lijstduwers die ook in de raad willen gaan zitten, het spel eerlijk. De lijstduwers die dat niet willen, zijn electorale flessentrekkers.

  • Na de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar gaven verschillende gemeenten bij Alzheimer Nederland aan behoefte te hebben aan tips en handvatten om beter om te gaan met mensen met dementie op stembureaus. Ook kreeg de Stichting signalen van mantelzorgers dat mensen met dementie problemen ondervonden bij het stemmen. Door onbegrip en onbekendheid met dementie kan het stemmen misgaan, waarschuwt Alzheimer Nederland.

   Stemhulp voor mensen met dementie

   Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart moeten medewerkers op de stembureaus voorbereid zijn op stemmers met dementie. Alzheimer Nederland roept gemeenten op om dementievriendelijke stembureaus in te richten. Dat geldt ook voor de gemeenten waar op 21 maart alleen het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) (de ‘sleepwet) wordt gehouden. Het gaat hierbij om (herindelings)gemeenten die afgelopen november raadsverkiezingen hebben gehouden of in november een nieuwe raad kiezen. 

  • Afbeelding: Menno Woudt

   Lijstduwer Kira Dekker, The Voice of Holland

   Na drie rondes in The Voice of Holland lag ze er helaas uit, haar coach Sanne Hans besloot haar niet mee te nemen naar de liveshows. Toch zijn drie optredens in The Voice voldoende om Bekende Nederlander te worden en dus lijstduwer. Singer-songwriter Kira Dekker (23) staat op de onderste plek op de kandidatenlijst van de SP in Oldambt. Maar ze is niet alleen duwer, want wel degelijk actief in de partij.

  • GroenLinks houdt dinsdag een bijeenkomst in Zwolle om te protesteren tegen de opening van Lelystad Airport. De partij wil dat Amsterdam de positie als mede-eigenaar van Schiphol gebruikt om de Lelystad-plannen van tafel te krijgen.

   GroenLinks: via Amsterdam invloed op Lelystad Airport

   7 reacties

   GroenLinks wil via het nieuwe gemeentebestuur van Amsterdam proberen om de plannen voor Lelystad Airport tegen te houden. Dat zeggen GroenLinks-leider Jesse Klaver en de Amsterdamse GroenLinks-lijsttrekker Rutger Groot Wassink in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.

  • Van de landelijke partijen doet het CDA in de meeste gemeenten mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart. De PvdA is tweede, op de voet gevolgd door de VVD. Hekkensluiter is Forum voor Democratie in één gemeente.

   CDA doet mee in de meeste gemeenteraadsverkiezingen

   Reageer

   Van de landelijke partijen doet het CDA in de meeste gemeenten mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart. De PvdA is tweede, op de voet gevolgd door de VVD. Hekkensluiter is Forum voor Democratie in één gemeente.

  • In een op de drie gemeenten zitten op dit moment meer partijen in de gemeenteraad dan direct na de gemeenteraadsverkiezingen van vier jaar geleden. Dat komt door een groot aantal afscheidingen, blijkt uit onderzoek van Trouw en onderzoeksplatform Investico.

   Gemeenteraden lappendekens van kleine fracties

   6 reacties

   In een op de drie gemeenten zitten op dit moment meer partijen in de gemeenteraad dan direct na de gemeenteraadsverkiezingen van vier jaar geleden. Dat komt door een groot aantal afscheidingen, blijkt uit onderzoek van Trouw en onderzoeksplatform Investico.

  • Statenlid Tineke Poortinga is uit de Gelderse PVV-fractie gestapt. Poortinga nam dat besluit, zegt zij maandag, wegens een vertrouwensbreuk met de Gelderse PVV-fractievoorzitter Marjolein Faber.

