of 58952 LinkedIn

Nederland kan net zo duurzaam zijn als Costa Rica

Johan Seuren, 3 reacties

Nederland weet nog niet met welke strategie we precies de ambitieuze klimaatdoelstellingen van 49 procent minder CO2-uitstoot in 2030 gaan behalen. Intussen is een land als Costa Rica ons ons qua ambitie én qua resultaat al lang voorbij gestreefd.

Costa Rica is een land in Centraal Amerika dat vooral bekend is door zijn mooie kustlijn, vulkanen en natuur. Maar het is ook een land met ambitie. In 2007 heeft het zich namelijk tot doel gesteld om tegen 2021 klimaatneutraal te zijn. Costa Rica heeft het serieus opgepakt en is hard op weg om dat doel te bereiken. In 2017 lukte het Costa Rica om 300 opeenvolgende dagen alle elektriciteit duurzaam op te wekken. Dit gebeurde voor 72 procent met waterkracht, 16 procent met wind, 9 procent met geothermie en het overige met biomassa en zonne-energie.

 

Natuurlijk speelt mee dat Costa Rica geen energievreter is zoals Nederland. Het elektriciteitsverbruik per hoofd van de bevolking is ongeveer 30 procent van dat van Nederland. En hoe minder je verbruikt, hoe minder je ook op hoeft te wekken. Nederland is hard bezig om energie te besparen, maar om te komen tot het verbruik van Costa Rica zouden we onze levensstandaard moeten verlagen.

 

Behalve op het vlak van verbruik, heeft Costa Rica nog een voordeel als het gaat om de kansen voor duurzame energie. Door het berglandschap met vulkanen is duurzame energie uit waterkracht en geothermie namelijk makkelijk te realiseren. Als vlak landje heeft Nederland deze voordelen niet. Daarbij komt ook nog eens dat we minder ruimte hebben. Wij leven met 17 miljoen mensen op 41.500 km2 terwijl in Costa Rica 5 miljoen mensen wonen op 51.000 km2. Inpassen van duurzame energie kost ook ruimte, en die is schaars in Nederland.

 

Toch heeft Nederland een groot voordeel ten opzichte van veel andere landen, dat genoeg kansen biedt om wél een grotere slag in de energietransitie te kunnen maken: een lange kustlijn met ondiep water. Deze is uitermate geschikt voor het plaatsen van windmolens. En wind op zee is nu nét die duurzame opwekker waar de afgelopen jaren grote sprongen zijn gemaakt als het gaat om kostenefficiëntie. Waar een aantal jaren geleden nog de angst bestond dat er miljarden subsidies nodig zouden zijn voor windmolens op zee, worden windparken nu gerealiseerd zonder subsidie. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat hiervoor in het concept klimaatakkoord veel aandacht is. De Noordzee wordt gezien als duurzame energiebron die in 2030 40 procent van onze elektriciteit moet gaan leveren. Richting 2050 moet dit nog verder gaan groeien.

 

Wind op zee heeft wel een nadeel als je het vergelijkt met de waterkracht in Costa Rica. Elektriciteit uit waterkracht is makkelijk regelbaar, windenergie daarentegen fluctueert over de dag en is beperkt voorspelbaar. Dat betekent dat wij een flexibele elektriciteitsinfrastructuur, ook wel smart grid genoemd, nodig hebben om het wisselende aanbod te balanceren met de vraag. Overschotten moeten voorkomen of opgeslagen worden en tekorten opgevangen. Nederland is gelukkig een koploper als het gaat om slimme elektriciteitsnetten en elektrische auto’s. Twee items die hierin een belangrijke rol spelen. Overtollige elektriciteit kan opgeslagen worden in elektrische auto’s en weer geleverd worden als er een tekort is. Een slim elektriciteitsnet kan er voor zorgen dat overschotten en tekorten geminimaliseerd worden. Door het flexibel maken en sturen van de vraag van woningen, kantoren en de industrie kan extra verbruik gecreëerd worden bij een overschot aan duurzame elektriciteit en de vraag beperkt bij een tekort.

Hoe haalbaar is dit alles nu en welke stappen moeten we nu nemen? Costa Rica heeft laten zien dat het begint bij ambitie, het stellen van doelen en het voeren van een consistent beleid. Met wind op zee en smart grids hebben wij ook de kans om koploper te worden. Dus ja, Nederland heeft de kans om Costa Rica te worden op het gebied van duurzame energie. Als we onszelf maar hoge ambities durven opleggen, en deze consistent nastreven.

 

Johan Seuren, senior consultant Duurzame Energie bij Sweco Nederland

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Piet op
Inderdaad, zucht.
Windmolens hebben nogal wat negatieve effecten en reële berekeningen laten nog steeds niet zien dat windmolens rendabel zijn. Ja, als je in de berekening allerlei kosten achterwege laat of afwentelt op anderen. Maar dat geloven ze alleen in Brussel en Den Haag.

De vergelijking met Costa Rica slaat als een tang op een varken. Zo heeft Costa Rica bestaande natuur (o.a. oerbos) in een vroeg stadium uitgeroepen tot Nationaal Park en/of beschermd gebied. Daarmee de ontbossing geremd. Daar kan Nederland prima lessen uit trekken, maar vergelijken?
Door Ben (gemeentejurist) op
Daar gaan we weer; propaganda voor windmolens. Twee kerncentrales in Nederland en het stroom kan bijna gratis zijn. Het is tegen het criminele aan om kernenergie als energiebron uit te sluiten. Costa Rico als voorbeeld....gaap...en klimaatneutraal is een fake news bullshit newspeak term. De heer Seuren is een van de talloze consultants die ons land 'rijk 'is die zich op modieuze onderwerpen storten.
Door Petra op
Het klimaatbeleid stoelt op verouderde cijfers uit het voorlaatste IPCC-rapport (voor kenners: AR5 uit 2013). Er is in 2018 een nieuw rapport (SR15) van de internationale IPCC-experts verschenen en daarin staan weer heel andere cijfers.

Volgens de laatste inzichten van het IPCC mag de helft meer CO2 en andere broeikasgassen worden uitgestoten dan in het verleden is gedacht om de wereldwijde temperatuurstijging binnen 2 graden Celsius te houden – zoals in het Klimaatakkoord van Parijs staat verordonneerd. En om de opwarming binnen 1,5 graad te houden (wat de voorkeur heeft van de internationale experts) mag de emissie zelfs tweemaal zo hoog zijn als in het verleden is aangenomen.

Voor de duidelijkheid: ik geloof niet in de CO2-hoax, ik vind wel dat we op zoek moeten naar alternatieve (niet-fossiele) energiebronnen. Laten we onszelf daarbij wel de tijd gunnen om ons geld op de juiste tijd en aan de juiste zaken uit te geven. Van wat er nu aanstaande is worden veel Nederlanders financieel arm, de middengroep subsidieert nu al fors de nieuwste speeltjes voor 'de rijken' en zal straks ook nog de kosten van 'de armen' voor zijn rekening moeten nemen.