of 63966 LinkedIn

Verkiezingen 2018: Parijs is akkoord, doet u mee?

AfbeeldingHet lijkt misschien nog ver weg, maar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 zijn in aantocht. Politieke partijen – landelijke partijen met hun lokale afdelingen of lokale en regionale politieke fracties – zijn druk bezig met het schrijven van hun programma’s. Als Relatie Manager Overheid van PitPoint denk ik dan: welke rol speelt Parijs hierbij? En nog meer bepaald: welke rol neemt schoon vervoer in binnen de programma’s?

In hoeverre kunnen wij als lokale politici iets doen aan het bereiken van de doelstelling van het akkoord van Parijs, zult u wellicht denken? Parijs is nog ver, is een uitspraak uit het wielrennen. Maar Parijs is als het om het Klimaatakkoord gaat helemaal niet ver. Parijs is dichtbij – en tegelijkertijd staat het woord voor de hele wereld. Iedereen moet zijn uiterste best doen om ervoor te zorgen dat we de aarde niet meer laten opwarmen.

 

Schoon vervoer neemt daarin een belangrijke positie in. En schoon vervoer: daar kan de lokale politicus júist een bepalende factor in zijn om het verschil te maken. Gemeenten zijn opdrachtgever voor zo’n 80% van het taxivervoer in Nederland! Denk bijvoorbeeld ook aan schoolbusjes, vervoer in het kader van de Wmo, maar ook sociale werkvoorziening.

 

En hoewel heel veel gemeenten prediken dat ze hun inkoop duurzaam regelen, in de praktijk blijkt dat helaas tegen te vallen. Dat kunnen we bijvoorbeeld concluderen uit de benchmark gemeentelijke aanbestedingen van Natuur & Milieu (in opdracht van PitPoint). Daaruit kwam haarfijn naar voren dat heel veel gemeenten bijvoorbeeld op het gebied van vervoer helemaal niet (zo) duurzaam inkopen.

 

Gelukkig zijn er ook positieve voorbeelden, maar helaas zijn dat (nog) wel uitzonderingen. Dat zijn gemeenten die een flinke stap voorwaarts zetten, door bij de selectie van nieuwe vervoersmiddelen duurzaamheidscriteria op te stellen. Onder meer schone brandstoffen staan dan in het eisenpakket: CNG/Groengas, elektrisch en soms ook al waterstof.

 

Kijken we naar Groengas, dan is er nog een interessant duurzaam voordeel te noemen: het zorgt voor afvalreductie. Groengas wordt namelijk gewonnen uit GFT-afval en ook (riool-)slib van waterzuiveringsinstallaties wordt ervoor gebruikt. Er zijn al een aantal gemeenten, regio’s en waterschappen die op die manier meedoen aan de circulaire economie.

 

Over regio’s gesproken: lokale politici kunnen ook een grens overstijgende stem hebben. Gemeenten werken immers vaak nauw samen in regionaal verband, ook op het gebied van vervoer. Denk bijvoorbeeld aan het stad- en streekvervoer. Aan lokale politici de taak om duurzame aanbestedingscriteria tijdig kenbaar te maken.

 

Wat zou het toch mooi zijn als u over pakweg tien jaar kunt zeggen: dat we in Nederland een inhaalslag maakten op het gebied van schoon vervoer, dat begon híer. Dat begon toen wij als partij besloten om samen met andere politici uit onze gemeente en uit de regio om bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 onder meer voor 100% duurzaam vervoer te gaan strijden. Met succes! En met resultaat!

 

Welk resultaat dat dan zal zijn? Een beter klimaat, een betere luchtkwaliteit, stoppen met het uithollen van Moeder Aarde door hergebruik van grondstoffen en minder afhankelijkheid van andere landen als het om onze energievoorziening gaat. Mooi toch? En dat begon allemaal in 2018. Door u!

 

Heeft u advies nodig, wilt u meer informatie over schoon vervoer óf wilt u sparren over concrete mogelijkheden voor uw gemeente? PitPoint helpt u graag! Neem contact met mij op en we gaan samen aan de slag.

 

Marco Fossen

PitPoint

 

06-13234634 / Marco.fossen@pitpoint.nl

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingTotalEnergies

Bezuidenhoutseweg 273

2594 AN Den Haag

070 318 0480

Contact

e-mobility.totalenergies.nl

Twitter

Linkedin


 

Meer nieuws

Whitepapers

Bloggers