   Gelders Statenlid Poortinga stapt uit PVV

   1 reactie

   Statenlid Tineke Poortinga is uit de Gelderse PVV-fractie gestapt. Poortinga nam dat besluit, zegt zij maandag, wegens een vertrouwensbreuk met de Gelderse PVV-fractievoorzitter Marjolein Faber, tevens senator voor die partij. ‘Ze noemde me niet-loyaal, dat ging me te ver’, aldus Poortinga maandag.

  • De lokale partijen zijn sinds 2002 bezig met een gestage opmars in de raadszalen, met af en toe een klein dipje (2006, 2015). In 2002 waren 2.868 raadsleden namens lokale partijen actief, in 2014 steeg het aantal met 3.159 voor het eerst boven de 3.000 uit. Bij de herindelingsverkiezingen van november vorig jaar in veertien gemeenten in Groningen, Friesland en Gelderland kwamen in Groningen en Gelderland lokale partijen als winnaar uit de bus.

   Opmars lokalo’s lijkt niet meer te stuiten

   Nederland telt 8.918 raadsleden en 1.449 wethouders. De lokale partijen samen leveren 3.177 raadsleden; een lichte toename ten opzichte van 2016 toen er 3.164 ‘lokalo’s’ in de raad zaten. Van de landelijke partijen telt het CDA met 3.177 raadsleden de meeste volksvertegenwoordigers in de gemeentehuizen, gevolgd door de VVD met 1.089 raadsleden en PvdA met 836 raadsleden. Dat blijkt uit deze maand gepresenteerde cijfers van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

  • De SGP in Amsterdam heeft voor de komende gemeenteraadsverkiezingen gekozen voor een vrouw als lijsttrekker. De 24-jarige Paula Schot staat bovenaan de lijst en is daarmee momenteel de jongste lijsttrekker van de stad, laat de partij donderdag weten.

   SGP kiest jonge vrouw als lijsttrekker hoofdstad

   1 reactie

   De SGP in Amsterdam heeft voor de komende gemeenteraadsverkiezingen gekozen voor een vrouw als lijsttrekker. De 24-jarige Paula Schot staat bovenaan de lijst en is daarmee momenteel de jongste lijsttrekker van de stad, laat de partij donderdag weten.

  • Burgemeester Jan van Zanen van Utrecht heeft dinsdagavond in zijn nieuwjaarstoespraak zijn zorgen geuit over de sterke afname aan gemeenteraadsleden in Nederland.

   Van Zanen: 'Onze raadsleden kunnen we niet missen'

   1 reactie

   Burgemeester Jan van Zanen van Utrecht heeft dinsdagavond in zijn nieuwjaarstoespraak zijn zorgen geuit over de sterke afname aan gemeenteraadsleden in Nederland. 'Onze raadsleden kunnen wij niet missen. Zij vormen de ruggengraat van het bestuur van de stad. Van alle 380 gemeenten. De democratie is van ons', zei de burgemeester en tevens voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

  • De Amsterdamse hoofdofficier van justitie Theo Hofstee waarschuwt dat de gemoederen hoog kunnen oplopen tijdens de campagne voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. 'Er zullen debatten gaan komen en er zullen uitspraken worden gedaan door mensen van partijen waar anderen het volstrekt niet mee eens zijn', waarschuwt Hofstee.

   OM let op uitingen raadsverkiezingen

   8 reacties

   De Amsterdamse hoofdofficier van justitie Theo Hofstee waarschuwt dat de gemoederen hoog kunnen oplopen tijdens de campagne voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. De politie en het Openbaar Ministerie (OM) zijn volgens hem extra alert op bedreigingen en discriminatie, zegt hij in een interview met de lokale zender AT5.

  • Het CDA in de gemeente Sint Anthonis houdt vast aan de kandidatuur van Ingrid Voncken uit Gennep als lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Voncken heeft aangegeven uitsluitend lijsttrekker te willen zijn omdat zij opnieuw wethouder wil worden, maar niet beschikbaar te zijn als gemeenteraadslid.

