of 59318 LinkedIn

Capra Advocaten

Capra werkt in het publieke domein

Capra Advocaten is al sinds 1928 hét kantoor als het gaat om arbeidsverhoudingen in het publieke domein, in het bijzonder voor de sectoren Overheid, Onderwijs & Cultuur en Zorg. Dit vereist naast kennis van alle relevante regels, kennis van en met name gevoel voor maatschappelijke en bestuurlijke belangen; bij uitstek het werkterrein van Capra.

Bij Capra werken verdeeld over onze vestigingen in ’s-Gravenhage, ’s-Hertogenbosch, Zwolle en Maastricht meer dan 30 advocaten.

 

De werkterreinen van Capra:

Ambtenarenrecht - arbeidsrecht - bestuurlijke samenwerking - grensarbeid – integriteit – medezeggenschap - rechtspositie bestuurders – reorganisatie - sociale zekerheid - Wob.

 

De diensten van Capra:

Advies en bijstand – advisering over beleid – advisering over bestuurlijke samenwerking – all-in-oplossingen: pensioen en fiscaliteit- detachering jurist – feitenonderzoek – mediation – ondersteuning bezwarencommissie – procesvoering – second opinion – training en opleiding.


 • Uw gemeenschappelijke regeling Wnra-proof. Mogelijk moet de tekst worden aangepast.

  Uw gemeenschappelijke regeling Wnra-proof

  Capra Advocaten Reageer
  De invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren op 1 januari 2020 heeft niet alleen gevolgen voor uw ambtenaren maar raakt ook de inhoud van uw gemeenschappelijke regeling. Dit kan …
 • Feitenonderzoeken en privacybescherming. Privacybelang van betrokkene staat in beginsel niet in de weg

  Feitenonderzoeken en privacybescherming

  Capra Advocaten Reageer
  Eind vorig jaar schreef ik in Capra Concreet over schadevergoeding na integriteits- en andere feitenonderzoeken. Daarbij ging het om twee aspecten, namelijk enerzijds schadevergoeding die kan worden …
 • De Cao Gemeenten beschouwd. Wnra heeft bepalingen die voorzien in de situatie dat een cao niet tijdig tot stand komt.

  De Cao Gemeenten beschouwd

  Capra Advocaten Reageer
  Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Vanaf dat moment krijgt het overgrote deel van de ambtenaren te maken met het civiele arbeidsrecht. De Wnra …
 • Het belang van urenregistratie. Niet alleen voor de werknemer!

  Het belang van urenregistratie

  Capra Advocaten Reageer
  Urenregistratie is misschien niet het meest fascinerende, maar wel een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Dit werd onlangs benadrukt in een uitspraak van het  Europese Hof van …
 • Model-arbeidsovereenkomsten beschikbaar. Raadzaam om medewerkers die op 1 januari 2020 in dienst zijn ook een arbeidsovereenkomst te laten tekenen

  Model-arbeidsovereenkomsten beschikbaar

  Capra Advocaten Reageer
  Vooruitlopend op de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren stelt Capra Advocaten aan overheidswerkgevers twee model-arbeidsovereenkomsten beschikbaar. Het ene model heeft …
 • Aanpassingwet Wnra ook door Eerste Kamer aangenomen

  Capra Advocaten Reageer
  Na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer de Aanpassingswet Wnra als 'hamerstuk' aangenomen. Daarmee is de behandeling van het wetsvoorstel door het parlement afgerond. Wilt u meer weten over …
 • Het openbaar onderwijs normaliseert verder

  Capra Advocaten Reageer
  Paula Berends-Schellens   Het personeel dat werkzaam is binnen het openbaar onderwijs is in de regel ambtenaar in de zin van de Ambtenarenwet. De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren …
 • Aanpassingswetgeving WNRA: drie praktijkvragen beantwoord

  Capra Advocaten Reageer
  Mr. G.G.E.A. (Jacobien) Frederix-Gianotten Op 6 november 2018 werd het voorstel voor de Aanpassingswet WNRA ingediend (35073). Dat wetsvoorstel werkt de Ambtenarenwet 2017 nader uit. In de Capra …

Abonneer u op onze nieuwsbrief!

Dan ontvangt u 10 keer per jaar de Capra Concreet met daarin artikelen over actuele arbeidsrechtelijke uitspraken, het laatste nieuws rondom Normalisering en andere zaken die interessant zijn voor juristen, personeelsadviseurs en HRM-medewerkers.


Abonneer u hier!

AGENDA

Capra Advocaten: praktische hulp bij vragen rondom normalisering

Afbeelding

De Capra Academie

De Capra Academie biedt cursussen aan voor juristen, personeelsadviseurs en HRM-medewerkers. Onze cursussen sluiten goed aan bij uw dagelijkse praktijk en worden gegeven door ervaren advocaten van Capra. De Capra Academie is een CRKBO-geregistreerde instelling. Daarmee voldoet de Capra Academie aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. U bent hierdoor verzekerd van een uitstekende opleiding en heeft als voordeel dat u geen btw betaalt over de opleidingskosten.


www.capra-academie.nl

Meest gelezen

Contactgegevens

Vestiging ´s-Gravenhage

Laan Copes van Cattenburch 56, 2585 GC ’s-Gravenhage

T 070-364 81 02; F 070-361 78 47

s-gravenhage@capra.nl


Vestiging ´s-Hertogenbosch  

Bastion Vught 1, 5211 CZ ’s-Hertogenbosch     
Postbus 11078, 5200 EB ’s-Hertogenbosch

T 073-613 13 45; F 073-614 82 16

s-hertogenbosch@capra.nl


Vestiging Zwolle
Terborchstraat 12, 8011 GG Zwolle

T 038-423 54 14; F 038-423 47 84

zwolle@capra.nl


Vestiging Maastricht               
Spoorweglaan 7, 6221 BS Maastricht

T 043-760 06 00; F 043-760 06 09

maastricht@capra.nl


www.capra.nl