of 60264 LinkedIn

BDO Accountants & Adviseurs

Veranderende verwachtingen in de maatschappij, bezuinigingen, wijzigingen in wet- en regelgeving, marktwerking: het zijn turbulente tijden in de publieke sector. Voor (lokale) overheden staat de vraag centraal hoe ze de omslag naar bedrijfsmatiger werken kunnen maken zonder maatschappelijke relevantie te verliezen. De accountants en adviseurs van BDO begrijpen dat een efficiënte bedrijfsvoering enerzijds en een maatschappelijk takenpakket anderzijds een spanningsveld oplevert. Wij hebben oog voor die complexiteit en voelen ons erbij betrokken. Sterker nog, het geeft ons die extra drive om u met scherp advies en praktische oplossingen te ondersteunen. Dit doen we inmiddels voor tientallen gemeentes, SW-bedrijven en waterschappen vanuit 28 vestigingen in het land.


 • Een voorsprong door verandervermogen. Hoe krijgt u dit voor elkaar en wat heeft u daarvoor nodig?

  Een voorsprong door verandervermogen

  BDO Accountants & Adviseurs Reageer
  Organisaties in de publieke sector hebben te maken met elkaar in rap tempo opvolgende veranderingen, zoals maatschappelijke ontwikkelingen, de opkomst van nieuwe technologieën en snel …
 • Gemeenten handelen fiscaal gezien steeds vaker als ondernemer. Advies voor gemeenten: neem activiteiten onder de loep

  Gemeenten handelen fiscaal gezien steeds vaker als ondernemer

  BDO Accountants & Adviseurs Reageer
  Na een langlopende procedure heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan over de btw-gevolgen bij de exploitatie van begraafplaatsen door gemeenten. Eerder leek dat een gemeente bij de exploitatie van een …
 • De 6 stappen van soft controls in risicomanagement. Externe en interne risico’s beheersen

  De 6 stappen van soft controls in risicomanagement

  BDO Accountants & Adviseurs Reageer
  In risicomanagement ligt de focus veelal op hard controls: de tastbare, harde elementen in een organisatie zoals structureren, systemen, procedures en protocollen. Een goed begin, maar organisaties …
 • Twee jaar AVG: Hebben wij iets te vieren? Is de rust weer teruggekeerd in ‘privacyland’

  Twee jaar AVG: Hebben wij iets te vieren?

  BDO Accountants & Adviseurs 1 reactie
  Op 25 mei 2020 was het exact twee jaar geleden dat de AVG van toepassing is verklaard, en dat is niet zonder enige ‘privacy paniek’ gegaan. Denk maar aan de vele …
 • Aanbevelingen voor een succesvolle gemeente-organisatie. Wanneer kunnen gemeenten anno nu spreken van een succesvolle organisatie?

  Aanbevelingen voor een succesvolle gemeente-organisatie

  BDO Accountants & Adviseurs Reageer
  De overheid beweegt zich in een sterk veranderende en complexe omgeving. In een (lokale) samenleving bovendien, die hoge eisen stelt aan de dienstverlening, het verandervermogen en de rol van de …
 • Grip op gemeentefinanciën tijdens coronacrisis in 4 stappen

  Grip op gemeentefinanciën tijdens coronacrisis in 4 stappen

  BDO Accountants & Adviseurs 4 reacties
  De coronacrisis heeft impact op de gehele maatschappij, zo ook op gemeenten. De eerste prioriteit van de overheid is om het coronavirus te controleren, kwetsbare mensen te beschermen en goede zorg …
 • Meer gemeenten in het rood, tekorten lopen op. Coronacrisis drukt gemeenten verder in de problemen

  Meer gemeenten in het rood, tekorten lopen op

  BDO Accountants & Adviseurs Reageer
  Sociaal domein nog steeds zorgenkindje, coronacrisis drukt gemeenten verder in de problemen. Herbezinning financiering, taken en omvang gemeenten noodzakelijk. Meer dan 200 Nederlandse gemeenten …

Contactgegevens

BDO Accountants & Adviseurs

Boogschutterstraat 35

7324 AE Apeldoorn

088- 236 48 03

publiekesector@bdo.nl

www.bdo.nl/lokale-overheid

Afbeelding   Afbeelding 

Meest gelezen

Verwachte wijzigingen belastingplan 2021

Met enerzijds de aanstaande verkiezingen in het vooruitzicht, en anderzijds de effecten van de coronacrisis op de burger, het bedrijfsleven en de staatskas, zal op Prinsjesdag blijken met welke fiscale wijzigingen Nederland rekening moet houden. In aanloop naar 15 september delen wij onze eerste inzichten en de te verwachten fiscale wijzigingen.

 

Lees meer

Bloggers

Evenementen

 

Vakinhoudelijke seminars, workshops en netwerkbijeenkomsten
Regelmatig organiseren wij interessante bijeenkomsten, symposia en evenementen die relatie hebben met ons brede werkgebied. Voor meer informatie of eventueel aanmelden, klik hier.

Whitepapers