   CDA Sint Anthonis houdt vast aan Voncken als lijsttrekker

   Het CDA in de gemeente Sint Anthonis houdt vast aan de kandidatuur van Ingrid Voncken uit Gennep als lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Voncken heeft aangegeven uitsluitend lijsttrekker te willen zijn omdat zij opnieuw wethouder wil worden, maar niet beschikbaar te zijn als gemeenteraadslid.

  • De 309.121 stemgerechtigden van een aantal gemeenten en dorpen in Friesland, Groningen en Gelderland mogen vandaag naar de stembus voor herindelingsverkiezingen. Er ontstaan nieuwe gemeenten die op 1 januari een feit zijn.

   Ruim 309.000 Nederlanders naar de stembus

   Reageer

   De 309.121 stemgerechtigden van een aantal gemeenten en dorpen in Friesland, Groningen en Gelderland mogen vandaag naar de stembus voor herindelingsverkiezingen. Er ontstaan nieuwe gemeenten die op 1 januari een feit zijn.

  • Acht van de elf raadsfracties in Apeldoorn willen niet dat het landelijk referendum over de ‘Sleepwet’ op 21 maart 2018, de dag van de gemeenteraadsverkiezingen, wordt gehouden. Zij roepen de referendumcommissie op voor een andere datum te kiezen. De SP is fel gekant tegen deze actie en gaat de minister om opheldering vragen.

   Referendum vertroebelt raadsverkiezingen

   Acht van de elf raadsfracties in Apeldoorn willen niet dat het landelijk referendum over de ‘Sleepwet’ op 21 maart 2018, de dag van de gemeenteraadsverkiezingen, wordt gehouden. Zij roepen de Referendumcommissie in een brief op voor een andere datum te kiezen. In hoop op brede steun is de brief ook naar alle burgemeesters en gemeenteraden gestuurd. De SP is fel gekant tegen deze actie en gaat de minister om opheldering vragen.

  • De vergoeding voor raadsleden in kleine gemeenten moet omhoog. Als dit nog voor de komende gemeenteraadsverkiezingen gebeurt, dan trekt dit mogelijk geïnteresseerden over de streep om zich voor de gemeenteraad kandidaat te stellen.

   'Raadsvergoeding kleine gemeenten moet omhoog'

   2 reacties

   De vergoeding voor raadsleden in kleine gemeenten moet omhoog. Als dit nog voor de komende gemeenteraadsverkiezingen gebeurt, dan trekt dit mogelijk geïnteresseerden over de streep om zich voor de gemeenteraad kandidaat te stellen.

  • Onderzoek van Citisens / Necker van Naem in opdracht van Binnenlands Bestuur onder 880 raadsleden wijst uit dat zeker de helft van de zittende raadsleden gaat voor een nieuwe periode. Twee op de tien raadsleden geeft aan niet meer verkiesbaar te zijn.

   Raadslid houdt het krap zes jaar vol

   Van alle zittende raadsleden komt bijna de helft opnieuw op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Een kwart wil wel, maar wacht op het partijbestuur. Toch houdt een steeds kleiner deel het twee periodes of meer vol. 

  • De gemeente Den Haag gaat bij de komende gemeenteraadsverkiezingen voor de voorraad stembiljetten uit van een opkomst van 160 procent. De gemeente hoopt op die manier te voorkomen dat er een tekort aan stembiljetten ontstaat, zoals gebeurde tijdens de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen.

   Den Haag heeft stembiljetten voor 160 procent opkomst

   4 reacties

   De gemeente Den Haag gaat bij de komende gemeenteraadsverkiezingen voor de voorraad stembiljetten uit van een opkomst van 160 procent. De gemeente hoopt op die manier te voorkomen dat er een tekort aan stembiljetten ontstaat, zoals gebeurde tijdens de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen.

