of 59345 LinkedIn

UWV

UWV voert als zelfstandig bestuursorgaan in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de werknemersverzekeringen uit, zoals WW, WIA, Wajong, WAO, WAZ, WAZO en Ziektewet. UWV biedt mensen nieuw perspectief om aan werk en maatschappij deel te nemen. Het is onze missie om, samen met onze partners, verschil te maken voor mensen door werken te bevorderen. Als werken onmogelijk is, zorgen we snel voor inkomen.


 • Participatie op de drempel van arbeidsongeschiktheid

  UWV Reageer
  Uit onderzoek blijkt dat een uitkering de motivatie kan verminderen om werk te zoeken. In de WIA zijn daarom prikkels ingebouwd die werken lonend maken. Deze prikkels werken, blijkt uit een vergelijking van mensen net boven en net onder de WIA-drempel van 35% arbeidsongeschiktheid.
 • Regionale Maandcijfers Arbeidsmarkt-informatie

  UWV Reageer
  De publicatie Regionale Maandcijfers Arbeidsmarkt-informatie geeft per arbeidsmarktregio inzicht in de stand van zaken van en de ontwikkelingen op het gebied van de WW-uitkeringen.
 • Kwartaalrapportage banenafspraak. Private en publieke werkgevers hebben tot en met eind 2018 48.120 extra banen gecreëerd in het kader van de banenafspraak

  Kwartaalrapportage banenafspraak

  UWV Reageer
  Private en publieke werkgevers hebben tot en met eind 2018 48.120 extra banen gecreëerd in het kader van de banenafspraak. Daarmee is de doelstelling voor de 4-meting behaald: 43.500 extra banen ten opzichte van de 0-meting. Ook het aantal mensen dat is opgenomen in het doelgroepregister nam …
 • Schaken op 2 borden

  De arbeidsmarkt is krapper dan op enig ander moment in de afgelopen 10 jaar. Net als in 2018 zullen er in 2019 ruim 1 miljoen vacatures ontstaan. In november 2018 onderzocht UWV daarom onder ruim 2.000 werkgevers hoe zij omgaan met moeilijk vervulbare vacatures.
 • Eenvoudige interventie vergroot werkkansen administratief medewerkers. Een gedragswetenschappelijke interventie om breder werkzoekgedrag te stimuleren

  Eenvoudige interventie vergroot werkkansen administratief medewerkers

  UWV 1 reactie
  Vorige week wonnen vier medewerkers van de UWV Denktank Gedragsbeïnvloeding de eerste prijs bij de NudgeChallenge van de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP) met het idee om met behulp van gedragswetenschappelijke inzichten de kansrijkheid van werkzoekenden te vergroten. In het …
 • In 2019 moeten meer mensen profiteren van de arbeidsmarkt

  Het lijkt erop dat 2019 het voorlopig hoogtepunt wordt van krapte op de arbeidsmarkt. Dit beeld zien we ook op de regionale arbeidsmarkt. De personeelstekorten die ontstaan lossen niet vanzelf op. Ze vragen een inspanning van werkzoekenden, werkgevers en andere arbeidsmarktpartijen.
 • Personeelstekorten op regionale arbeidsmarkt verdwijnen niet vanzelf. Het aanbod van werkzoekenden valt niet altijd een-op-een te matchen met de vraag van werkgevers.

  Personeelstekorten op regionale arbeidsmarkt verdwijnen niet vanzelf

  UWV Reageer
  Door de economische groei ontstaan tekorten aan personeel. Dit tekort lost niet vanzelf op. Het vereist een inspanning van zowel werkzoekenden, werkgevers en partijen zoals gemeenten en UWV. Dat zegt UWV over de situatie op de regionale arbeidsmarkt bij de publicatie Regio in Beeld.
 • UWV maakt arbeidsmarkt transparant met open data. Samen met brancheorganisatie NBBU biedt UWV deze data aan op het Dataportaal van de Nederlandse Overheid

  UWV maakt arbeidsmarkt transparant met open data

  UWV 1 reactie
  De huidige arbeidsmarkt wordt gekenmerkt door een toenemende mismatch tussen vraag en aanbod. UWV wil dit verkleinen door CV- en vacaturedata transparant te maken. Samen met brancheorganisatie NBBU biedt UWV open data aan op het Dataportaal van de Nederlandse Overheid.
 • Mooie resultaten samenwerking gemeenten en UWV. Hoe ziet die samenwerking er in de praktijk uit?

  Mooie resultaten samenwerking gemeenten en UWV

  UWV 2 reacties
  Er zijn al grote stappen gezet op het gebied van samenwerking tussen UWV en gemeenten. Dat zegt Astrid Hendriks, landelijk manager Samenwerking Gemeenten en Banenafspraak. Drie ervaringsdeskundigen vertellen hoe die samenwerking er in de praktijk uit ziet.
 • Nieuw instrument helpt begeleidingsnoodzaak arbeidsparticipatie te bepalen. De handreiking toont in 1 oogopslag op welke aspecten begeleiding en/of werkaanpassing nodig is.

  Nieuw instrument helpt begeleidingsnoodzaak arbeidsparticipatie te bepalen

  UWV Reageer
  Professionals als arbeidsdeskundigen, jobcoaches, klantmanagers van gemeenten, consulenten en psychologen zijn enthousiast over de handreiking ‘Noodzakelijke begeleiding bij arbeidsparticipatie’. Met dit hulpmiddel kunnen professionals vaststellen wat er nodig is om mensen met een …

Contactgegevens

UWV

La Guardiaweg 36-162, Amsterdam (Hoofdkantoor)

Postbus 58285, 1040 HG Amsterdam

www.uwv.nl

Reageren op onze artikelen? Mail naar concerncommunicatie@uwv.nl

Meest gelezen

UWV Magazine november 2019

Afbeelding

Whitepapers