of 61043 LinkedIn

Crowdfunding voor de natuur

Hanneke Bonfrer, Martijn Arnoldus, Arjan Klopstra Reageer

De relatie tussen burger en overheid is aan het veranderen. De overheid werkt niet meer alleen voor de burgers, maar ook steeds vaker samen met burgers. Op allerlei terreinen wordt die omslag zichtbaar. Natuur is er daar een van de interessantste van; in plaats van natuur te beschermen tegen de burger, werken overheden, natuurorganisaties en burgers steeds meer samen om natuur te versterken. Eén van de manieren waarop die veranderende dynamiek vorm krijgt, is crowdfunding.

Maatschappelijke initiatieven vinden steeds beter de weg naar crowdfunding en brachten in 2015 6 miljoen euro bij elkaar. Gemiddeld werd per crowdfundingcampagne 5.000 euro bijeengebracht. Dat zijn geen astronomische bedragen, dus overheden die in crowdfunding een uitgelezen kans zien om te bezuinigen op subsidies moeten zich nog eens achter de oren krabben. De opbrengst van dergelijke initiatieven zit in de maatschappelijke waardecreatie: ontmoeting, sociale cohesie, betrokkenheid, leefbaarheid.

 

Deze campagnes zijn uitingen van een maatschappelijke trend waarbij overheid en burger samen optrekken, en burgers steeds vaker de initiatiefnemer zijn. Onderzoeker Irini Salverda van Alterra noemde dat, tijdens een in maart door crowdfundingplatform Voor je Buurt en Crowdfunding VoorNatuur georganiseerd symposium, de verschuiving van burgerparticipatie naar burgerinitiatief.

 

Burgers zijn daarin vaak al verder dan overheden, van wie er veel deze nieuwe ontwikkeling met enige scepsis bekijken. Lokale overheden maken zich zorgen over de duurzaamheid van de initiatieven en vrezen verlies van controle en regie. De uitdaging voor overheden is om het initiatief bij en vooral van de inwoners te laten zijn. Zo kunnen ze optimaal gebruik maken van de eigen kracht van burgers. Dat vinden ze vaak spannend, want overheden houden graag controle en regie. Maar als burgers de ruimte krijgen, komt de eigen creativiteit en veerkracht naar boven.

 

Daarnaast speelt bij overheden de angst dat crowdfunding zorgt voor een stortvloed aan goedbedoelde maar weinig duurzame initiatieven. Wat gebeurt er over 5 of 10 jaar? Blijft de gemeenschap dan niet zitten met verloederde moestuintjes waar geen buurtbewoner meer naar omkijkt?

 

Veel initiatieven zijn in de praktijk echter verrassend duurzaam. De combinatie van eigenbelang en maatschappelijk belang, plus de intrinsieke motivatie van initiatiefnemers zorgt ervoor dat projecten doorgaans betrouwbaar en bestendig blijken. Hier speelt ook nog ander aspect een rol, vooral als initiatieven via crowdfunding zijn gerealiseerd. Uit onderzoek van Voor je Buurt blijkt dat 82% van de supporters zich door hun bijdrage aan de campagne meer betrokken voelt. En 60% geeft aan ook na afloop van de campagne te willen blijven helpen.

 

Overheden die willen dat burgers eigen verantwoordelijkheid nemen en betrokkenheid tonen, vinden in crowdfunding een manier om hun inwoners daartoe te stimuleren. Het daagt uit tot nieuwe manieren van samenwerken, want crowdfunding helpt burgers niet alleen aan geld, maar vooral aan actieve en mondige communities.

 

Hanneke Bonfrer, projectleider Douw&Koren

Martijn Arnoldus, directeur Voor je Buurt

Arjan Klopstra, platformmanager Crowdfunding VoorNatuur

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.