of 59250 LinkedIn

BB debat: Eenheid in 3D

DIGITAAL ONTSCHOTTEN IN DE GEMEENTE

Mis het debat "Eenheid in 3D" niet, schrijf u vandaag nog in!

 

Afbeelding 

Download hier de presentaties:


Theo Peters - Eenheid in bedrijfsprocessen binnen het sociaal domein
Hans Versteeg - Standaardisatie en gemeentelijke autonomie
Ron Bartels - De rol van de burger in de ICT-keten
Mark Smit - Van keukentafel naar gemeentelijk informatiesysteem
Marcel Bullinga - Op weg naar de Ubergemeente


Gemeenten hebben zich met de decentralisaties vooral gericht op het op peil houden van de dienstverlening aan de burger en het regelen van de zorginkoop. De digitale bedrijfsprocessen zijn daardoor achter komen te lopen. Nieuwe informatiestromen komen het gemeentehuis binnen, maar de computersystemen zijn niet op elkaar aangesloten of op elkaar afgestemd. Van eenheid in deze informatiestromen is nog nauwelijks sprake. Chaos dreigt.

Gemeenten zullen er de komende maanden er keihard aan moeten trekken om de digitale component van de decentralisaties te stroomlijnen. Ze zullen hun aandacht tegelijkertijd op drie niveaus moeten richten.

1. Gemeentelijk niveau

  • Hoe kan eenheid in 3D worden bereikt binnen de gemeentelijke bedrijfsprocessen? Welke processen moeten worden aangepast om de informatiestromen in het sociaal domein daarin een plek te geven?
  • Hoe richt je als gemeente je informatievoorziening zo in dat de afdelingen en sectoren samen werken zodat de dienstverlening op een hoger plan wordt getild?
     

2. Uitvoeringsniveau

  • Hoe brengen de sociale wijkteams hun inspanningen in kaart? Hoe wordt de aanpak één gezin, één plan, één regisseur vertaald in een eenduidige registratie?
  • Hoe gaan gemeenten om met de privacyaspecten die dit met zich meebrengt?
     

3. Burgerniveau

  • Wat is de rol van de burger zelf in deze processen. Hoe kan de zelfstandige rol van de burger worden vertaald in de digitale processen die de gemeente hanteert?

 

Deze vragen staan centraal op het debat “Eenheid in 3D” op woensdag 22 april 2015. Binnenlands Bestuur organiseert het debat in samenwerking met Centric en Jaarbeurs Overheid 360°. U kunt deze dag gelijk de Jaarbeurs Overheid 360° gratis bezoeken.


Afbeelding     Afbeelding 

Verstuur dit artikel naar Google+

Programma

12.30   Ontvangst
13.00   Welkomstwoord door Eric de Kluis
13.15   Eenheid in bedrijfsprocessen binnen het sociaal domein - Theo Peters, KING
13.45   Standaardisatie versus gemeentelijke autonomie - Hans Versteeg, VNG
14.15   De rol van de burger in de ICT-keten – Dieneke Schouten, Centric
14.30   Debat Eenheid in 3D
15.00   Pauze
15.30   Van keukentafel naar gemeentelijk informatiesysteem - Mark Smit, Living Lab Zaanstad
15.50   Op weg naar de Ubergemeente - Marcel Bullinga, futurist, trendwatcher
16.30   Netwerkborrel

Sprekers

 

AfbeeldingTheo Peters

Productportfoliomanager GEMMA at KING, Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten; over eenheid in bedrijfsprocessen in het sociaal domein.
AfbeeldingHans Versteeg

Projectleider informatievoorziening decentralisaties at VNG; over standaardisatie versus gemeentelijke autonomie

AfbeeldingDieneke Schouten

Business unit manager Werk, Inkomen en Zorg at Centric; over de rol van de burger in de ICT-keten in het sociaal domein 


AfbeeldingMark Smit is afdelingshoofd informatie- & procesmanagement Sociaal domein bij de gemeente Zaanstad.
 


AfbeeldingMarcel Bullinga

Futurist / Trendwatcher; een blik in de toekomst over de  Uber-gemeente


Interessante artikelen

Aanmelden Debat Eenheid in 3D

Wanneer: woensdag 22 april 2015

Waar: Jaarbeurs Utrecht

Tijd: vanaf 12.30
Prijs: € 135,- (excl btw)

 

Wie: Binnenlands Bestuur

Info: José Salhi (020) 573 36 62
         jsalhi@binnenlandsbestuur.nl

 

 Afbeelding

Afbeelding

 

Afbeelding

 

Afbeelding

 

Afbeelding