of 59345 LinkedIn

Capra Advocaten

Capra werkt in het publieke domein

Capra Advocaten is al sinds 1928 hét kantoor als het gaat om arbeidsverhoudingen in het publieke domein, in het bijzonder voor de sectoren Overheid, Onderwijs & Cultuur en Zorg. Dit vereist naast kennis van alle relevante regels, kennis van en met name gevoel voor maatschappelijke en bestuurlijke belangen; bij uitstek het werkterrein van Capra.

Bij Capra werken verdeeld over onze vestigingen in ’s-Gravenhage, ’s-Hertogenbosch, Zwolle en Maastricht meer dan 30 advocaten.

 

De werkterreinen van Capra:

Ambtenarenrecht - arbeidsrecht - bestuurlijke samenwerking - grensarbeid – integriteit – medezeggenschap - rechtspositie bestuurders – reorganisatie - sociale zekerheid - Wob.

 

De diensten van Capra:

Advies en bijstand – advisering over beleid – advisering over bestuurlijke samenwerking – all-in-oplossingen: pensioen en fiscaliteit- detachering jurist – feitenonderzoek – mediation – ondersteuning bezwarencommissie – procesvoering – second opinion – training en opleiding.


 • Normaliseren kun je leren in Groningen

  Capra Advocaten Reageer
  Naar verwachting zal op 1 januari 2020 de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra) in werking treden. Eén van de gevolgen daarvan is dat voor overheidswerknemers het civiele …
 • Normalisering van het ambtenarenrecht

  Capra Advocaten Reageer
  Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Dat klinkt nog ver weg, maar deze datum is dichterbij dan u denkt. Eind volgens jaar is het al zover. Binnen …
 • Eigenrisico dragen voor ZW en WGA: wat betekent dat?

  Capra Advocaten Reageer
  Mr. G.G.E.A. (Jacobien) Frederix-Gianotten  De overheid geeft (ex-)werkgevers de mogelijkheid om te kiezen voor het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet en de  WGA. Bij het maken van …
 • Integriteitsregels in het publieke domein, een update

  Capra Advocaten Reageer
  Van bestuurders in het openbaar bestuur wordt een hoge mate van integriteit verwacht. Belangenverstrengeling of grensoverschrijdend handelen kunnen disciplinaire gevolgen hebben voor de ambtenaren. …
 • Risicoanalyse integriteit kandidaat-wethouders

  Capra Advocaten Reageer
  Op 21 maart 2018 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Na de verkiezingen en de coalitieonderhandelingen volgt nu de zoektocht naar wethouders. In de benoemingsprocedure van de …
 • Stichting Jo Maes / Capra Prijs 2017

  Reageer
  Op 13 maart 2018 is de Jo Maes/ Capra scriptieprijs 2017 uitgereikt. De scriptieprijs 2017, waaraan een bedrag van € 1.000,00 is verbonden, is uitgereikt aan mevrouw I.M. Veerkamp. De scriptie …
 • Uitgesproken: Frans Naerebout

  Capra Advocaten Reageer
  Mr. P.J. (Pieter Joost) Schaap   Frans Naerebout genoot aan het einde van de achttiende eeuw in Zeeland en daarbuiten een zekere faam als redder van in nood verkerende scheepsbemanningen. Een …
 • Rechten en verplichtingen van voormalige wethouders

  Capra Advocaten Reageer
  Mr. S.H.A.M. Dassen Op 21 maart 2018 werden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Als gevolg daarvan zal in veel gemeenten de samenstelling van het college van burgemeester en wethouders …

Abonneer u op onze nieuwsbrief!

Dan ontvangt u 10 keer per jaar de Capra Concreet met daarin artikelen over actuele arbeidsrechtelijke uitspraken, het laatste nieuws rondom Normalisering en andere zaken die interessant zijn voor juristen, personeelsadviseurs en HRM-medewerkers.


Abonneer u hier!

AGENDA

Capra Advocaten: praktische hulp bij vragen rondom normalisering

Afbeelding

De Capra Academie

De Capra Academie biedt cursussen aan voor juristen, personeelsadviseurs en HRM-medewerkers. Onze cursussen sluiten goed aan bij uw dagelijkse praktijk en worden gegeven door ervaren advocaten van Capra. De Capra Academie is een CRKBO-geregistreerde instelling. Daarmee voldoet de Capra Academie aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. U bent hierdoor verzekerd van een uitstekende opleiding en heeft als voordeel dat u geen btw betaalt over de opleidingskosten.


www.capra-academie.nl

Meest gelezen

Contactgegevens

Vestiging ´s-Gravenhage

Laan Copes van Cattenburch 56, 2585 GC ’s-Gravenhage

T 070-364 81 02; F 070-361 78 47

s-gravenhage@capra.nl


Vestiging ´s-Hertogenbosch  

Bastion Vught 1, 5211 CZ ’s-Hertogenbosch     
T 073-613 13 45; F 073-614 82 16

s-hertogenbosch@capra.nl


Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12, 8011 GG Zwolle

T 038-423 54 14; F 038-423 47 84

zwolle@capra.nl


Vestiging Maastricht               
Spoorweglaan 7, 6221 BS Maastricht

T 043-760 06 00; F 043-760 06 09

maastricht@capra.nl


www.capra.nl