of 64120 LinkedIn

Kadaster

Het Kadaster registreert en levert informatie over geografie en over de ligging van vastgoed in Nederland.

 

Als u met de ogen van het Kadaster naar Nederland kijkt, ziet u land en water gekoppeld aan informatie. Wat is van wie, waar lopen de grenzen en hoe is Nederland vormgegeven onder en boven de grond? En daarnaast ziet u ruimtelijke ontwikkelingen: waar zijn nog mogelijkheden om natuur of water te

realiseren, waar kan de landbouwstructuur verbeterd worden of zijn er mogelijkheden voor gronden ruilen in de stad? Het Kadaster beschikt over een schat aan informatie over alles wat eigendom- en locatiegebonden is. Met deze informatie kunnen vele vragen beantwoord worden.

 

Wij hebben een team van enthousiaste experts die ijzersterk zijn in het vinden van creatieve maatwerkoplossingen. Door geo-informatie slim in te zetten en te koppelen aan uw eigen of andere databestanden ontstaan vaak verrassende uitkomsten.


 • Energielabels Nederland in kaart. Hoe energiezuinig zijn Nederlandse woningen? Alle informatie samen in de Monitor energiebesparing gebouwde omgeving

  Energielabels Nederland in kaart

  Kadaster Reageer
  Hoe energiezuinig zijn Nederlandse woningen? De jaarlijkse ‘Monitor energiebesparing gebouwde omgeving’ van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) brengt informatie hierover samen. Welke data …
 • Grip op grond bij de energietransitie. Praktisch model biedt duidelijk inzicht in de gevolgen van verschillende keuzes.

  Grip op grond bij de energietransitie

  Kadaster Reageer
  Past het in het landschap en is er draagvlak? Is het rendabel qua opwekking? Wie zijn de grondeigenaren en gebruikers? Dat zijn belangrijke vragen bij de keuze van een locatie voor bijvoorbeeld een windmolen- of …
 • Wijkpaspoort Warmtetransitie. Helder overzicht per wijk voor goed gefundeerde transitievisie warmte.

  Wijkpaspoort Warmtetransitie

  Kadaster Reageer
  Helder overzicht per wijk voor goed gefundeerde transitievisie warmte. Alternatieve vorm warmtevoorziening In 2021 moeten alle gemeenten een Transitievisie Warmte hebben opgesteld. Hierin staat onder meer welke wijken …
 • Data elektriciteitsnet helpt bij energietransitie. Netbeheerders beschikken over veel informatie

  Data elektriciteitsnet helpt bij energietransitie

  Kadaster Reageer
  Hoe schakel je over naar duurzame energie? Met die vraag zijn veel woningcorporaties, regio’s en gemeenten bezig. Daarbij zijn gegevens over elektriciteitsnetten essentieel. Is er plaats onder de grond voor …
 • Ruilverkaveling Rouveen: ruimte voor landbouw én natuur.

  Ruilverkaveling Rouveen: ruimte voor landbouw én natuur

  Kadaster Reageer
  In 1995 had de provincie Overijssel 2 doelen in Rouveen: minder versnippering van landbouwgrond en nieuwe natuur creëren. De resultaten van toen zijn nog steeds een voorbeeld voor projecten nu. Deze …
 • Zonnepotentie Zeeland onderzocht met data en technologie. Zeeuws Energieakkoord

  Zonnepotentie Zeeland onderzocht met data en technologie

  Kadaster Reageer
  Om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen, is het Zeeuws Energieakkoord opgesteld. 1 van de doelen? In 2050 wordt in Zeeland alleen nog duurzame energie opgewekt. Daarom is voor de RES-regio Zeeland …
 • Actuele ontwikkelingen op de woningmarkt. De effecten van de coronacrisis op de woningmarkt

  Actuele ontwikkelingen op de woningmarkt

  Kadaster Reageer
  In dit webinar kijken we samen met onder andere woningmarktexpert Paul de Vries naar de effecten van de coronacrisis op de woningmarkt. Daarbij kijken we ook naar de positie van koopstarters en particuliere verhuurders …
 • Data voor de buurt stimuleert duurzaamheid. Hoe betrek je bewoners bij het verbeteren van hun leefomgeving?

  Data voor de buurt stimuleert duurzaamheid

  Kadaster Reageer
  Hoe betrek je bewoners bij het verbeteren van hun leefomgeving? Wij hielpen bij de ontwikkeling van een buurtapp met data uit de buurt. 
 • Actuele ontwikkelingen op de woningmarkt. Webinar op 21 september a.s.

  Actuele ontwikkelingen op de woningmarkt (webinar)

  Kadaster Reageer
  Bent u nieuwsgierig naar actuele ontwikkelingen op de woningmarkt? In ons webinar op 21 september kijken we verder naar de effecten van de coronacrisis op de woningmarkt, die we tijdens het goed bezochte webinar in mei …

Contactgegevens

Postbus 9046, 7300 GH  Apeldoorn

Hofstraat 110, 7311 KZ  Apeldoorn

Telefoon (088) 183 4700

www.Kadaster.nl

Maatwerk en Advies

E mail adviesenmaatwerk@kadaster.nl

Meest gelezen

Webinar Toekomstbestendige centrumgebieden

Webinar 'Invloed coronacrisis op de Woningmarkt'

Het Kadaster

DOSSIERS

Stedelijke Herverkaveling

Whitepapers

Stedelijke ontwikkelingen