of 65101 LinkedIn

Metafoor

Hét adviesbureau voor gebiedsontwikkeling.

Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling is een landelijk opererend advies- en detacheringsbureau. Sinds de oprichting in 1995 hebben wij veel overheden (voornamelijk gemeenten), woningbouwcorporaties en private partijen geadviseerd bij al hun vragen omtrent planeconomie, project- en procesmanagement en publiek- en privaatrecht. Metafoor levert kwalitatief hoogwaardige en kennisintensieve ondersteuning op maat door middel van advisering, detachering en onderzoek.


 • De PTP-criteria: Toerekenbaarheid – Deel 2. Toepassing PTP-criteria

  De PTP-criteria: Toerekenbaarheid – Deel 2

  Metafoor Reageer
  Toepassing PTP-criteria Kostenverhaal is een steeds terugkerend aandachtspunt bij gebiedsontwikkeling, zowel privaatrechtelijk als publiekrechtelijk. Evert Jan van Baardewijk schrijft een serie …
 • Outlook Grondexploitaties 2022. Inschatting van de kosten- en opbrengstenparameters

  Outlook Grondexploitaties 2022

  Metafoor Reageer
  In deze Outlook vindt u onze inschatting van de kosten- en opbrengstenparameters van grondexploitaties voor de komende jaren. De Outlook is gebaseerd op onze expertise en praktijkervaring, …
 • Kwartaalbericht Grondexploitaties Q3 2021. De belangrijkste kwartaalcijfers met betrekking tot gebiedsontwikkeling en grondexploitaties

  Kwartaalbericht Grondexploitaties Q3 2021

  Metafoor Reageer
  In het Kwartaalbericht Grondexploitaties presenteren wij de belangrijkste kwartaalcijfers met betrekking tot gebiedsontwikkeling en grondexploitaties. Het Kwartaalbericht geeft inzicht in de …
 • Kostenverhaal onder de Omgevingswet. Casus De Munterij

  Kostenverhaal onder de Omgevingswet. Casus De Munterij

  Metafoor Reageer
  Een samenwerking tussen het Ministerie van BZK en Metafoor. Voor specialisten in gebiedsontwikkeling op zoek naar inzichten in de financiële en juridische aspecten van kostenverhaal en …
 • Implementatie van de Omgevingswet. Aandacht voor het kostenverhaal. Gemeente heeft de keuze om de bekende exploitatieplan-systematiek in te zetten.

  Implementatie van de Omgevingswet

  Metafoor Reageer
  Aandacht voor het kostenverhaal. Een groot deel van de Nederlandse gemeenten zijn reeds vergevorderd met de implementatie van de Omgevingswet. Zoals bekend wordt deze wet vergezeld van diverse …
 • Kostenverhaal onder de Omgevingswet. Publicatie Handreiking Kostenverhaal

  Kostenverhaal onder de Omgevingswet

  Metafoor Reageer
  Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet (Ow) per 1 juli 2022 geldt ook een nieuw kader voor het kostenverhaal en voor het in rekening brengen van financiële bijdragen bij …
 • Kwartaalbericht Grondexploitaties Q2 2021. Woningmarkt is lang niet zo krap geweest

  Kwartaalbericht Grondexploitaties Q2 2021

  Metafoor Reageer
  In het Kwartaalbericht Grondexploitaties presenteren wij de belangrijkste kwartaalcijfers met betrekking tot gebiedsontwikkeling en grondexploitaties. Het Kwartaalbericht geeft inzicht in de …
 • Kwartaalbericht Grondexploitaties Q1 2021. Macro-economische kengetallen in het eerste kwartaal van 2021

  Kwartaalbericht Grondexploitaties Q1 2021

  Metafoor Reageer
  In het Kwartaalbericht Grondexploitaties presenteren wij de belangrijkste kwartaalcijfers met betrekking tot gebiedsontwikkeling en grondexploitaties. Het Kwartaalbericht geeft inzicht in de …
 • Kwartaalbericht Grondexploitaties Q4 2020. De belangrijkste kwartaalcijfers m.b.t. ge­biedsontwikkeling en grondexploita­ties

  Kwartaalbericht Grondexploitaties Q4 2020

  Metafoor Reageer
  In het Kwartaalbericht Grondexploitaties presenteren wij de belangrijkste kwartaalcijfers met betrekking tot gebiedsontwikkeling en grondexploitaties. Het Kwartaalbericht geeft inzicht in de …

Contactgegevens

Metafoor

Bolderweg 2

1332 AT Almere (gebouw A3)

T 036-5300211

 

www.metafoorro.nl

info@metafoor.nl 

Meest gelezen

Afbeelding

Ondersteuning bij gebiedsontwikkeling

Whitepapers