/ Blog

De duurzame worsteling

De duurzame worsteling. Hoe bereiken we de man in de straat?

08 november 2021

Wees moedig in je ongemak.

De weg naar een duurzamere wereld ligt bezaaid met voetangels en klemmen. Een bochtig parcours waar het niet zelden twee stappen vooruit en weer eentje terug gaat. In mijn functie als duurzaamheidslead is optimisme (met een scheutje opportunisme) onontbeerlijk. Maar ik heb momenten dat het knaagt. De vooruitgang gering, het tempo te laag. Dan is fijn als je even wat groene energie kan bijtanken. Springtij op Terschelling is elk jaar weer zo’n oplaadmoment. Drie dagen lang met 750 genodigden van divers pluimage filosoferen over een betere wereld. Wat moeten we doen, zitten we op de goede weg?

Geluk & welbevinden

De weken na het duurzaamheidsforum besteedde ik aan mentaal huiswerk. Is ons geloof in economische groei als bron van welvaart houdbaar? Moeten we geluk en welbevinden niet herdefiniëren, zoals Sander Heijne (schrijver van het boek Fantoomgroei) de eilandvergadering vroeg. Een vraag om introspectie. Arcadis zet vol in op duurzaamheid, ook voor onze klanten, maar we blijven een beursgenoteerd bedrijf. De beurs waar de wetten van de oude economie nog springlevend zijn. Een moeizame spagaat.


Diversiteit & inclusie

Er zijn bruggen te slaan. Niet alleen naar de aandeelhouders. Özcan Akyol hekelde het gebrek aan diversiteit van het Springtij-publiek en hij heeft een punt. Als ik naar mijn netwerk kijk, ben ik me opeens pijnlijk bewust dat de duurzame transitie vaak een elitaire aangelegenheid is. Blanke hoogopgeleide veelverdieners maken de dienst uit. Dat moet inclusiever. Mental note: hoe bereiken we de man in de straat?


Haastige spoed

We staan op een kantelpunt, zo wil het cliché. De tijd dringt, maar haast werkt averechts. Kijk naar het streven om huizen en wijken fossielvrij te maken. Die ambitie lijkt te zijn vernauwd tot acute loskoppeling van het aardgasnet. De route uitgestippeld met zevenmijlslaarzen, burgers - die het concept moet omarmen en dragen - overgeslagen. Goede bedoelingen gesmoord in onbuigzame dogma’s. Zo moet het dus niet. Zelfs nu de tijd dringt, moeten we alle stappen die een transitieproces vereist doorlopen. Snelheid geboden, zorgvuldigheid ook. De volgorde der dingen: verleiden, overtuigen, pilots optuigen, evalueren, waar nodig bijsturen, opschalen naar een product waar we de markt mee op kunnen. Pas dan kan het nieuwe normaal in wet een regelgeving worden verankerd.


Concurrentievoordeel

Veel klanten zijn geen koplopers. Die willen vooral aan de geldende wet en regelgeving voldoen. Denken nog vaak dat duurzaamheid geld kost. Als dat al ooit waar was, dan geldt dat nu niet meer. Reik die opdrachtgevers de langtermijnvisie aan. Als je harder wilt lopen dan de rest, betaalt dat zich vroeger of later uit in concurrentievoordeel. Ga dat gesprek aan. Kijk niet weg. Vertel de succesverhalen van collega’s en concurrenten.


Samenwerking & partnerschap

Het uitdragen van onze duurzame missie is niet altijd te vangen in uurtje-factuurtje. Het gaat ook om investeren in samenwerking en partnerschappen, omdat je samen sneller verder komt. Bij die transitiestappen is transparantie vereist en zijn dubbele agenda’s verboden. Wees gul met het delen van kennis die de geesten rijp maakt voor klimaatbestendig bouwen en inrichten, slimme mobiliteit, hoogwaardig openbaarvervoer en de energietransitie. De voordelen zijn zonneklaar: meer ruimte, beter luchtkwaliteit, leefbaardere steden en gezondheidswinst. Improving quality of life.


Ongemak & moed

We weten dat een overschot aan broeikasgassen het klimaat uit balans brengt en ecosystemen ontwricht. Ecosystemen waar we direct of indirect deel van uit maken. Hoe alles in elkaar grijpt, is een eeuwigdurende leerschool die begint met: onderzoeken, onderzoeken, onderzoeken! Dat we nog niet op alle vragen een antwoord hebben en niet voor alle problemen een pasklare oplossing, mag ons niet lam slaan. Zanger Typhoon hield tijdens springtij een warm pleidooi voor het omarmen van de onwetendheid. “Wees moedig in je ongemak”, was zijn hart onder de riem. Een prachtig leitmotiv om teleurstelling en tegenslag op weg naar een betere wereld te tackelen. Just do it, it’s time!

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.