of 64740 LinkedIn

Meer nieuws lezen over Europa?

BB-debat: Europa

Binnenlands Bestuur hield op 21 november in Houten samen met ERAC het Europadebat. 
Een uitgekiende timing, want in 2014 gaat de nieuwe 7-jarige Europese subsidieperiode van start. Deze sluit nauw aan bij de EU-agenda om een slimme en duurzame economie te bewerkstelligen. Tijdens het 
debat stondt centraal welke kansen deze agenda de decentrale overheden biedt. Met andere woorden: Met welk lokaal beleid gooi je hoge ogen in Brussel waar de miljarden worden verdeeld?

 

Afbeelding

Lambert van 
Nistelrooij
Europarlementariër   

Afbeelding

Margo Mulder   

Wethouder Heusden Voorzitter 
Arbeidsparticipatie
regio Hart v. Brabant

Afbeelding

Nobert van den Hove       

MT-lid directie Regio

en Ruimtelijke

Economie, Min.EZ       

Afbeelding

Fenna Beekmans 
Directeur

Europa Decentraal

Afbeelding

Robert Hartman
Directeur ASML 

 

Afbeelding

Ton Overmeire

Projectleider Europese

Subsidies  (Den Haag)

 

Afbeelding 

Vincent Ketelaars

 ERAC 

 

 

 

 

 

BB-Debat Europa 21 november

BB debat Europa

foto: Serge Ligtenberg

Lambert van Nistelrooij, Europadebat Binnenlands Bestuur