of 64231 LinkedIn

Presentaties congres Omgevingswet: van regels naar uitvoering

Congres Omgevingswet 2019

Afbeelding

Vanaf 2021 wordt vrijwel alle ruimtelijke regelgeving gebundeld in de Omgevingswet. Dat betekent niet alleen een enorme juridische operatie, maar eerst en vooral een cultuuromslag voor gemeenten. Ambtenaren en bestuurders moeten leren omgaan met de elastieken ruimtelijke regels. Hoe kunnen ze nieuwe ruimtelijke initiatieven straks daadwerkelijk faciliteren? Wat voor personele skills, software en samenwerking is daarvoor nodig? Het antwoord komt donderdag 26 september op het congres Omgevingswet. Bent u er ook bij?

 

Het congres wordt georganiseerd door Binnenlands Bestuur in samenwerking met BMC, Centric, Schulinck, Buurkracht en Hekkelman Advocaten en Notarissen.

Afbeelding

Verstuur dit artikel naar Google+

Programma

Dagvoorzitter: Elisabeth van den Hoogen


10.00 – 10.10  Opening door Martin Hendriksma, redacteur ruimte en milieu Binnenlands Bestuur. Presentatie resultaten onderzoek I&O Research naar voortgang Omgevingswet onder gemeenten   

                              

10.10 – 10.35 Heleen Groot, directeur Aan de slag met de Omgevingswet. Hoe staan we ervoor en wat zijn de belangrijkste resterende uitdagingen voor gemeenten tot aan de invoering van de wet? En: hoe kan het rijk hen daarin faciliteren?

10.35 – 11.00 Friso de Zeeuw, emeritus hoogleraar gebiedsontwikkeling. Wat houdt de ‘cultuuromslag’ van de Omgevingswet eigenlijk in? Welke dilemma’s en keuzes brengt dat voor het gemeentebestuur met zich mee? En wat zijn de oplossingen?


11.00 – 11.20 Koffiepauze
11.20 – 12.20 Workshops - ronde 1
1) Leidschendam-Voorburg loopt voorop in de wijze waarop ze haar eigen vergunningenstelsel heeft aangesloten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Tijdens deze serie vertelt de gemeente over dat proces en wat de belangrijkste leerervaringen zijn  (i.s.m. Centric).

 

2) Apeldoorn omarmt de Omgevingswet als aanjager voor de doorontwikkeling van haar rol en dienstverlening in het ruimtelijk domein. Motto: de verandering overkomt ons niet, we geven hem zelf vorm. In deze deelsessie vertelt de gemeente hoe de ruimtelijke professionals zich op de wet voorbereiden (i.s.m. Schulinck)


3) Uw windmolenpark vergunningsvrij? CO2-reductie als open norm? De energietransitie stelt nieuwe eisen aan rolopvatting én kerninstrumenten in het fysieke domein. Nu de concept RES-en bekend zijn, inspireren we met voorbeelden van hoe de energietransitie kan landen in uw koersdocument, omgevingsvisie en omgevingsplan (i.s.m. BMC).

 

4) Met de ruimere mogelijkheden van de Omgevingswet de energietransitie versnellen en de lokale burgerparticipatie versterken? Het kan wel degelijk. Buurkracht toont het met praktijkvoorbeelden van gemeenten en provincies.

 

5) Als gevolg van de Omgevingswet worden allerlei onderwerpen naar gemeenten gedecentraliseerd. Denk aan de milieunormstelling voor bedrijven. Hiervoor krijgen gemeenten van het rijk een bruidsschat mee: een pakket regels dat automatisch onderdeel uitmaakt van het omgevingsplan. Wat kun je (of moet je) daar als gemeente mee? In deze sessie krijgt u tal van praktische voorbeelden. (i.s.m. Hekkelman)


12.20 – 13.20 Lunch

 

13.20  – 13.45 Sarah Ros, bestuursadviseur fysieke leefomgeving en Omgevingswet bij de VNG,  presenteert goede voorbeelden van gemeenten die zich de cultuuromslag al eigen hebben gemaakt. Hoe deden ze dat? En wat kunnen andere gemeenten ervan leren?


13.45 – 14.45 Workshops - ronde 2

1) Leidschendam-Voorburg loopt voorop in de wijze waarop ze haar eigen vergunningenstelsel heeft aangesloten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Tijdens deze serie vertelt de gemeente over dat proces en wat de belangrijkste leerervaringen zijn  (i.s.m. Centric).