  • ThePostOnline-columnist en journalist Annabel Nanninga wordt lijsttrekker voor Forum voor Democratie (FvD) in Amsterdam. Zij zal de lijst aanvoeren voor de gemeenteraadsverkiezingen in de hoofdstad op woensdag 21 maart. Dat schrijft zij vandaag in haar laatste column als redacteur van TPO.

   Columniste Nanninga lijsttrekker Forum voor Democratie

   5 reacties

   ThePostOnline-columnist en journalist Annabel Nanninga wordt lijsttrekker voor Forum voor Democratie (FvD) in Amsterdam. Zij zal de lijst aanvoeren voor de gemeenteraadsverkiezingen in de hoofdstad op woensdag 21 maart. Dat schrijft zij vandaag in haar laatste column als redacteur van TPO.

    

  • 50PLUS wil in 23 gemeenten meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Het gaat onder meer om Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Eindhoven en Maastricht.

   50PLUS wil in de raad in 23 gemeenten

   Reageer

   50PLUS wil in 23 gemeenten meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Het gaat onder meer om Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Eindhoven en Maastricht.

  • De colleges van B&W van gemeenten Enschede en Losser hebben ingestemd met een experiment bij het tellen van stemmen tijdens de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Als de proef doorgang vindt worden alle stemmen centraal geteld in de Diekmanhal in Enschede.

   Experiment met centraal stemmen tellen wekt interesse

   De colleges van B&W van gemeenten Enschede en Losser hebben ingestemd met een experiment bij het tellen van stemmen tijdens de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Als de proef doorgang vindt worden alle stemmen centraal gecontroleerd en geteld in de Diekmanhal in Enschede.

  • De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Het duurt nog weliswaar 225 dagen voor het zover is, toch is het voor gemeenten goed om een aantal belangrijke data voor ogen te hebben die de wet stelt rondom de verkiezingen van 21 maart 2018.

   Raadsverkiezingen 2018: Welke data zijn van belang?

   De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Het duurt nog weliswaar 225 dagen voor het zover is, toch is het voor gemeenten goed om een aantal belangrijke data voor ogen te hebben die de wet stelt rondom de verkiezingen van 21 maart 2018.

  • Overal in het land zoeken politieke partijen kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Hoog op veel verlanglijstjes: vrouwen. Helaas melden die zich minder vaak spontaan voor de politiek dan mannen. Terwijl de lokale democratie een meer feminiene invalshoek heel goed kan gebruiken, vindt Liesbeth Tettero in een essay in Binnenlands Bestuur.

   Politiek heeft vrouwen nodig

   6 reacties

   Overal in het land zoeken politieke partijen kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Hoog op veel verlanglijstjes: vrouwen. Helaas melden die zich minder vaak spontaan voor de politiek dan mannen. Terwijl de lokale democratie een meer feminiene invalshoek heel goed kan gebruiken, vindt Liesbeth Tettero in een essay in Binnenlands Bestuur.

  • Nog een krap jaartje en dan zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Naast politieke partijen proberen ook diverse gemeenten inwoners enthousiast te maken voor het politieke werk.

   Politiek talent gezocht

   Nog een krap jaartje en dan zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Naast politieke partijen proberen ook diverse gemeenten inwoners enthousiast te maken voor het politieke werk. 

  • Nog niet alle stemmen zijn geteld. Door de hoge opkomst (80,2 procent) kost het gemeenten meer tijd om de uitslagen door te geven. Amsterdam, Den Haag en Utrecht hebben aangegeven vandaag of zelfs morgen pas met een uitkomst te komen.

   Nog steeds worden stemmen geteld

   2 reacties

   Nog niet alle stemmen zijn geteld. Door de hoge opkomst (80,2 procent) kost het gemeenten meer tijd om de uitslagen door te geven. Amsterdam, Den Haag en Utrecht hebben aangegeven vandaag of zelfs morgen pas met een uitkomst te komen. In Nijmegen sloten de stembureaus gisteravond pas om 21.30 uur. Ook in andere steden bleven sommige stembureaus wat langer open om de rij wachtenden weg te werken.

