of 64120 LinkedIn

BNG Bank

BNG Bank is van en voor de publieke sector. Bij ons draait het niet om zoveel mogelijk winst, maar om maximale maatschappelijke impact. Dat is onze drijfveer.

Onze ambitie is dat klanten in de publieke sector ons beschouwen als natuurlijke partner voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.


 • Paragraaf weerstandsvermogen van gemeenten - III. De risico's en de risico's 'van over de grens'

  Paragraaf weerstandsvermogen van gemeenten - III

  BNG Bank Reageer
  Peter Boorsma neemt deze zomer de weerstandsparagraaf (WP) onder de loep. In deel III gaat hij verder in op de presentatie van de risico's en de risico's 'van over de grens'; de 3e en 4e …
 • Paragraaf Weerstandsvermogen van gemeenten - II. De tweede en derde onderzoeksvraag.

  Paragraaf Weerstandsvermogen van gemeenten - II

  BNG Bank 1 reactie
  Peter Boorsma neemt deze zomer de weerstandsparagraaf (WP) onder de loep.  In  deel I  is de eerste onderzoeksvraag beantwoord: wie schrijft de weerstands-paragraaf? Nu in deel …
 • Reddingsboei voor kleinere duurzame projecten. BNG Duurzaamheidsfonds verstrekt leningen aan duurzame projecten

  Reddingsboei voor kleinere duurzame projecten

  BNG Bank Reageer
  Begin 2018 is het BNG Duurzaamheidsfonds gestart met het verstrekken van leningen aan duurzame projecten. Hiermee werd invulling gegeven aan de toenemende vraag van bedrijven, instellingen en …
 • Paragraaf weerstandsvermogen van gemeenten - I. Wie schrijft de weerstandsparagraaf

  Paragraaf weerstandsvermogen van gemeenten - I

  BNG Bank Reageer
  Houden Nederlandse grensgemeenten rekening met risico's die afkomstig zijn van buitenlandse grensgemeenten? Het voorschrift van een risico-/weerstandsparagraaf bestaat ondertussen bijna 25 …
 • Hart van Zuid, Rotterdam. Integrale gebiedsontwikkeling met een innovatief contract

  Hart van Zuid, Rotterdam

  BNG Bank Reageer
  Hart van Zuid is een goed voorbeeld van integrale gebiedsontwikkeling met een innovatief contract waarbij in nauwe samenwerking met gemeente en omwonenden een bruisend stadshart voor Rotterdam Zuid …
 • Doelenanalyse: beleidsindicatoren die ertoe doen. Kracht zit 'm in de bestuurlijk belangrijke onderwerpen

  Doelenanalyse: beleidsindicatoren die ertoe doen

  BNG Bank Reageer
  In B&G van maart 2020 stond een  interessant artikel  over de verplichte beleidsindicatoren, waarin wordt gepleit voor een herbezinning over welke indicatoren wel, en welke niet …

Contactgegevens

BNG Bank

Koninginnegracht 2

2514 AA Den Haag

Postbus 30305

2500 GH Den Haag

070 - 3750 750

www.bngbank.nl

mc@bngbank.nl

Meest gelezen

Whitepapers

Altijd op de hoogte blijven van de laatste artikelen?

ACTIEF STUREN OP MAATSCHAPPELIJKE IMPACT

We sturen actief op het continu vergroten van onze maatschappelijke impact. We gebruiken hiervoor de Sustainable Development Goals (SDG’s). We kiezen voor vier SDG’s waar wij samen met onze klanten het verschil kunnen maken.

 

AfbeeldingDuurzame steden en gemeenschappen (SDG 11)

•  BNG Bank draagt als partner van woningcorporaties bij aan betaalbare en leefbare wijken.
•  BNG Bank draagt als partner van gemeenten bij aan betaalbare publieke en sociale voorzieningen.


AfbeeldingGoede gezondheid en welzijn (SDG 3) 

•  BNG Bank draagt bij aan toegankelijke en betaalbare zorg.
•  BNG Bank is een partner bij het verduurzamen van zorgvastgoed.AfbeeldingKwaliteitsonderwijs (SDG 4) 

• 

BNG Bank draagt bij aan een betaalbare onderwijshuisvesting van goede kwaliteit.

•  BNG Bank is een partner bij het verduurzamen van onderwijsvastgoed.

 

AfbeeldingBetaalbare duurzame energie (SDG 7)

•  BNG Bank draagt bij aan een groter aandeel van hernieuwbare energie in de energiemix.
•  BNG Bank draagt bij aan het beperken van de energievraag en het vergroten van de energie-efficiëntie.

 

                                       LEES MEER