of 65101 LinkedIn

Congres sociaal 2018: doelen en resultaten

 

Afbeelding

Het congres sociaal domein 2018 wordt georganiseerd in samenwerking met BDO, BMC, JS Consultancy, Movisie, Quoratio en Schulinck.

 

Databanken, benchmarks, interventiewijzers, kpi’s en kwaliteitskompassen: gemeenten hebben onderhand een ruime keus aan meetlatten voor hun prestaties in het sociaal domein. Maar zegt al dat cijferwerk voldoende over de aard, ernst en hardnekkigheid van bijvoorbeeld eenzaamheid en sociale uitsluiting? Meten ze vooral het topje van de ijsberg of zeggen ze ook iets over wat zich onder water afspeelt? En wat vindt de kersverse landelijke eenzaamheidsambassadeur Eric van der Burg er eigenlijk van?

 

Vier jaar na de decentralisatie rijzen er twijfels. Het valt voor gemeenten nog niet mee om de belofte van meer preventie en minder dure zorg in praktijk te brengen. Hoe vind je de juiste balans tussen sturen op budgetten en sturen op de beste dienstverlening in zorg en welzijn? Kun je voor een dubbeltje in een skybox zitten of is ook in het sociale domein goedkoop uiteindelijk duurkoop?

 

Tijdens het congres ‘Sturen op resultaten en kwaliteit in het sociaal domein’ op 8 november hoort u hoe je ‘kwaliteit’ en ‘maatschappelijk effect’ een centrale plek geeft in het beleid, de monitoring en de verantwoording. U wordt bijgepraat over de doorontwikkeling van Jeugdhulp-instrumenten die bruikbaar zijn voor de Wmo-doelen. Wethouder Maarten van Ooijen legt uit hoe Utrecht de klassieke manier van verantwoorden verrijkt met dynamische data-analyse en Eric van der Burg vertelt waarom hij 380 coalities tegen eenzaamheid gaat smeden.

Verstuur dit artikel naar Google+

Presentaties congres Sociaal (8 november 2018)

Programma

09.30 uur   Ontvangst

10.00 uur   Welkom - Eric de Kluis, hoofdredacteur Binnenlands Bestuur

10.05 uur   Eenvoud loont - Pauline Meurs, hoogleraar Bestuur van de Gezondsheidszorg aan de Erasmus Uniersiteit Rotterdam en voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving

10.35 uur   Anders monitoren en verantwoorden: Tellen en vertellen - Maarten van Ooijen, wethouder Utrecht

10.50 uur   Eenzaamheid aanpakken doe je niet alleen - Eric van der Burg, landelijke eenzaamheidsambassadeur en oud-wethouder Amsterdam

11.30 uur   Pauze

12.00 uur   Deelsessies - 1e ronde

12.50 uur   Lunch

13.30 uur   Plenair: Sturen op data of op de echte problemen? - Albert Jan Kruiter, Instituut voor Publieke Waarden

13.50 uur   De routekaart naar anders verantwoorden in het sociaal domein - Karin Sok, Movisie   

14.30 uur   Deelsessies - 2e ronde

15.30 uur   Koffie ‘to go’, op weg naar de laatste ronde deelsessies

15.40 uur   Deelsessies – 3e ronde

16.45 uur   Netwerkborrel 

Deelsessies

In de ochtend en middag zullen er deelsessies plaatsvinden. Hieronder een inhoudelijke beschrijving. U kunt bij aanmelden een keuze maken voor drie deelsessies.

 

1) Participatiewet: oplossingsrichtingen voor 2019 en verder.

De Participatiewet is nog alles behalve ‘going concern’. Het behalen van doelstellingen blijft achter. Daarnaast wordt het re-integratiedeel van het budget soms gebruikt voor de tekorten op Jeugdhulp of Wmo. Door het ongedeelde budget in het sociaal domein, moeten gemeenten meer dan voorheen zélf sturen. Weener XL, de dienst van de gemeente ’s-Hertogenbosch die de Participatiewet integraal uitvoert, heeft een grote uitstroom uit de bijstand bereikt. Optimale sturing is mogelijk, doordat de uitvoering van de Participatiewet in één hand ligt. Ook worden werkgevers vraaggericht en vanuit één, brede doelgroep bediend.
Tijdens deze deelsessie vertelt algemeen directeur Sjoerd van het Erve van Weener XL hoe hij de doelstellingen heeft bereikt en hoe hij zich voorbereidt op de komende jaren. Anton Revenboer en Frank van der Lee van BDO belichten de uitdagingen én oplossingsrichtingen voor 2019 en verder.

 

2) Sturen op outcome in de schuldhulpverlening.

Bij de gemeente Amersfoort hanteert iedere schuldhulpverlener dezelfde werkwijze bij een intake. Dat resulteert in een compleet klantprofiel, zicht op dat wat iemand aankan die een schuldhulpverleningstraject ingaat en een passend aanbod voor de dienstverlening. De methodiek zorgt voor een optimale match tussen de complexiteit van de problematiek, de mogelijkheden van de klant en de daarbij passende en effectieve dienstverlening. Door deze standaard werkwijze komt de gemeente niet voor verrassingen te staan, is heldere data beschikbaar en zijn er meer mogelijkheden om te sturen op outcome.

In deze workshop laten Harm Nielsen, projectleider Stadsring 51/gemeente Amersfoort, en Patricia Eickmans-van der Poel, eindredacteur Schuldhulpverlening Schulinck, zien hoe de intake gestructureerd is en welke mogelijkheden er daardoor ontstaan voor sturen op outcome.