  • Gemeenten die acties op touw zetten om bij gemeenteraadsverkiezingen zo veel mogelijk inwoners naar de stembus te lokken, kunnen daar net zo goed mee stoppen. Uit onderzoek blijkt dat dit vrijwel geen enkel effect heeft. Meer stemhokjes wel.

   Campagnes verspilde moeite

   Gemeenten die acties op touw zetten om bij gemeenteraadsverkiezingen zo veel mogelijk inwoners naar de stembus te lokken, kunnen daar net zo goed mee stoppen. Uit onderzoek blijkt dat dit vrijwel geen enkel effect heeft. Meer stemhokjes wel.

  Achtergrond  Achtergrond

  • Voor 64 gemeenten, groot en klein en verspreid over het hele land, heeft Citisens stemhulpen gemaakt. In MijnStem komen niet alleen thema’s voor die partijen belangrijk vinden, maar vooral waarop de deelnemende partijen van mening verschillen. ‘Als partijen het roerend eens zijn over bepaalde onderwerpen, helpt het de kiezer immers niet om een keuze te maken. Die komen dan niet in de stemhulp terecht’, verduidelijkt Evert Wolters, adviseur bij Citisens (zie kader rechts). Als supervisor over inhoud en kwaliteit van de stemhulp weet hij als geen ander wat de verkiezingsthema’s zijn en kent hij de worsteling van partijen bij thema’s als duurzaamheid en het sociaal domein.

   Moeite met politiseren lokaal beleid

   De campagnes zijn in volle gang in de 335 gemeenten waar op 21 maart verkiezingen worden gehouden. Welke thema’s zijn belangrijk en vooral, op welke thema’s verschillen de partijen van mening? Citisens analyseerde op verzoek van Binnenlands Bestuur de verkiezingsthema’s van 64 gemeenten

  • In sommige gemeenten staan de hulptroepen in de vorm van (onafhankelijke) informateurs al klaar of zijn afspraken gemaakt om te starten met een duidingsdebat. De griffier en gemeentesecretaris weten al welke rol zij willen en kunnen spelen in de ondersteuning. Soms zijn de verkiezingsprogramma’s vergeleken en is bijvoorbeeld een proces uitgestippeld om tot een raadsprogramma te komen. Maar... uiteindelijk gaat het toch om de mensen die het moeten doen, die het straks binnen een college vier jaar met elkaar moeten rooien.

   Essay: Formeren draait om de poppetjes

   Reageer

   Waar de lijsttrekkers de afgelopen weken vooral hun best hebben gedaan onderscheidend te zijn, komt het bij de formatie nu neer op bruggen slaan. Onderling vertrouwen is daarbij crucialer dan een grote mate van politiek-inhoudelijke overeenkomsten. Adviseur lokaal bestuur Petra Habets is ervan overtuigd dat een akkoord dat in de kroeg op bierviltjes tot stand is gekomen, langer standhoudt dan een akkoord dat in een vergaderkamertje is ontstaan. 

  • Raadsleden worden met speciale inwerkprogramma’s klaargestoomd voor de komende vier jaar. Er is nadrukkelijk aandacht voor integriteit, de Omgevingswet en regionalisering, zo blijkt uit een rondgang langs griffiers.

   Raad eerst het klasje in

   Raadsleden worden met speciale inwerkprogramma’s klaargestoomd voor de komende vier jaar. Er is nadrukkelijk aandacht voor integriteit, de Omgevingswet en regionalisering, zo blijkt uit een rondgang langs griffiers.

  • Een vijftigtal wethouders heeft sinds afgelopen zomer aangegeven niet meer terug te keren als wethouder. Soms ging dat van harte, soms ook met tegenzin.

