of 65101 LinkedIn

Presentaties congres de normale ambtenaar

Plenaire spreker Bert de Haas
Presentatie CAO gemeenten

Plenaire spreker Bram Hautvast

Presentatie

  

Workshop: Het Personeelsboek: De Wnra voor dummies én smarties 
Rianne Becht en Edwin van Ravenstein

Presentatie 

Handreiking Personeelshandboek

 

Workshop: Wnra invoeren? Houd het praktisch!
Ron Adriaans

Presentatie 

 

Workshop: Speelruimte of extra huiswerk?
Anton Revenboer en Daisy de Beyer 
Presentatie

Congres De Normale Ambtenaar

De gevolgen van de Wnra voor organisatie en medewerkers

Wie had dat gedacht? De meeste Nederlandse ambtenaren zijn vanaf volgend jaar doodgewone werknemers. Dan vallen ze onder het burgerlijk recht en het cao-recht, en ook de ontslagprocedure gaat veranderen. Of blijven ze nog steeds een werknemer “speciaal”. Hun zeggenschap in de OR blijft beperkt door het politiek primaat en het ambtelijk statuut is nog steeds van toepassing inclusief de ambtseed. Is het tijd voor gele hesjes of wordt de soep toch minder heet gegeten?


Op het congres ‘De normale ambtenaar’ op donderdag 18 april gaan we het kortom hebben over de invoering van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren. Wat betekent die voor medewerkers en voor de organisatie als geheel? U hoort wat u stapsgewijs moet doen om straks ‘normaliseringsproof’ te zijn, inclusief concrete tips over cao-afspraken, organisatieveranderingen en het personeelshandboek.


Ook zal Eddy van Hijum, nu gedeputeerde in Overijssel, nog eens vertellen waarom hij als Tweede Kamerlid het wetsvoorstel indiende. Hoe pakt het nu uit in zijn eigen provincie?


Marieke van Wallenburg, directeur-generaal Overheidsorganisatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gaat in op de eindfase van de invoering van de Wnra. Hoe bereidt BZK de invoering van de wet voor? Hoe ondersteunt BZK de overheidswerkgevers hierbij? En hoe doet de Rijksoverheid het als werkgever zelf?

 

FNV-bestuurder Bert de Haas tenslotte praat u bij over de nieuwe cao-afspraken tussen vakbonden en gemeenten, maar vraagt zich ook hardop af of de ‘normale ambtenaar’ toch geen ‘medewerker speciaal’ gaat worden.

 

Het congres telt twee workshoprondes, daarin:

-      leert u hoe je bestaande regelingen tegen het licht houdt en omzet in een personeelshandboek

-      krijgt u tips waar je bij individuele, persoonlijke afspraken op moet letten

-      krijgt u inzicht in de verschillen tussen CAR-UWO en de Cao Gemeenten

-      wordt uitgelegd waarin de ambtenaar nog wel ‘speciaal’ is, met aandacht voor geschillenregelingen en integriteit

-      hoort u hoe de Wnra nu al invloed heeft op reorganisaties die dit jaar starten

Verstuur dit artikel naar Google+

Programma

Programma

Dagvoorzitter: Esther van der Voort


09:00 uur: inloop en registratie

09:45 uur  Opening en welkom door Eric de Kluis, hoofdredacteur Binnenlands Bestuur

10:00 uur  Eddy van Hijum, gedeputeerde bij de provincie Overijssel en mede-indiener van het wetsvoorstel Wnra. Wat stond hem voor ogen en hoe pakt een en ander nu uit bij zijn eigen provincie?

10:25 uur  Bert de Haas, bestuurder FNV Overheid. Hoe normaal wordt de ambtenaar en krijgen de ondernemingsraden wel voldoende positie met behoud van het politieke primaat?

10:50 uur  Ruimte voor vragen en discussie

11:05 uur  Bram Hautvast, partner BDO Legal Arbeidsrecht. Van de WNRA in de WAB. Welke belangrijke valkuilen kleven aan de toekomstige Wet Arbeidsmarkt in Balans (de WAB) en het private arbeidsrecht voor de publieke werkgever?

11:30 uur  Pauze

11:50 uur  Workshop - ronde 1

13:00 uur  Lunch

14:00 uur  Marieke van Wallenburg, directeur- generaal Overheidsorganisatie  bij het ministerie van BZK, geeft een schets van de 3 rollen van BZK.

