of 61441 LinkedIn

BDO Accountants & Adviseurs

Veranderende verwachtingen in de maatschappij, bezuinigingen, wijzigingen in wet- en regelgeving, marktwerking: het zijn turbulente tijden in de publieke sector. Voor (lokale) overheden staat de vraag centraal hoe ze de omslag naar bedrijfsmatiger werken kunnen maken zonder maatschappelijke relevantie te verliezen. De accountants en adviseurs van BDO begrijpen dat een efficiënte bedrijfsvoering enerzijds en een maatschappelijk takenpakket anderzijds een spanningsveld oplevert. Wij hebben oog voor die complexiteit en voelen ons erbij betrokken. Sterker nog, het geeft ons die extra drive om u met scherp advies en praktische oplossingen te ondersteunen. Dit doen we inmiddels voor tientallen gemeentes, SW-bedrijven en waterschappen vanuit 28 vestigingen in het land.


 • Grip op het sociaal domein. Er is winst te halen in de eigen organisatie

  Grip op het sociaal domein

  BDO Accountants & Adviseurs Reageer
  De gemeentelijke begrotingen zijn binnen twee jaar op ongekende wijze uit het lood geslagen en het sociaal domein is daarbij het grote hoofdpijndossier. Er is winst te halen in de eigen organisatie, …
 • Wet inburgering: regierol voor gemeenten. Aan de slag met Leeratelier inburgering

  Leeratelier inburgering

  BDO Accountants & Adviseurs Reageer
  Vanaf 1 juli 2021 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de nieuwe Wet inburgering met als belangrijkste pijlers taal, inburgeren en werken. Hiermee wil de overheid bevorderen dat nieuwkomers meedoen …
 • Budgetten nieuwe Wet inburgering voor gemeenten bekend.

  Budgetten nieuwe Wet inburgering voor gemeenten bekend

  BDO Accountants & Adviseurs Reageer
  Hoewel de coronacrisis terecht de nodige aandacht, tijd en energie van gemeenten vraagt, gaan nieuwe wetgevingstrajecten ondertussen gewoon weer door. Zo ook de nieuwe Wet inburgering die op 1 juli …
 • Wet inburgering: van uitstel komt géén afstel. Tips om extra tijd optimaal te benutten

  Wet inburgering: van uitstel komt géén afstel

  BDO Accountants & Adviseurs Reageer
  Minister Koolmees heeft op maandag 23 maart aangekondigd dat de nieuwe Wet inburgering niet per 1 januari 2021 maar per 1 juli 2021 wordt ingevoerd. Reden van dit uitstel: er wordt nog gewerkt aan …
 • Wet inburgering; 3 tips voor gemeenten

  Wet inburgering; 3 tips voor gemeenten

  BDO Accountants & Adviseurs 1 reactie
  Gemeenten hebben in het nieuwe stelsel van de Wet Inburgering veel vrijheid om keuzes te maken om uiteindelijk invulling aan de wetgeving te geven. In dit artikel 3 tips om deze keuzevrijheid …
 • Nieuwe perspectieven voor gemeenten en leerwerkbedrijven

  Nieuwe perspectieven voor gemeenten en leerwerkbedrijven

  BDO Accountants & Adviseurs 1 reactie
  Er is veel veranderd voor gemeenten en sociale werkvoorzieningsbedrijven. In diverse gemeenten en regio’s is nagedacht over de uitvoering van de Participatiewet en hoe de begeleiding en …

Contactgegevens

BDO Accountants & Adviseurs

Boogschutterstraat 35

7324 AE Apeldoorn

088- 236 48 03

publiekesector@bdo.nl

www.bdo.nl/lokale-overheid

Afbeelding   Afbeelding 

Meest gelezen

Bloggers

Whitepapers

Evenementen

 

Vakinhoudelijke seminars, workshops en netwerkbijeenkomsten
Regelmatig organiseren wij interessante bijeenkomsten, symposia en evenementen die relatie hebben met ons brede werkgebied. Voor meer informatie of eventueel aanmelden, klik hier.