of 64231 LinkedIn

BNG Bank

BNG Bank is van en voor de publieke sector. Bij ons draait het niet om zoveel mogelijk winst, maar om maximale maatschappelijke impact. Dat is onze drijfveer.

Onze ambitie is dat klanten in de publieke sector ons beschouwen als natuurlijke partner voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.


 • Nieuwe investeringen leiden tot CO2-reductie. Méér biogas uit afval dat men verwerkt.

  Nieuwe investeringen leiden tot CO2-reductie

  BNG Bank Reageer
  Het doel van de rijksoverheid is dat Nederland in 2050 volledig circulair is. Een bedrijf als Omrin is dagelijks bezig met de ontwikkeling naar een circulaire economie. Onlangs investeerde Omrin in …
 • Paragraaf weerstandsvermogen van provincies - I. Verbetering op enkele punten mogelijk en nodig

  Paragraaf weerstandsvermogen van provincies - I

  BNG Bank Reageer
  Bijna 25 jaar geleden werd door Binnenlandse Zaken de risicoparagraaf voorgeschreven, voor gemeenten en provincies. Uiteraard werd het voorschrift opgevolgd, maar de toepassing werd een verplicht …
 • Zorgen over de houdbaarheid van de zorg. Ontwikkeling financiële positie

  Zorgen over de houdbaarheid van de zorg

  BNG Bank Reageer
  Reeds voor het uitbreken van de coronacrisis staan zorgaanbieders voor grote uitdagingen. De sector kampt met oplopende personeelstekorten. Onder het vooruitzicht dat de zorgvraag sterker groeit dan …
 • De comeback van de volkshuisvesting (en van de regie door het Rijk)

  De comeback van de volkshuisvesting

  BNG Bank Reageer
  En van de regie door het Rijk. Het moet wel heel gek lopen als in het volgende kabinet geen minister van Wonen, Ruimte, Volkshuisvesting of Ruimtelijke Ordening zit. Ook min of meer zeker: de …
 • RES: landelijke coördinatie essentieel. Analyse van de 30 Regionale Energie Strategieën

  RES: landelijke coördinatie essentieel

  BNG Bank Reageer
  De Nederlandse energietransitie is nog maar net op stapel gezet en daarmee steken onvermijdelijk een paar kinderziektes de kop op. Gelukkig blijkt uit een onderzoek van vier studenten van …
 • Regionale energie strategieën; nog veel te doen. Veel aandacht voor zon en wind.

  Regionale energie strategieën; nog veel te doen

  BNG Bank 1 reactie
  Veel aandacht voor zon en wind. In het klimaatakkoord is afgesproken de energietransitie te decentraliseren naar 30 energieregio's. Deze regio's hebben vorig jaar hun concept regionale …
 • Schone auto: grote impact op gemeentelijke aanbestedingen. Europese richtlijn Clean Vehicles Directive (CVD)

  Schone auto: grote impact op gemeentelijke aanbestedingen

  BNG Bank Reageer
  Gemeenten zijn binnenkort verplicht om bij de aanschaf van voertuigen rekening te houden met het energieverbruik en de uitstoot. Dat is een Europese richtlijn, die ingaat op 2 augustus 2021. Het …
 • Slechte financiële positie gemeenten. De financiële positie van gemeenten was al nooit goed, maar is door de coronacrisis nog meer verslechterd

  Slechte financiële positie gemeenten

  BNG Bank 2 reacties
  'De financiële positie van gemeenten was al nooit goed, maar is door de coronacrisis nog meer verslechterd'. Dit statement van minister Ollongren van het ministerie van Binnenlandse Zaken en …
 • BNG Bank: samen met de klant op koers voor de toekomst. Ons Kompas Naar Impact

  BNG Bank: samen met de klant op koers voor de toekomst

  BNG Bank Reageer
  BNG Bank is de enige Nederlandse bank die zich exclusief richt op de publieke sector. Het maken van maatschappelijke impact staat daarbij voorop. In 2020 heeft de bank de strategie verder …

Contactgegevens

BNG Bank

Koninginnegracht 2

2514 AA Den Haag

Postbus 30305

2500 GH Den Haag

070 - 3750 750

www.bngbank.nl

mc@bngbank.nl

Meest gelezen

Whitepapers

Altijd op de hoogte blijven van de laatste artikelen?

ACTIEF STUREN OP MAATSCHAPPELIJKE IMPACT

We sturen actief op het continu vergroten van onze maatschappelijke impact. We gebruiken hiervoor de Sustainable Development Goals (SDG’s). We kiezen voor vier SDG’s waar wij samen met onze klanten het verschil kunnen maken.

 

AfbeeldingDuurzame steden en gemeenschappen (SDG 11)

•  BNG Bank draagt als partner van woningcorporaties bij aan betaalbare en leefbare wijken.
•  BNG Bank draagt als partner van gemeenten bij aan betaalbare publieke en sociale voorzieningen.


AfbeeldingGoede gezondheid en welzijn (SDG 3) 

•  BNG Bank draagt bij aan toegankelijke en betaalbare zorg.
•  BNG Bank is een partner bij het verduurzamen van zorgvastgoed.AfbeeldingKwaliteitsonderwijs (SDG 4) 

• 

BNG Bank draagt bij aan een betaalbare onderwijshuisvesting van goede kwaliteit.

•  BNG Bank is een partner bij het verduurzamen van onderwijsvastgoed.

 

AfbeeldingBetaalbare duurzame energie (SDG 7)

•  BNG Bank draagt bij aan een groter aandeel van hernieuwbare energie in de energiemix.
•  BNG Bank draagt bij aan het beperken van de energievraag en het vergroten van de energie-efficiëntie.

 

                                       LEES MEER