 

2) Apeldoorn omarmt de Omgevingswet als aanjager voor de doorontwikkeling van haar rol en dienstverlening in het ruimtelijk domein. Motto: de verandering overkomt ons niet, we geven hem zelf vorm. In deze deelsessie vertelt de gemeente hoe de ruimtelijke professionals zich op de wet voorbereiden (i.s.m. Schulinck)

 

3) Uw windmolenpark vergunningsvrij? CO2-reductie als open norm? De energietransitie stelt nieuwe eisen aan rolopvatting én kerninstrumenten in het fysieke domein. Nu de concept RES-en bekend zijn, inspireren we met voorbeelden van hoe de energietransitie kan landen in uw koersdocument, omgevingsvisie en omgevingsplan (i.s.m. BMC en een nog te bepalen gemeente).

 

4) Met de ruimere mogelijkheden van de Omgevingswet de energietransitie versnellen en de lokale burgerparticipatie versterken? Het kan wel degelijk. Buurkracht toont het met praktijkvoorbeelden van gemeenten en provincies.

 

5) Als gevolg van de Omgevingswet worden allerlei onderwerpen naar gemeenten gedecentraliseerd. Denk aan de milieunormstelling voor bedrijven. Hiervoor krijgen gemeenten van het rijk een bruidsschat mee: een pakket regels dat automatisch onderdeel uitmaakt van het omgevingsplan. Wat kun je (of moet je) daar als gemeente mee? In deze sessie krijgt u tal van praktische voorbeelden. (i.s.m. Hekkelman)

 

14.45 – 15.00 Pauze  

15.00 - 16.00 Workshop - ronde 3

1) Kun je de Omgevingswet gebruiken als vliegwiel voor vernieuwend gemeentelijk beleid? De gemeente Raalte zette het eigen ambtenarenkorps in als lokale luistervinken en betrekt de mening van burgers nadrukkelijk bij de omgevingsvisie.    


2) Hoe neem je de raad mee in een omgevingsvisie? Zaanstad nam professionele toekomstverkenners in de arm die workshops begeleiden waarin ambtenaren, ketenpartners en smaakmakers in de stad de beleidsmaatregelen onderzoeken die bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen. De raad wordt er voortdurend bij betrokken via ‘omgekeerde besluitvorming’ en masterclasses.


3) Voor de veranderopgave die de Omgevingswet is, pioniert Den Haag met de toepassing van 3D-technologie. Het City Engine-game maakt de gevolgen van ruimtelijke initiatieven op laagdrempelige wijze inzichtelijk. Handig voor initiatiefnemers,  handig voor omwonenden én handig voor de Haagse gemeenteambtenaren.    

4) Gouda legt uit hoe de gemeente en Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) samen optrekken in
de aanloop naar de nieuwe wet. Hoe worden beleid en uitvoering met betrekking tot de digitale opgave, de omgevingsvisie en de omgevingstafel afgestemd?  

5) Hoe zorg je ervoor dat de nieuwe werkwijze van de Omgevingswet in de hoofden komt van de gemeenteraad en het ambtenarenkorps? Breda nam ze mee op een gezamenlijke expeditie. Met veel doen en doorleven en zonder powerpoints!


16.00 Afsluiting met drie deelnemers over hun belangrijkste leerervaringen in de foyer (incl. borrel)

Algemene informatie

Wanneer: donderdag 26 september 2019

Waar: Antropia, Driebergen

Tijd: vanaf 10.00


Prijzen*:

€ 225,00               als abonnee Binnenlands Bestuur

€ 295,00               als niet-abonnee Binnenlands Bestuur

 * genoemde prijzen zijn excl. BTW

 

Wie: Binnenlands Bestuur

Info: José Salhi (020) 573 36 62
         jsalhi@binnenlandsbestuur.nl

 

Afbeelding

Sprekers

Afbeelding

Martin Hendriksma

Redacteur Ruimte en Milieu Binnenlands Bestuur

 

Afbeelding

Heleen Groot

Directeur Aan de slag met de Omgevingswet

 

Afbeelding

Friso de Zeeuw

Emeritus Hoogleraar Gebiedsontwikkeling

 

Afbeelding

Sarah Ros

Bestuursadviseur fysieke leefomgeving en Omgevingswet bij VNG