 

3) Grip op bewind. 

Gemeenten willen graag meer grip op de in- en uitstroom van beschermingsbewind, omdat de kosten daarvoor enorm gestegen zijn. Bewindvoerders moeten de financiële zelfredzaamheid van cliënten bevorderen, maar hoe doen ze dat? Wanneer is beschermingsbewind noodzakelijk en wat zijn minder verstrekkende alternatieven? Stadsring 51 uit Amersfoort ontwikkelde daar een diagnose-instrument voor.
In de workshop ‘Grip op bewind’ zullen Dick van Maanen en Marlijn van den Biggelaar van Stadsring 51 toelichten hoe de gefundeerde en objectieve werkwijze de juiste ondersteuning kan bieden voor mensen met financiële problemen. En zij zullen ingaan op de mogelijkheden die het instrument biedt voor effectieve sturing en daarmee voor grip op de kosten voor bewindvoering.

 

4) Resultaatmeting in WMO en jeugdhulp. 

Drie jaar na de transitie kan er steeds meer worden gezegd over de inzet, doorstroom en opvolging van jeugdhulp. De regio Utrecht West gebruikt hiervoor de Zorgpaden om inzicht te krijgen in zorggebruik en om het sociaal domein door te ontwikkelen. Om de uitkomsten van de hulp te meten wordt gebruik gemaakt van outcome indicatoren jeugd en een eigen variant voor de WMO. 

In deze workshop nemen Melle Wijma, manager Inkoop en Monitoring Utrecht West, en Marije Schotpoort, projectleider Innovatie Utrecht West, u mee in de Zorgpaden en de outcome indicatoren. Ze lichten toe hoe deze worden gebruikt om resultaten te meten en in gesprek te gaan met de aanbieder. 

 

5) Monitoren in het sociaal domein, zo kan het ook! 

Het meten van de outcome van ondersteuning vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is noodzakelijk, maar het klinkt ook ingewikkeld. Soms is een wat groter onderzoek naar de maatschappelijke resultaten van beleid of activiteiten onvermijdelijk, maar het kan ook anders. Denk eens aan het verzamelen van verhalen, aan het maken van een film of een onderzoek door cliënten zelf. Hoe bepaal je als gemeente of organisatie welke methode van meten de juiste is? Wat zijn dilemma’s en knelpunten hierbij? En wat zijn succesverhalen?
Deze workshop wordt verzorgd door Annette van den Bosch en Thijs van den Enden van Movisie

 

6) Standaardiseren van processen in het sociaal domein
De ideale administratieve afdeling 

Een afdeling voorzien van de juiste mensen die de interactie aangaan met partijen waarmee ze nauw samenwerken. Met een efficiënte inrichting van processen, kwalitatief goede registratie én analyse van gegevens. Maar wat houdt dat concreet in voor een administratieve afdeling in het sociaal domein? Dat is waar het in deze workshop van Quoratio om draait.

 

7) Aanpakken met impact: Amsterdamse aanpak gezond gewicht. 

Hoe maak je daadwerkelijk verschil? Wat doet Amsterdam om kinderen gezonder te laten opgroeien? Minder obesitas, meer kinderen met gezond gewicht. Het begon met een Amsterdamse wethouder die de noodklok luidde over de toename van obesitas en overgewicht bij een deel van de Amsterdamse jeugd en de droom om alle kinderen een gezonde start te geven. Ruim 6 jaar later begint het de norm te worden om het gemakkelijk te maken voor kinderen en ouders om de gezonde keuze te maken. 

Marijke Andeweg, senior-adviseur bij BMC en voormalig programmamanager ‘Amsterdamse aanpak gezond gewicht’, neemt u mee in de geheimen van aanpakken met impact.

 

8) Het Sociaal Domein van de toekomst. 

Gemeenten zijn sinds de decentralisaties bezig met het vinden van innovatieve, efficiëntere manieren van verantwoorden in het sociaal domein. Sturing op de taakgerichte delen van het sociaal domein moet gericht zijn op maatschappelijk resultaat. De verantwoording moet sterk worden vereenvoudigd. De inhoud is leidend, de informatie is output gericht en indien mogelijk real time beschikbaar. Enkele gemeentes voeren, in het kader van het Programma Sociaal Domein, pilots uit om tot een passend model/werkwijze te komen.

Christien Bronda, directeur Participatie en Decentrale Voorzieningen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, bespreekt enkele pilots. Ook gaat zij met u in gesprek over de nieuwe rol van de gemeenteraad hierbij en de systeemverantwoordelijke rol van de Rijksoverheid. Deze workshop wordt verzorgd door JS Consultancy

Algemene informatie

Wanneer: donderdag 8 november 2018

Waar: Antropia, Driebergen

Tijd: vanaf 09.30


Prijzen*:

€ 225,00               als abonnee Binnenlands Bestuur

€ 295,00               als niet-abonnee Binnenlands Bestuur

 * genoemde prijzen zijn excl. BTW

 

Wie: Binnenlands Bestuur

Info: José Salhi (020) 573 36 62
         jsalhi@binnenlandsbestuur.nl

 

Afbeelding

Sprekers

Afbeelding

Pauline Meurs

Hoogleraar Erasmus Universiteit

Voorzitter Raad voor Volksgezondheid en Samenleving


Afbeelding

Maarten van Oooijen

Wethouder Utrecht


Afbeelding

Eric van der Burg

Landelijke eenzaamheidsambassadeur en oud-wethouder Amsterdam


Afbeelding

Albert Jan Kruiter

Instituut voor Publieke Waarden


Afbeelding

Karin Sok

Movisie