of 59318 LinkedIn

Data verzamelen voor IJslandse preventie in Nederland

Zes Nederlandse gemeenten verzamelen data over alcohol-, tabak- en drugsgebruik onder jongeren, in het kader van een pilot voor het implementeren van het IJslandse preventiemodel. Zij zijn daar bijna klaar mee. De pilot begon deze zomer, duurt drie jaar en moet duidelijk maken hoe het model dat zo goed in IJsland werkte naar Nederland gehaald kan worden.

Zes Nederlandse gemeenten verzamelen data over alcohol-, tabak- en drugsgebruik onder jongeren, in het kader van een pilot voor het implementeren van het IJslandse preventiemodel. Zij zijn daar bijna klaar mee. De pilot begon deze zomer, duurt drie jaar en moet duidelijk maken hoe het model dat zo goed in IJsland werkte naar Nederland gehaald kan worden.

Ondersteuning

‘In IJsland werkt de preventie heel goed, op verschillende onderdelen maar met name bij alcohol en roken’, laat een woordvoerder van het Trimbos-instituut weten. Trimbos en het Nederlands Jeugdinstituut ondersteunen de zes gemeenten, in samenwerking met het Icelandic Centre for Social Research and Analysis. De deelnemende gemeenten zijn Amersfoort, Hardenberg, Súdwest-Fryslân, Texel, Urk en samenwerkingsverband Kempengemeenten.

 

Lokale kennis

Een belangrijk kenmerk van het IJslandse model is de jaarlijkse afname van vragenlijsten op middelbare scholen over het gebruik van verdovende middelen onder jongeren. Daar zijn de gemeenten nu bijna klaar mee. ‘Vervolgens maken ze daar in korte tijd, binnen twee maanden, rapporten over’, zegt een woordvoerder. ‘Die worden voorgelegd aan lokale stakeholders zoals sportclubs en scholen. Men weet dan: dit speelt echt op deze school. Zo kan een door de gemeenschap gedragen preventieaanpak ontwikkeld worden.’

 

Planning

Momenteel zijn de gemeenten bezig met de nulmeting. Begin 2019 worden de resultaten besproken, in 2019 en 2020 gaan de stakeholders aan de slag met maatregelen en interventies en vanaf eind 2020 begint de evaluatie.

 

Preventieakkoord

Het Nationaal Preventieakkoord, dat vorige week openbaar werd, noemt de implementatie van de IJslandse aanpak ook: ‘Het IJslandse preventiemodel middelengebruik waarbij het o.a. draait om het bieden van alternatieven zodat jongeren gezonde keuzes kunnen maken en het regelmatig monitoren van preventieve en risico vergrotende factoren, heeft daar voor goede resultaten gezorgd en verdient aandacht. We kijken wat de werkzame elementen voor de Nederlandse situatie zijn en hoe deze kunnen worden geïmplementeerd.’

Verstuur dit artikel naar Google+