   Massaal afscheid van wethouders

   Per week nemen drie wethouders al dan niet gedwongen afscheid van hun plek aan de collegetafel. Maar dat is kinderspel bij de vorming van nieuwe colleges na de gemeenteraadsverkiezingen: dan vindt de grote schoonmaak plaats onder wethouders.

  • De meeste verkiezingsprogramma’s zijn al klaar als er afgelopen najaar in Hollands Kroon een grote bestuurlijke crisis uitbreekt. Meerdere wethouders en topambtenaren verlaten – al dan niet gedwongen – de ambitieuze gemeente in de kop van Noord-Holland. Directe aanleiding is de zo’n 2,3 miljoen euro duurder uitgevallen verbouwing van twee gemeentekantoren.

   Tikje minder trendsettend

   De gemeente Hollands Kroon liep de afgelopen jaren voorop met innovatieve projecten. Tot afgelopen najaar een bestuurlijke crisis uitbrak en de gangmakers moesten vertrekken. Wat is er in de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen nog over van de vernieuwingsdrift?

  • Ten opzichte van 20 jaar terug neemt het aantal tussentijds vertrekkende raadsleden toe. Dat blijkt uit onderzoek van de Stichting Decentraalbestuur.nl naar het (vroegtijdig) aftreden van raadsleden over twee decennia heen. Bij uitsplitsing van de cijfers voor de periode 2010-2014 en voor de huidige periode – bijgehouden tot en met januari dit jaar – valt op dat raadsleden van linkse partijen (PvdA, GroenLinks en SP) vaker aftreden dan die van overige partijen.

   Links raadslid houdt ’t eerder voor gezien

   Reageer

   Ten opzichte van 20 jaar terug neemt het aantal tussentijds vertrekkende raadsleden toe. Toentertijd trad 12,5 procent van de raadsleden voortijdig terug, nu is dat gestegen naar zo’n 14,5 procent. SP en GroenLinks verliezen er onderweg verreweg de meeste.

  • In hoeverre is de politieke voorkeur en betrokkenheid van de ambtenaar van invloed op de samenwerking met de wethouder en in hoeverre werkt de politieke kleur van de wethouder door in de dagelijkse praktijk van de ambtenaar? Dat was de centrale vraagstelling in een onderzoek van de Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen, de Wethoudersvereniging, trainee-organisatie Dis- Gover en Binnenlands Bestuur. Voor het onderzoek werden twee afzonderlijke enquêtes gehouden onder ambtenaren en wethouders. Ruim duizend ambtenaren en 141 wethouders reageerden.

   Zeer loyaal, tot geweten opspeelt

   De gemeenteambtenaar is loyaal tot op het bot en bereid de eigen politieke opvatting opzij te zetten voor de beleidsvisie van de wethouder. Niet ten koste van alles. Als het eigen geweten in het gedrang komt, gooit de meerderheid van de gemeenteambtenaren liefst het bijltje erbij neer.

  • Maar het lijstduwerschap beperkt zich niet tot BN’ers en (oud)sporters. Overal in den lande duwen (ex-)politici lokale lijsten. ‘Er zijn zat politici, een beetje te veel naar mijn zin, en dus ook politieke partijen die dit kiezersbedrog steunen en zelfs initiëren’, zegt de Leidse hoogleraar Joop van Holsteijn (60).

   ‘Lijstduwer is bedrog kiezer’

   Lijstduwers die niet in de raad willen en partijen die dat prima vinden, lichten de kiezers op. De Haagse politiek zou zich sowieso drukker moeten maken om de verhalen dan om de vertellers en landelijke politici moeten weghouden bij raadscampagnes, zegt Joop van Holsteijn.

  • Vooraf formeren gaat veel beter: de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft er ervaring mee.

   Vooraf formeren gaat veel beter

   De campagnes moeten nog beginnen. Toch moeten gemeenteraden nu al nadenken over het formatieproces. Althans, als zij dat op basis van ‘consent’ willen doen, met een raadsbreed gedragen programma als resultaat. Utrechtse Heuvelrug heeft er goede ervaringen mee.

