of 62284 LinkedIn

Tilburgs stoplichtconvenant tegen criminele huurders is niet afdoende

Hans van der Ploeg 2 reacties

Het onlangs ondertekende Tilburgse stoplichtconvenant tegen criminele huurders gaat niet ver genoeg. Er moet een landelijk geldend convenant komen, zodat niet elke gemeente het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zou dit moeten coördineren.

Op woensdag 5 februari 2014 ondertekenden de gemeente Tilburg, de politie Hart van Brabant en de twee grootste makelaarsverenigingen VBO Makelaar en NVM het zogenoemde stoplichtconvenant. Hiermee start de gezamenlijke aanpak tegen georganiseerde criminaliteit en hennephandel in de huurmarkt. Aangesloten makelaars krijgen door de samenwerking optimale mogelijkheden om aspirant huurders te screenen.

 

De schade van woonfraude is enorm. Het stoplichtconvenant dat nu in Tilburg is gesloten, geeft makelaars een prima aanvulling op hun eigen screening en kan de woonfraude in Tilburg hopelijk volledig uitbannen. Ook Amsterdam kent zijn eigen convenant en naar verwachting worden er de komende tijd meer convenanten opgesteld.

 

Lokaal geen oplossing

Lokale convenanten lossen echter het landelijke probleem niet op. Ondanks dat alle gemeenten het probleem van criminele huurders onderkennen, zoeken zij ieder individueel naar een oplossing. Hierdoor wordt elke keer opnieuw het wiel uitgevonden. Inzichten worden niet of onvoldoende gedeeld. Als elke gemeente zijn eigen beleid voert, dan houdt de criminele huurder vrij spel. Zij kunnen zich anoniem manoeuvreren tussen de diverse convenanten en ongestraft huurwoningen blijven uitwonen.

 

Een wietteler weet straks dat hij niet hoeft te proberen een woning in Tilburg te huren om er een hennepkwekerij in te starten. Dus probeert hij het in Breda, Den Bosch of Eindhoven. Zo kunnen ze blijven parasiteren van de ene gemeente naar de andere, het gevreesde waterbedeffect. Regionale convenanten kunnen mooie resultaten opleveren in het terugdringen van criminaliteit in de huurmarkt, maar om de (ver)huursector echt op te schonen moet er één landelijk convenant komen. Dan vallen er geen gaten. Hierin dient VNG het voortouw te nemen.

 

Betrouwbaarheid huurder toetsen

VBO-makelaars controleren de betrouwbaarheid en kredietwaardigheid van aspirant huurders met een interne toets. Bij een rood of oranje licht kan de makelaar een screening bij de politie aanvragen. De politie raadpleegt de politieregisters en binnen vijf werkdagen krijgt de makelaarsvereniging een rood (negatief advies), oranje (twijfel, nader onderzoek) of groen licht (geen bezwaar).

 

De dubbele screening door de makelaar en politie moet voorkomen dat particuliere huurwoningen en bedrijfspanden voor criminele doeleinden, zoals hennepteelt, productie van synthetische drugs, mensenhandel of opslag van wapens worden gebruikt. Alleen bij groen licht wordt het pand daadwerkelijk verhuurd. In het huurcontract komt een clausule dat de verhuurder het pand regelmatig mag controleren. De gemeente controleert of de huurder zich heeft ingeschreven. Als er niemand staat ingeschreven of wordt aangetroffen, krijgen de politie en makelaarsvereniging een signaal terug.

 

Ik pleit ook voor een landelijk huurregister dat een landelijk convenant kan ondersteunen. Om de huurmarkt net zo transparant te maken als de koopmarkt, moeten alle huurovereenkomsten worden geregistreerd. Op de koopmarkt geeft het Kadaster inzicht in woningtransacties. Waarom geen register voor de huurmarkt? In zo’n register moeten alle transacties worden opgenomen: die van particuliere verhuurders, maar ook die van woningcorporaties. Corporaties moeten hun data openbaar maken. Hier ligt dus een belangrijke taak voor de overheid. Met een landelijk register én een convenant kan de steeds belangrijker wordende (ver)huurmarkt beter worden gereguleerd en wordt crimineel huur- en verhuurgedrag effectief bestreden.

 

Hans van der Ploeg is directeur van makelaarsvereniging VBO Makelaar

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Mik van Buitenhuis (Service Manager) op
Schandalig dat dit nog niet op landelijk niveau is toegepast. Mooi hoe de punten in dit artikel naar voren worden gebracht!

Groet Mik,
http://www.cataloguswaardeauto.net
Door Birgit van Daal (ambtenaar) op
Valt het drie keer zoveel vragen voor eenzelfde woning of het verhuren van bezemkasten met een achtelijk hoge huurprijs ook onder crimineel verhuurgedrag?