14:30 uur  Gertje van den Brink, jurist rechtspositie provincie Noord-Brabant en Jolanda Wellen van de provincie Noord-Holland over de voorbereidingen op de Wnra bij de twee provincies. Na de presentatie wordt u getest op uw kennis door een pubquiz

15:10 uur  Workshop - ronde 2

16:30 uur  Borrel

Workshops

Het personeelsboek: de Wnra voor dummies én smarties
Samen met de vakbonden heeft het IPO (Interprovinciaal Overleg) een handreiking gemaakt over hoe je regelingen omzet in een personeelshandboek. Dat is geen puur juridische aangelegenheid, want het biedt voortvarende p&o’ers ook de kans om ze weer even goed tegen het licht te houden. Rianne Becht, projectleider implementatie Wnra werkgeverszaken bij het IPO, legt het uit, samen met Edwin van Ravenstein, beleidsmedewerker HR van waterschap Brabantse Delta.

 

Wnra invoeren? Houd het praktisch!
Ron Adriaans
(zelfstandig adviseur, RAAC) weet, onder meer door zijn jarenlange werk als arbeidsjurist bij de gemeente Zwolle, nagenoeg alles over onder meer de CAO Gemeenten, arbeidsovereenkomsten en geschillenregelingen. En wat doe je met individuele afspraken tussen werknemer en werkgever die niet zwart op wit staan (‘ik werk iedere woensdagochtend thuis’)?

 

Speelruimte of extra huiswerk?

De Wnra biedt nieuwe ruimte en vrijheid: Hoe gaat u uw arbeidsvoorwaarden vormgeven na 1 januari 2020? Slaat u regionaal de handen ineen voor gezamenlijke arbeidsvoorwaarden, welke arbeidsvoorwaardelijke nieuwe mogelijkheden biedt de Wnra, wel of geen personeelshandboek opstellen als er ook een CAO van toepassing is? 

De Wnra geeft ook extra huiswerk bij een reorganisatie: Wordt die dit jaar ingezet? Dan moet u toch al doen alsof de Wnra geldt. Hoe zit dat, ‘de jure’ en ‘de facto’? 

Het is de komende tijd bovendien zaak om de OR en het lijnmanagement goed bij te praten over de nieuwe spelregels, nu het privaatrecht gaat gelden. Laat u alvast bijspijkeren door Anton Revenboer en Daisy de Beyer van BDO.

Integer, integerder, ambtenaar?

Vanaf 1 januari 2020 vallen ambtenaren onder het arbeidsrecht. De bedoeling is dat deze verandering niets verandert, in ieder geval niets aan de voor ambtenaren zo essentiële integriteit. Hoe wordt die geborgd in het arbeidsrecht? Hoe wordt het straks gehandhaafd?  Is ontslag mogelijk, en makkelijker dan bij ‘gewone’ werknemers? Gelden er voor ambtenaren straks bijzondere eisen, of alleen voor bepaalde ambtenaren?

Deze thema’s staan centraal in de door Barend Barentsen verzorgde deelsessie. Hij is hoogleraar sociaal recht en bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen in de publieke sector op de Albeda Leerstoel van de Universiteit Leiden en het CAOP.

Algemene informatie

Wanneer: donderdag 18 april 2019

Waar: Kasteel De Schaffelaar in Barneveld

Tijd: inloop vanaf 9.00 uur 


Prijzen*:

€ 225,00               als abonnee Binnenlands Bestuur

€ 295,00               als niet-abonnee Binnenlands Bestuur

 * genoemde prijzen zijn excl. BTW

 

Wie: Binnenlands Bestuur

Info: José Salhi (020) 573 36 62
         jsalhi@binnenlandsbestuur.nl

 

Afbeelding

 

Het congres wordt georganiseerd door:

 

Afbeelding

Sprekers

Afbeelding

Esther van der Voort

Dagvoorzitter

 

Afbeelding

Eddy van Hijum

Gedeputeerde bij de provincie Overijssel

 

Afbeelding

Bert de Haas

Bestuurder FNV Overheid

 

Afbeelding

Bram Hautvast

Partner BDO Legal Arbeidsrecht

 

Afbeelding

Marieke van Wallenburg

Directeur-generaal Overheidsorganisatie ministerie van BZK

Afbeelding
Gertje van den Brink
Jurist rechtspositie, provincie Noord-Brabant

Afbeelding
Jolanda Wellen
Senior HR specialist, provincie Noord-Holland