of 59295 LinkedIn

Bussemaker afhankelijk van gemeenten voor cultuurambities

Marian ter Haar en Hans Heimans Reageer

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker wil met de cultuursector bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken. Hiervoor stelt ze 1,7 miljoen beschikbaar. Die ambitie maakt ze alleen waar als gemeenten de handschoen oppakken.

Gemeenten kunnen het gesprek op gang brengen tussen krachtige verenigingen en creatieve burgers. Nu de voorbereidingen voor veranderingen in het sociale domein gaande zijn is de tijd rijp. Het gemeentelijk beleid, de transities en concrete samenwerking kunnen inspiratie vinden in de geste van Bussemaker. 
 

Bussemaker weet als geen ander dat Cultuur en Sport het verhaal vertelt dat mensen helpt hun leven betekenis te geven. Beide helpen bij het opdoen en verwerken van ervaringen en om te gaan met onzekerheden over zichzelf en het leven. Sport en cultuur dragen bij aan ontwikkeling van identiteit en interactie met de omgeving. De overeenkomsten tussen de amateur kunstbeoefening en recreatieve sportbeoefening zijn groot: talent, inzet en toewijding. Een actieve beoefening gebeurt vaak samen en heeft een sociale waarde.

Gemeenten profileren zich graag als culturele of sportieve gemeenschap. Omdat gym en muziekles, toneel en handenarbeid niet structureel onderdeel uit maken van het onderwijsaanbod en de vrije tijdsbesteding is de uitnodiging van de minister belangrijk. Het is prachtig wanneer het mogelijk wordt alle kinderen vroeg in hun ontwikkeling kennis te laten maken met Sport en Cultuur. 
 

De motieven voor de samenwerking zijn talrijk en van inhoudelijke-, praktische- en financiële aard. Sport en cultuur verbinden de actieve en passieve beoefenaars tot een gemeenschap. Zij zijn veerkrachtiger, redden zich beter en zijn van betekenis in het sociale domein. Daarmaast zijn gezond eten, bewegen, denken, dansen en muziek de manieren om mensen en hun hersenen te stimuleren tot vitaliteit, benadrukte professor Erik Scherder op het WK hockey.

Sport en cultuur verbeteren ook de leefomgeving en vormen een basis voor een bruisende gemeente. In kleinere gemeenten versterken initiatieven elkaar door slimme combinaties met accommodaties, vrijwilligers en nieuwe inspirerende cross-overs. In Azewijn maakt de schutterij gebruik van de voetbalkantine en in Den Haag is het buurthuis van de toekomst een plek voor creatieve en sportieve activiteiten en als je om een praatje verlegen bent. Athena, een hockeyclub in Amsterdam zet haar deur open voor ouderen uit de Watergraafsmeer die daar koffie drinken na een wandeling. Een Marokkaanse vader uit de Indische buurt leert kinderen schaken en stimuleert hen tot hockey en geeft kookles aan de ouders die thuis te weinig geld hebben voor sport of muziek. Vierlingsbeek heeft met Symphonica in Sporto de Brabantse dorpenderby gewonnen. Sport- en Cultuurverenigingen organiseren het hele jaar door activiteiten om het hele dorp fysiek en mentaal te laten bewegen.

Het gesprek tussen gemeente en initiatiefnemers over de wederzijdse verwachtingen en mogelijkheden bij het dragen van verantwoordelijkheid voor de samenwerking is daarbij cruciaal. Dat vrijwilligers ’s avonds en in het weekend actief zijn, betekent dat de gesprekken op tijdstippen georganiseerd moeten worden die haalbaar zijn. De gemeente kunnen de gesprekken op gang brengen en ondersteunen. Daarmee versterken de formele en informele netwerken elkaars bijdrage aan het sociale domein.
 

De verbinding moet dit niet tot gevolg hebben dat cultuur en sport de geprofessionaliseerde en bureaucratische beleidswereld ingezogen worden. Zodat “interventies”, “maatwerk”, “doorbraakstrategieën” en “kritische prestatie indicatoren”, de belangeloze verbinding en passie die mensen delen in hun gemeenschappen gaan verdringen. Het netwerk en de spirit van sport en cultuur kan er voor zorgen dat meer mensen het plezier in de beoefening en de verbinding met anderen beleven.
 

1.7 Miljoen om lokaal cultuur te verbinden in het sociale domein. Laten we de kracht van sport en cultuur verzilveren: in gesprek, aan de slag!
 

Dr. Marian ter Haar,  staffunctionaris kwaliteit bij het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB).

Hans Heimans, senior projectleider bij het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) in Utrecht.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.