  • Loopt de Nijmeegse gemeenteraad leeg? 10 van de 39 raadsleden zijn voortijdig opgestapt, 17 geven aan dat ze een volgende termijn niet meer zien zitten. Wat betekent dat? Waar de een vers bloed verwelkomt, ziet de ander het collectief geheugen verdwijnen.

   Bijna helft Nijmeegse raad stopt

   Loopt de Nijmeegse gemeenteraad leeg? 10 van de 39 raadsleden zijn voortijdig opgestapt, 17 geven aan dat ze een volgende termijn niet meer zien zitten. Wat betekent dat? Waar de een vers bloed verwelkomt, ziet de ander het collectief geheugen verdwijnen.

  • Na twee jaar experimenteren met nieuwe vormen van lokale democratie is het tijd voor de volgende stap. Investeer in de kernwaarden en kwaliteit van de lokale democratie. Jornt van Zuylen en Bowy van Leuven van de Democratic Challenge doen in dit essay een oproep aan elke gemeente om een lokaal democratisch akkoord te sluiten. Bijvoorbeeld direct na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.

   Essay: Een lokaal democratisch akkoord

   Reageer

   Na twee jaar experimenteren met nieuwe vormen van lokale democratie is het tijd voor de volgende stap. Investeer in de kernwaarden en kwaliteit van de lokale democratie. Jornt van Zuylen en Bowy van Leuven van de Democratic Challenge doen in dit essay een oproep aan elke gemeente om een lokaal democratisch akkoord te sluiten. Bijvoorbeeld direct na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.

  • Overal in het land zoeken politieke partijen kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Hoog op veel verlanglijstjes: vrouwen. Helaas melden die zich minder vaak spontaan dan mannen. Terwijl de lokale democratie een meer feminiene invalshoek goed kan gebruiken.  Liesbeth Tettero  vindt dat er wel een tandje bij kan om vrouwen over de streep te trekken.

   Essay: De politiek heeft vrouwen nodig

   Reageer

   Overal in het land zoeken politieke partijen kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Hoog op veel verlanglijstjes: vrouwen. Helaas melden die zich minder vaak spontaan dan mannen. Terwijl de lokale democratie een meer feminiene invalshoek goed kan gebruiken. Liesbeth Tettero vindt dat er wel een tandje bij kan om vrouwen over de streep te trekken.

  Opinie  Opinie

  • Versplintering is wel een probleem

   Het aantal fracties in gemeenteraden neemt toe. Over een periode van lange jaren bezien, is de versplintering van de plaatselijke volksvertegenwoordigingen gestaag toegenomen.

  • VOG voor raadsleden is dode mus

   In zijn nieuwjaarsrede riep de cdk van Noord- Holland – Johan Remkes – op tot debat over de positie van decentrale volksvertegenwoordigers en bestuurders, mede in het licht van ondermijning en integriteit. Dat is op zichzelf genomen heel goed want in de aanloop naar de komende raadsverkiezingen zijn er veel misverstanden rond dat thema en op belangrijke onderdelen is er aanzienlijke verwarring. 

  Websites  Websites

Vacatures

De nieuwe BB is uit!

Afbeelding

Met deze week: 

- Interview met burgemeester Ben Visser 
- Niet meer zo open als voorheen
- Handhaven in het luchtledige

- Luisteren, loslaten en verbinden

- Europa wil weer voorop in de AA-IE

- De huizen die geen gemeente wil

- Special sociaal:
   * Jeugdzorg is een goudmijn

   * Elke maand een kaartje van je gemeente

   * Rechters niet op de stoel gemeente

   * Essay: bezint terwijl ge begint

   * De kloof tussen ambtenaar en burger


Lees Binnenlands Bestuur hier online

Van onze partners

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!