of 65101 LinkedIn

Jeugdzorgwerkers niet gehoord aan hervormingstafel

Maaike van der Aar 1 reactie

De jeugdzorg staat aan de vooravond van een grote hervorming. Eentje die absoluut noodzakelijk is om onmisbare zorg voor jonge mensen overeind te houden.

Duizenden leden van FNV zijn de afgelopen 5 jaar opgestaan als kartrekker waar het gaat om het aan de kaak stellen en duiden van de problematiek en de nijpende arbeidsmarkt. Die is weer het gevolg van hoge werkdruk en onhoudbare werkomstandigheden. In mei presenteerde de FNV samen met Stichting Beroepseer ons advies ‘De Jeugdsprong’, over hoe de jeugdzorg anders georganiseerd kan worden. Dit advies is opgesteld met vele partijen. Uit onze petitie blijkt een groot draagvlak in de samenleving voor dit advies. Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), leken ook even op onze hand. ‘We hebben nog één kans om het goed te doen’, beaamden de gemeenten onze urgentie. En Blokhuis zei: ‘Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen.’

 

Daar hoort wel bij dat ieder zijn verantwoordelijkheid ook krijgt. Een hervorming veronderstelt veranderingen in de jeugdzorg. En die zijn hard nodig. Dat bepleiten wij al jaren, regelmatig als enige, en nu bovendien met een uitgebreid gedragen advies. In die veranderingen zijn werknemers niet rechteloos. Een vakbond gaat over randvoorwaarden voor werknemers. Dat gaat verder dan alleen loon. Dat gaat ook over belangenbehartiging en expertise op onder andere arbeidsomstandigheden, kwaliteit van arbeid, werkdruk, vitaliteit, scholingsfaciliteiten, gezond ouder worden, veilig en gezond werken, inwerken, administratie, emancipatie en het maken van regelingen daarvoor. Het is juist de jarenlange ontbrekende aandacht van bestuurders hiervoor en het ontbreken van een passende positie en waardering voor werkenden, die inmiddels heeft geleid tot grote personele problemen. En hierdoor wachtlijsten en zelfs op plekken code zwart. Uit recent onderzoek van de FNV bleek dat 56 procent van de medewerkers uit de jeugdzorg het afgelopen anderhalf jaar collega’s zag vertrekken. Zonder hen is er geen jeugdzorg/jeugdhulp en zijn dus ook alle hervormingsplannen niet meer dan dood papier onder in een kast.

 

Op Prinsjesdag zullen we bovendien horen dat er miljarden naar de jeugdzorg gaan. Maar werknemers zullen daar niets van terug zien; het Rijk oormerkt het geld niet en gemeenten en werkgevers geven geen cent van die miljarden uit aan medewerkers. Terwijl ook onderwaardering een belangrijke vertrekreden is, weten wij allang uit vele onderzoeken.

 

Hoe ongelooflijk teleurstellend is het dat overheden ons nu weren van de hervormingstafel. Wij mogen een keer naar een bijeenkomst komen, maar moeten ons verder blijkbaar koest houden. Werknemers worden door onze overheden geacht akkoord te gaan met een positie langs de zijlijn als het gaat over hun eigen positie, visie en belangen, bij misschien wel de belangrijkste veranderingen voor hun sector sinds de jeugdzorg werd overgeheveld naar de gemeenten, en tijdens het voorbijvaren van het grootste geldschip dat de jeugdzorg ooit zag. Opnieuw een klap voor de medewerkers in de jeugdzorg, die al 5 jaar vechten voor een volwaardige positie. So much voor de ‘nieuwe bestuurscultuur’.

 

Niemand kan nog over het hoofd zien dat de belangen voor medewerkers in de jeugdzorg wel heel scheef uit de pas lopen. De cijfers over verzuim, werkdruk, verloop en stagnerende instroom liegen niet. De heftige protesten van deze medewerkers in de afgelopen 5 jaar kan niemand zijn ontgaan. Maar blijkbaar zijn er nog steeds bestuurders die denken dat zorg aan kinderen bestaat zonder mensen die dan ook die zorg kunnen geven. En dat ze, nog steeds, kunnen volstaan met een zijlijnpositie voor de belangen van deze medewerkers. Dat het elastiekje van loyaliteit van medewerkers niet zal knappen. Hiermee maken zij een collosale denkfout. Met schrijnende gevolgen voor kinderen, gezinnen en medewerkers.

 

Maaike van der Aar, FNV-bestuurder Jeugdzorg

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Machiel Aarten (Medewerker Veilig Thuis) op
Er is sprake van minachting van ons jeugdzorgmedewerkers en de vakbonden zoals FNV door onze eigen werkgevers verenigd in JeugdZorgNederland. We hebben al jaren intensief overleg met Maaike van der Aar van de FNV. FNV weet wat er heftig knelt in de jeugdzorg en komt op voor onze belangen, waarom onze werkgevers JZN niet?? Dat is minachting of bestuurskundig onvermogen. In beide gevallen vraagt dit om herbezinning. Herbezinnen of JZN nog wel bestaansrecht heeft of het huidige bestuur wel functioneert of alleen fors salaris consumeert.
Werkgevers Jeugdzorg: kijk eens in de spiegel!!